#Human Rights
Target:
Avon.uk.com
Region:
United Kingdom

Ar y we-fan AVON Connects, lle rydw i yn aelod ac hefyd yn gweithio i AVON mae yna lle ar eich proffil i dewis pa iaith hoffech chi siarad. Mae yna pop iaith OND Cymraeg. Rydw i wedi bod mewn cyswllt a AVON dros y wythnos dwethaf yn ofyn yddyn nhw adio Cymraeg at y tab ac hefyd yn rhoi gwybod yddyn nhw fod yna Deddf yr Iaith Cymraeg sydd yn rhoi ein iaith ni ar hawliau cyfartal yn Prydain. Serch hynny mae AVON newydd anfon e-bost atai yn dweud eu fod nhw methu helpu fi rhagor ac eu fod nhw yn WRTHOD newyd yr tab i adio Cymraeg at eu we-fan.

Helpwch fi i ddangos AVON fod Cymraeg yn Iaith Cymru ac yn Iaith swyddogol ym Mrhydain, ac i adio Cymraeg at eu we-fan.

Diolch.

On the AVON connects website, of which I am a Member and also work for AVON, under the preferred spoken language bar in members profile there is no tab for WELSH. I have been in contact with AVON over the last week or so stating that Welsh is an official language in the UK and that there is a Welsh Language Act . However I have recently received an e-mail from there administration team stating that they can NOT help me further and will not add Welsh to the language tab.

Please join me in showing AVON that Welsh is an official language and get them to add it to there language bar.

Thank You.

We, the undersigned, call upon avon.uk.com to add the Welsh language to their spoken language tab on Avon Connects.

The Get AVON to add WELSH as a LANGUAGE! petition to Avon.uk.com was written by Zoe Jayne Phillips and is in the category Human Rights at GoPetition.