#Politics
Target:
HMRC (Her Majesty's Revenue & Customs)
Region:
Wales
Website:
www.facebook.com

Her Majesty's Revenue & Customs (HMRC) has announced plans to close all tax offices in the UK & replace them with 13 regional centres. Just one centre will remain in Wales-in Cardiff. Staff in North Wales are expected to move to Liverpool.

We call on HMRC & the UK Government to re-consider their plans & keep a regional centre in the North whilst maintaining the Welsh-language call centre in Porthmadog.

..........................

Mae HMRC wedi cyhoeddi eu bwriad i gau holl swyddfeydd treth y DU a chreu 13 o ganolfannau rhanbarthol. Dim ond un canolfan fydd yng Nghymru-yng Nghaerdydd. Mae disgwyl i staff y Gogledd symud i Lerpwl i weithio.

Galwn ar HMRC a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ail-ystyried a chadw canolfan rhanbarthol yn y Gogledd a chynnal y gwasanaeth Cymraeg ym Mhorthmadog.

We, the undersigned, call on HMRC & the UK Government to re-consider plans to close the Porthmadog Tax Office, maintaining the Welsh language call centre in the town & keeping a regional centre in the North.

......................

Galwn ar HMRC a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ail-ystyried eu cynllun i gau Swyddfa Dreth Porthmadog gan gynnal y gwasanaeth Cymraeg yn y dre a chadw canolfan rhanbarthol yn y Gogledd.

GoPetition respects your privacy.

The Keep Jobs at HMRC Porthmadog & North Wales petition to HMRC (Her Majesty's Revenue & Customs) was written by Liz Saville Roberts AS/MP and is in the category Politics at GoPetition.