#Human Rights
Target:
Greek Parliament
Region:
Greece
Website:
www.facebook.com

Καλούμε τους Έλληνες πολίτες αφού ενημερωθούν, με την παρακάτω πλήρως αναρτημένη επερώτηση που έχει ηδη κατατεθεί στον Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής (ΣΥΝΤ.69), από τον Δημήτριο Αντωνίου, την 04-09- 2012 με αρ. πρωτ.1972/04-09-2012 να την συνυπογράψουν.

Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε αντιδρώντας στην συγκάλυψη των εθνοπροδοτών και διεφθαρμένων πολιτικών που καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη του Ελληνικού λαού, προς όφελος των ξένων κατακτητών και διαφθορέων, υπερασπιζόμενοι το πολίτευμα και τα δικαιώματα των πολιτών της Χώρας.

Η συλλογή των υπογραφών θα κατατεθεί στον Πρόεδρο της βουλής.

προηγήθηκε αίτηση προς την βουλή του ιδίου με το ίδιο θέμα η οποία έτυχε αρνητικής απάντησης.
προβολή της απαράδεκτης απάντσης εκ μέρους της Βουλής στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407060069348647&set=a.401388639915790.92322.401324656588855&type=1&relevant_count=1

ΣΚΑΝΔΑΛΟ SIEMENS: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ
ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ (Συντ. 69).
Του Δρ. Δημητρίου Αντωνίου PhD, FRCS, PhilLevA (Oxford)
Χειρουργού, Δημ. Βώκου 6, , Χαλκίδα 34100,
τηλ.: 22210-62743, epivetta@otenet.gr

Αξιότιμον Πρόεδρον της Βουλής των Ελλήνων
Αθήναι, infopar@parliament.gr

ΘΕΜΑ: 1. Γνωστοποίηση περιεχομένου και δημοσιοποίηση της κατάθεσης, απολογίας και ομολογίας του Μιχαήλ Χριστοφοράκου στον Εισαγγελέα του Μονάχου και την σχετική αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου Μονάχου, για τα ονόματα των παρανόμως χρηματιζόμενων (δωροδοκηθέντων) πολιτικών κομμάτων και προσώπων, καθώς και δημοσιογράφων, από την Siemens

2. Ληφθησόμενα μέτρα εναντίον των παρανομούντων και καταδικασθέντων, σύμφωνα με τον νόμο

Σχετικό: 1. Tο αρ.πρωτ. 167.30.08.2012 έγγραφό της η Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων

2. Oι από 28.08.2012 και 30.08.2012 αιτήσεις μου προς το Γραφείο του Προέδρου της Βουλής

Κε Πρόεδρε
Στον φάκελο της Εξεταστικής των Πραγμάτων Επιτροπής που συνεστήθη την 27.01.2010 για την διερεύνηση των καταγγελιών για τις παράνομες χρηματοδοτήσεις ελληνικών πολιτικών κομμάτων και πολιτικών και δημοσιογράφων από την Siemens Ηellas και τον Διευθύνοντα αυτής Σύμβουλο Μιχάλη Χριστοφοράκο, σύμφωνα και με τις δικές του ένορκες μαρτυρίες και απολογίες το 2ο εξάμηνο του 2009 ενώπιον της Γερμανικής δικαιοσύνης, αλλά και τις τελεσίδικες αποφάσεις των Γερμανικών Δικαστηρίων της ιδίας περιόδου και η οποία (εξεταστική επιτροπή) κατέθεσε το ολοκληρωμένο Πόρισμά της την 25.01.2011, υπάρχει η προαναφερομένη σχετική ένορκη κατάθεση, απολογία και ομολογία του Μιχαλή Χριστοφοράκου στην Γερμανική Δικαιοσύνη για τα παραπάνω, όπως άλλωστε προκύπτει και από την ΅Εισαγωγή΅ του Πορίσματος της Επιτροπής, αλλά και από δηλώσεις του προέδρου της Σήφη Βαλυράκη τις οποίες κατέχω.

Tην ύπαρξη των προαναφερομένων εγγράφων με το συγκεκριμένο περιεχόμενο (σχετικά με τα πολιτικά κόμματα και πρόσωπα), την πιστοποίησε και το αρ.πρωτ. 167.30.08.2012 έγγραφό της η Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων προς τον αιτούντα, κατόπιν των από 28.08.2012 και 30.08.2012 αιτήσεών μου.

Επειδή η ψήφος του Λαού, που εκφράζει την υψίστη μορφή έκφρασης της Ελεύθερης κι Ανόθευτης Βούλησής του και συνιστά ταυτόχρονα και την απωτάτη ουσία της Λαικής Κυριαρχίας και ως εκ τούτου την ουσία της Δημοκρατίας (Συντ.1 και 52), δικαιώνεται, πραγματώνεται και ουσιαστικοποιείται μόνο με την προτεραία πλήρη υποχρεωτική και οφειλομένη ενημέρωση του λαού και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από την Βουλή και για το ποινικό και ηθικό ποιόν των υποψηφίων βουλευτών και υπουργών.

Επειδή εκ της, στο ακέραιο, πληρώσεως της προαναφερομένης υποχρέωσης και οφειλής για ενημέρωση του λαού, προκύπτει και το προσωπικό μου ειδικό έννομό συμφέρον μου ως Έλληνος Πολίτου, να πληροφορηθώ στο σύνολό των τα ονόματα των πολιτικών κομμάτων και προσώπων καθώς και δημοσιογράφων που αναφέρονται ως παρανόμως χρηματιζόμενοι (δωροδοκούμενοι) από την Siemens και τον Χριστοφοράκο στην κατάθεση, απολογία του τελευταίου και την αμετάκλητη απόφαση της Γερμανικής Δικαιοσύνης στην συγκεκριμένη υπόθεση:

ΣΑΣ ΕΡΩΤΩ

1. Πώς και πότε προτίθεσθε να καταθέσετε στην Βουλή, προς γνώση ολοκλήρου του κυριάρχου λαού, τα παραπάνω ονόματα των παρανόμως χρηματιζομένων (δωροδοκηθέντων) πολιτικών κομμάτων, προσώπων και δημοσιογράφων.

2. Τι πειθαρχικά και άλλα διοικητικά μέτρα προτίθεσθε να πάρετε για τα καταγγελλόμενα και αμετακλήτως καταδικασθέντα στην Γερμανική Δικαιοσύνη πολιτικά κόμματα και πρόσωπα, σύμφωνα με τον νόμο και τον κανονισμό της Βουλής.

3. Πότε προτίθεσθε να καταθέσετε στην Βουλή και στην ΕΣΗΕΑ τα παραπάνω ονόματα των αμετακλήτως καταδικασθέντων στην Γερμανία δημοσιογράφων, για την ίδια υπόθεση. Ποίες ποινές παντός είδους και στην αρμοδιότητα της Βουλή ή της δικής σας, προβλέπονται και πότε θα επιβληθούν εναντίον των, δεδομένου ότι εξασκούν ένα δημόσιο λειτούργημα, αυτό της ενημέρωσης του λαού, που σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η παράλειψή του (μερική ή στο ακέραιο) συνιστά παράβαση του θεμελείου της Δημοκρατίας, ήτοι της Λαικής Κυριαρχίας.

Κε Πρόεδρε
Τα ονόματα των πολιτικών κομμάτων και πολιτικών που έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί ενώπιον της Γερμανικής Δικαιοσύνης για δωροδοκία, απόφαση που ισχύει και στην Ελληνική Δημοκρατία, έχει αναφαίρετο δικαίωμα να τα μάθη ο Ελληνικός Λαός και η Βουλή αναγκαστική υποχρέωση να τα παραδώσει, διότι η κατάθεση και απολογίας αυτή είναι δημόσιο έγγραφο ιδιοκτησίας του ελληνικού λαού και του κάθε έλληνα πολίτη κι όχι της Βουλής αποκλειστικά, η οποία είναι απλά εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος της μοναδικής πηγής εξουσίας, ήτοι του Ελληνικού Λαού. Τα παραπάνω εγκλήματα δωροδοκίας δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι και ουσιαστικότερα Πολιτικά (Συντ.97).

Παρακαλώ να μου γνωστοποιήσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας επερώτησής μου στο e-mail μου: epivetta@otenet.gr και να χαρακτηριστεί ως κατεπείγουσα.

*ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ 04-09-12 ΕΙΝΑΙ 1972/ 04-09-12, από την γραμματεία του Προέδρου (infopar@parliament.gr)

Τρίτη 4.09.2012, 11.55 πμ.

Μετά τιμής
Χαλκίδα 04.09.2012 Ο επερωτών
Δημ. Αντωνίου

GoPetition respects your privacy.

The Δώστε στον Λαό τα ονόματα των δωροδοκηθέντων από την siemens petition to Greek Parliament was written by Dimitrios Antoniou and is in the category Human Rights at GoPetition.