#Civil Rights
Target:
United Kingdom Westminster Government
Region:
Wales

Baner Tywysogaeth Gwynedd oedd baner y Pedwar Llew yn wreiddiol ond yn dilyn cwymp y Dywysogaeth yn 1283, mabwysiadwyd y faner, yn wreiddiol, gan Owain Llaw Goch ac yna gan Owain Glyndŵr. Roedd y ddau yn ddisgynyddion i dywysogion Gwynedd gyda'r hawl i fabwysiadu'r faner. Newidiwyd y llewod i fod yn rhai 'rampiant' gan Owain Llaw Goch ac yna defnyddiwyd y fersiwn yna o'r faner gan Owain Glyndŵr yn ystod ei Rhyfel fawr Dros Annibyniaeth.

O dan y faner yma bu Cymru'n annibynnol o tua 1403 hyd at tua 1410 a gan mai baner Harri Tudur oedd un y ddraig goch ar gefndir gwyrdd a gwyn, wedi ei hatgyfodi yn 1958, rydym, fel gwladgarwyr, ond yn cydnabod baner y Pedwar Llew Rampiant fel gwir faner genedlaethol Cymru a gan fod cynlluniau ar y gweill gan David Cameron a Llywodraeth Lloegr i osod Jac yr Undeb ar drwyddedau gyrru ym Mhrydain, rydym yn mynnu ein hawliau dinesig i gael Pedwar Llew Rampiant Tywysog Owain Glyndŵr ar drwyddedau gyrru yng Nghymru.

The Four Lions Rampant was, originally, the Four Lions Passive flag of The Royal House of Gwynedd in Snowdonia, North Wales. Following the fall of the Royal House of Gwynedd, it was adoped by the rightful heir, the great warrior Prince, Owain Glyndŵr during his war of Independence 1400 - 1421ish and the 'passive lions' were changed into 'rampant lions' to illustrate that the Cymru (Welsh) were up in arms.

Under this flag, Cymru (Wales) was independent between 1403 - 1410ish and, as the red dragon on a green and white background was the standard of Henry Tudor King of England and was only resurrected in 1958, we as Welsh patriots only recognise the Four Lions Rampant as the true flag of Cymru and as plans are being drawn up by David Cameron to have the Union flag or Crest to appear on "British" driving licences, we demand our civil right to have the Four Lion Rampant flag of the Cymric people's Prince, Prince Owain Glyndŵr on Cymric (Welsh) driving licences.

Rydym ni'r islofnodedig, yn galw ar Lywodraeth San Steffan, Llundain i gydnabod a pharchu ein hawliau dinesig fel dinasyddion Cymru - Cenedl Glyndŵr, i gael 4 Llew Rampiant Tywysog Cymreig y Pobl, Tywysog Owain Glyndŵr fel arwyddlun ar ein trwyddedau gyrru.

We, the undersigned, call on the London Westminster Government to recognise and respect our civil rights as citizens of Cymru - Cenedl Glyndŵr, to have the Four Lion Rampant flag of the Cymric people's Prince, Prince Owain Glyndŵr on Cymric (Welsh) driving licences.

GoPetition respects your privacy.

The Demand for the Four Lion Rampant Flag to be the Logo on Car Licences in Wales petition to United Kingdom Westminster Government was written by Sian Ifan and is in the category Civil Rights at GoPetition.