#Arts & Entertainment
Target:
Cartrefi Cymunedol Gwynedd Community Housing
Region:
United Kingdom
Website:
www.pengwern.org.uk

Helpwch alleogi Llanffest i parhau a tyfu!

Help Llanffest continue and thrive!

'Rydym ni isod, defnyddwyr Gwesty'r Pengwern a phentrefwyr Llan Ffestiniog yn cefnogi'r ymdrech i geisio sicrhau grant ar gyfer datblygu Llanffest. Mae'r Wyl yn cyfranu at wella bywyd cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd ein cymuned.

We the undersigned who use the facilities of Gwesty'r Pengwern and residents of the village fully support this application to secure a grant so that Llanffest can be developed and become a major social, cultural and economic event within our community.

GoPetition respects your privacy.

The Cefnogi Llanffest / Supporting Llanffest petition to Cartrefi Cymunedol Gwynedd Community Housing was written by Katherine Monaghan and is in the category Arts & Entertainment at GoPetition.