Petition Tag - bankruptcy

1. Protect service members' pay

It is unjust to threaten or sacrifice the pay of the men and women defending this nation while the lawmakers protect their own pay while a government shutdown looms.

2. A simple idea of how to challenge the economic crisis

Παρακολουθώ τα κακά μαντάτα από το πρωί. Τώρα που βραδιάζει και σκοτεινιάζει βγάζουν οι κομματικοί αντίπαλοι τα μαχαίρια και προκαλούν πληγές και ουλές ο ένας στον άλλο. Δεν ακούγονται εναλλακτικές λύσεις. Είναι σίγουρο πως αυτή η λύση που μας υπέβαλε το Eurogroup αναμφίβολα μας βάζει σε φαύλο κύκλο μειώσεων εισοδημάτων και μη ανταπόκριση στους όρους και κατ’ επέκταση περαιτέρω μέτρων.

Το χειρότερο βεβαίως είναι πως οι ξένες επενδύσεις θα κάνουν φτερά που σημαίνει μείωση εισοδημάτων και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται μέχρι τέλους. Η δική μου εισήγηση που σίγουρα χρειάζεται επεξεργασία είναι-
Οι καταθέσεις των Κύπριων επενδύονται από 15-50% σε ένα ειδικό ταμείο που εξασφαλίζεται από κρατική περιουσία- Κρατική γη, φυσικό αέριο κ.α. Αυτή η επένδυση θα δώσει γύρω στα 15-20 δις ανάλογα με τις κλίμακες που θα χρησιμοποιηθούν για τι καταθέσεις. Π.χ. 25% για κάτω από 100,000, 25-40% για ποσά πάνω από -100,000 και ταμεία ασφαλιστικών, ταμεία προνοίας κλπ εισφέρουν στο ταμείο το 50% των υφιστάμενων καταθέσεων. Αυτή η επένδυση θα εξασφαλιστεί με ένα ποσοστό 4% το χρόνο και επιπλέον να λάβει μέρος των κερδών από το φυσικό αέριο.
Με αυτό τον τρόπο προβάλουμε στο μικρό μας ανάστημα σαν τον Δαυΐδ και αναλαμβάνουμε σαν Κύπριοι τις υποχρεώσεις μας. Το φυσικό αέριο είναι γεγονός ότι κάποια στιγμή θα αποφέρει και θα μπορέσει να αποπληρώσει αυτό το ταμείο.

Οι ξένοι επενδυτές θα αποδεχτούν με ανακούφιση αυτή την δέσμευση μας σαν λαός και πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να μας έχουν εμπιστοσύνη και θα κρατήσουν τις επενδύσεις τους στην Κύπρο. Την ίδια ώρα θα μπορέσουμε με σοβαρές και μελετημένες κινήσεις να ανακάμψουμε από την κρίση και να επανέλθουμε στις αγορές. Ενωμένοι και δυνατοί να προχωρήσουμε σε ένα πιο καθαρό μέλλον. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και χωρίς την βοήθεια των φίλων μας από την Ενωμένη Ευρώπη.

3. ΟΧΙ στην καταστροφή της Κρήτης από τις βιομηχανικές ΑΠΕ - NO to the destruction of Crete from industrial Renewable Energy Sources.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΕ - ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΤΟ.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο μάτι ενός ενεργειακού “κυκλώνα” που έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή (απειλή πολέμου προς Ιράν, διαταραχή των ενεργειακών σχέσεων Ρωσίας – Ευρώπης) και ιδιαίτερα μετά την είσοδο της χώρας σε καθεστώς επιτήρησης από την Τρόικα (EE, ΕΚΤ, ΔΝΤ).

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τελευταίες Ελληνικές κυβερνήσεις και η τωρινή προώθησαν την εκποίηση όλων ανεξαιρέτως των φυσικών πόρων (ορυκτά, υδρογονάνθρακες, υδάτινοι πόροι, αιολικό και ηλιακό δυναμικό) με διαδικασίες-εξπρές που θέτουν θέμα συνταγματικής νομιμότητας αλλά και πολιτικής νομιμοποίησης.

Στην Κρήτη και αλλού, με δούρειο ίππο την «πράσινη ανάπτυξη», οι πολυεθνικές και οι ντόπιοι ιδιώτες και θεσμικοί συνεργάτες τους, προχωρούν στη μεγαλύτερη λεηλασία γης και περιβαλλοντική καταστροφή που έγινε ποτέ με την εγκατάσταση έργων βιομηχανικής κλίμακας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (βΑΠΕ).

Τον περασμένο Ιούνιο η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ενέταξε τρία έργα βΑΠΕ εγκατεστημένης ισχύος 2.151 MW στον αντισυνταγματικό νόμο «Fast Track», για την επιτάχυνση των επενδύσεων, τα οποία αφορούν στην εγκατάσταση 800 περίπου ανεμογεννητριών ύψους έως 140μ. σε 69 βουνοκορφές του νησιού και ενός ηλιοθερμικού εργοστασίου 180 εκταρίων στα ανατολικά του νησιού. Αυτά τα έργα είναι το πρώτο στάδιο του σχεδιασμού τους για εγκατάσταση βΑΠΕ, με συνολική ισχύ 6.500 MW την στιγμή που οι ενεργειακές ανάγκες του νησιού δεν ξεπερνούν τα 750 MW.

Τα έργα αυτά, ακόμα και μέσα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000, θα αλλοιώσουν ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον, θα πλήξουν βαρύτατα τον τουρισμό και θα αναστείλουν οποιαδήποτε προσπάθεια για ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα.

Κατασκευασμένα με μηχανήματα των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών πολυεθνικών (SIEMENS, VESTAS κτλ), θα προσφέρουν απειροελάχιστες θέσεις εργασίας στον τόπο, ενώ θα παράγουν και θα εξάγουν πανάκριβη για τους καταναλωτές- ενέργεια μέσω του ηπειρωτικού δικτύου.

Το Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ, αντιστεκόμενο σε αυτό τον παραλογισμό, κατέθεσε στις 14 Οκτωβρίου 2012 προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για την ακύρωση αυτών των αποφάσεων. Την προσφυγή υπόγραψαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 1275 πολίτες, 11 δημοτικά συμβούλια και 84 φορείς από όλη την Κρήτη σε μια πρωτοφανή κινητοποίηση για τα νομικά χρονικά της χώρας.

Η ώρα της εκδίκασης στο ΣτΕ πλησιάζει και η φωνή μας ενάντια σε αυτό το σχεδιαζόμενο έγκλημα πρέπει να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά από όλες της γωνιές της Ελλάδας της Ευρώπης και του κόσμου.

Πρώτο Ψήφισμα Πανόρμου
http://goo.gl/7Li5b

Δελτίο Τύπου για τις Προσφυγές στο ΣΤΕ
http://goo.gl/y0nHU

Βίντεο "Πως να σωπάσω"
http://vimeo.com/50443301

-----------------------------------------------------------------------
NO TO THE DESTRUCTION OF CRETE FROM INDUSTRIAL RENEWABLE ENERGY SOURCES - WE RESIST THE NEOLIBERAL POLICIES LEADING TO ANOTHER BANKRUPTCY FOR THE EUROPEAN SOUTH

Greece is in the eye of an energy “hurricane” which has intensified in recent years by due to the geopolitical upheavals in the region (threats of war towards Iran, disruption of energy relations between Russia and Europe) and especially since the country has been placed under the supervision of the Troika (EU, ECB, IMF).

In this context recent Greek governments and the current one have prioritized the unconditional sale of every single natural resource (minerals, hydrocarbons, water resources, wind and solar potential) through express procedures, raising questions of constitutionality and political legitimacy.

In Crete and elsewhere in Greece, using “green development” as a Trojan horse, multinational companies and their local, private and institutional, partners, have been advancing in the biggest land grabbing and environmental destruction ever documented, with the installation of industrial scale Renewable Energy Sources projects (iRES).

Last June, the Interministerial Committee of Strategic Investments introduced three iRES projects of 2.151 MW installed capacity in the unconstitutional law “Fast Track” for investments acceleration, foreseeing the installation of about 800 wind turbines up to 140m tall on 69 mountaintops of the island and one solar thermal plant of 180 hectares east of the island. These projects are the first stage of their planning for the installation of 6.500 MW of iRES projects, while the energy needs of the island do not exceed 750 MW.

These installations, projected even inside Natura 2000 protected areas, will irreversibly alter the natural landscape, will have serious impacts on tourism and will suspend any effort to restructure the primary production sector. iRES complexes made with machines of major European multinationals (SIEMENS, VESTAS etc) will create very few jobs for the locals and will produce and export expensive energy for consumers through the continental network.

The Pan-Cretan Network against Industrial RES, resisting this absurdity, filed on October 14, 2012 an appeal to the Greek Council of State to cancel these projects. The action was signed, within a very short period, by 1275 people, 11 municipal councils and 84 institutions and associations from across the island in an unprecedented mobilization in the legal history of the country.

The time for the hearing in the Council of State is approaching and our voice against this planned crime has to be heard even louder from all corners of Greece, Europe and the world.

First resolution of Panormo
http://goo.gl/7Li5b

Press release for the annulment actions against three Ind-RES projects
http://goo.gl/7JUYn
Video "How to silence myself"
http://vimeo.com/52645046

4. STOP CONGRESS'S AUTHORITY OF APPROVING ITS OWN BENEFITS

Congress has now voted itself a total of $16,700 in raises over the last six years. Since 1990, congressional pay has increased from $98,400 to $154,700 in 2003.

"Members of Congress have the only job in the country whose occupants can set their own salary without regard to performance, profit, or economic climate," said Tom Schatz, president of the Council for Citizens Against Government Waste in a press release. "Clearly, members must think that money grows on trees.

"This underserved pay raise is no surprise, as the 108th Congress has shown a voracious appetite for spending," Schatz concluded. "It goes to show how out of touch with reality politicians can be. They forget that their salaries are paid by taxpayers. Americans are being forced to tighten their belts—if they even have a job—yet members of Congress will have an extra $3,400 to do with as they please.

5. Increase employer superannuation contributions to 12%

The Finance Sector Union is calling on finance workers to support the push for employer superannuation contributions to be increased to 12%.

6. Review Banking fees and Bankruptcy rules

To the House of Commons:
The petition of Elspeth R
declares that:

Our current rules regarding banking and bankruptcy need urgently revising.

Since the downturn, there is very strong negative public feeling towards financial institutions. There is much anger at the bonuses and that public money has bailed out highly paid bankers of a crisis which we are suffering and paying for in many senses, whilst banks create debts for private customers as well as the country as a whole.

Banks extract huge fees from thousands of personal customers for going only a little over a limit, and these fees have no cap. Fees of up to £100 per month are taken automatically and there are cases where these have made those in hardship have four figure fees whilst investigations go on. This can lead to loss of banking facilities and demands for further money from banks. The High Court test case was a very drawn out way of looking at this issue, which is clearly deeply unbalanced. It is entirely in the bank's favour, and the furore around the unsuccessful case shows how strongly popular feeling is about this matter. Banks make over £1 billion each year through these fees, on top of their other profits.

Bankruptcy laws have been tightened without public consultation or even widespread knowledge; most websites on debt don't mention it, including the government's. In this time, debt has become very common. Debt is seen as bad but it is often the only way to improve circumstances, such as setting up business or paying for an education. Debt is also a result of materialism and consumerist society. Government cuts make this worse, especially to legal aid and for medical treatment.

Bankruptcy laws have been put in place by those who are well off. The previous £50 free spending money a month was tight – but the current £10 for 3 years shows no understanding of modern life or poverty. £10 per family member shows no understanding of single people and expects the burden and shame of bankruptcy to be spread across a whole household. And for a person already under pressure, to not have any kind of relief asks for other problems, such as depression. £10 a month means a single coffee a week. It won't buy a meal out; it won't allow you to leave your home town. It isn't even enough to rent a DVD each week. It isn't enough for a television licence. Bankrupts may have to sell anything of value. The law does not understand how things like DVD players, music and especially instruments, or computer games are vital. Whatever our financial circumstances, we all need a richer life; and after and during all the indignity and stress of debt, having pleasures and passions taken away is wrong and unfair.

Being without a bank account is very hard in today's society – even benefits want to pay into one. And anything extra the insolvent earns during those 3 years goes to the creditor, meaning that doing better financially gives them no relief and no benefit. Insolvents are even asked to pay to become insolvent, and are publically shamed by having their bankruptcy published.

Our whole ethos is built up on a contractual debt, blame and punishment that enters into every part of our existence. Banks and law unfairly control much of our society. The recurrence of recessions and other problems suggest that our current systems are not the way, and invite us to urgently look again – not try to continue much as before.

7. Parliamentary Inquiry into White Collar Crimes

Victims of white collar crimes have been attending meetings of the Forum for Stable Currencies in the Houses of Westminster since 1998. More recently, their cases and stories were recounted on video, in one-page summaries and published on three websites, with links to many others:
Two outstanding stories have been turned into a book:

Furthermore, thanks to our most popular petition to Free Norman Scarth, our online petitions have gathered nearly 6,000 signatures, next to 70,000 page views and remarkable comments illustrating the general dissatisfaction.

The global web movement AVAAZ demands "clean lists" (listas limpias) of politicians to be elected. We are appealing to the Justice and the Treasury Select Committees in the spirit of the Bank of England Act 1694. It was written with the intention NOT to oppress Their Majesties' subjects, but at the very latest, the financial "crisis" has made it apparent how dishonest money or the Money Scam create greed and corruption, most unfortunately also in "respectable" institutions and professions, resulting in exactly what was to be avoided: the serious oppression of Their Majesties' subjects.

When Council lawyers write their own "injunction orders", against "The Media & Others", with their own "terms of service", pretending they have had a hearing with an "independent" judge, they violate basic human and family rights and bloggers' Freedom of Expression and Information. The untold story of gagging orders, published by The Independent, reveals that 69 gags relate to celebrities and 264 to children and young adults.

When Law and Order have turned into Crime and Disorder, we need to appeal to the Lord Chancellor and the Business Minister who are very aware of our 'representative' cases.

When the Rule of Law has been replaced by the Rule of Money, our appeal has to go also to our elected politicians in the Justice and the Treasury Select Committee, to check on the unaccountable financial and legal industry aka HM Partnership, with a view to Financial Fairness for voters and taxpayers.

Victims do NOT have an effective remedy before national authorities nor do they have a chance for a fair trial. They are neither protected by this fundamental European Human Right nor by the Universal Declaration of the United Nations. Instead, they are fodder for the "mangle" of an adversarial system that milks the public purse.

Related Petitions:

The Secrecy of Family Courts should be lifted NOW!

Abolish the Ban on recording Court Proceedings

Stop the Oppression of the British People!

8. Repeal Mortgage Originators Credit Reports

Per the Secure and Fair Enforcement for Mortgage Lending Act, the SAFE Act, Individual Mortgage Loan Originators (MLO) are required to authorize the running of a credit report as part of the licensing process. No other industry reviews review of a licensee's personal credit report.

It is causing MLO's that have years in the profession to be told they can no longer work in their chosen profession. Please get involved and sign the petition and/or contact the parties listed. We need a LOUD VOICE to get this repealed!

9. Restore the credit score of qualified citizens and businesses to pre 2007 levels

The United States is currently in the worst recession since the Great Depression. With millions of American Citizens out of work, pay decreases, under pay, many hardships have befouled the American people. These hardships have caused credit to be controlled with tighter regulation.

With no fault of their own, citizens with good credit now have been forced into bankruptcy, foreclosures, late pays and repossessions of autos, aircraft, water craft, and personal items.So far in 2010 1,572,597 million bankruptcies have been filed, 1.2 million foreclosed properties, that is 1 in every 78 homes, 1.9 million cars in 2009 and 2010 is up by 8%. Even the wealthy are feeling the down turn, with high end aircraft everything from a Piper Cub airplane to 747 jumbo jets are being recovered by creditors.

Our mission is to restore the health of credit score to individual citizens and business. To promote the responsible use of credit, to facilitate economic growth within the United States of America. To use all lawful means to carry out these objectives.

10. Repeal Title 11 USC Chapter 7 U.S. Bankruptcy Code

This is a Petition directed to the U.S. Congress to Repeal Title 11 USC Chapter 7 of the U.S. Bankruptcy Code as it is implemented unconstitutionally, often by clandestine agents with equitable estoppel and estoppel by silence.

I. It is alleged that the pogroms applied to implement Chapter 7 of the U.S. Bankruptcy Code may violate the Antideficiency Act Title 31 USC Subtitle II Chapter 13 Subchapter III Section 1341(a) – Limitations on Spending and Obligating Amounts.

II. It is alleged that the pogroms applied to implement Title 11 USC Chapter 7 are in violation of Article I Section 9 of the U.S. Constitution in that the original legislation for Title 11 USC Chapter 7 is a Bill of Attainder.

III. It is alleged that the procedures used to implement Title 11 USC Chapter 7 are in violation of the First Amendment in that they deny the ability to redress grievances.

IV. It is alleged that the procedures used before the filing of the Petition, during the proceedings and post Discharge of the Title 11 USC 7 violate Article I Section 8 of the U.S. Constitution in that the funding of the pogroms fail to protect the U.S. from invasion and hostile takeovers from foreign agents and entities.

V. It is alleged that the procedures used by the Government to implement Title 11 USC Chapter 7 violate the Fourth Amendment of the U.S. Constitution and enable unlawful search and seizure.

VI. It is alleged that the procedures used by the Government to implement Title 11 USC Chapter 7 violate the Fifth Amendment of the U.S. Constitution in that the procedures deny life, liberty, and property without due process of law; and often take private property for public use without just compensation.

VII. It is alleged that the procedures used by the Government to implement Title 11 USC Chapter 7 invade privacy, are invasive and abusive.

VIII. It is alleged that often the requirements of Title ll USC Title 3 Subchapter 1 Section 301 (voluntary) and 303 (involuntary) are not adhered to and a "voluntary" petition is filed under threat, duress, or proxy when the petition is actually being filed as an "involuntary" petition.

IX. It is alleged that in addition to Item VI and VII above, Title 11 USC Chapter 7 is implemented using "Game Theory" and trickery and "high tech confidence games" to force the filing of the petition, often by proxy, and enable theft of property outside judicial process and allegedly for Title 50 USC 2201 Spoils of War Acquisitions.

X. It is alleged that Title 11 USC Chapter 7 is implemented for Title 50 USC 2201 Spoils of War Acquisitions only.

XI. It is alleged the debtor serves an indeterminant sentence which includes blocking efforts of the debtor to consider "reaffirmation of the debt," forced relocations, denial of residence or a home, becomes a "stateless" person, and enables violations of Title 18 USC 1513 by third parties who deny the debtor income furthering the nonpayment of the debt and delaying or eliminating the ability of the debtor to pay the debt without due process of law, without notice of whether or not the procedures are intended as though the debtor was charged pursuant to the criminal laws of the U.S. without such notice being discussed by court or counsel and therefore should be adjudicated and the procedures as implemented as of 2012 determined unconstitutional.

11. We ask for an investigation to open Allen Vanguard books

A large group of Allen-Vanguard shareholders are voicing their concern over the sale and dubious business practices of the company’s Management.

On Sept 12 2009 (a Saturday) Allen-Vanguard Management announced that the company was sold to a foreign Firm and that “All shares, options, restricted stock, warrants and other securities in Allen-Vanguard and any related rights will be canceled on closing of the transaction, with no consideration paid to holders.”

Many unorthodox facts come to light since then, some are wrong in our opinion. We seek more support to ask Justice Minister Rob Nicholson to order an investigation into this matter to fully vet Upper Management role, actions and intentions prior and during the “Exclusive” sale process.

Allen Vanguard Management over inflated the company’s impairment charges by 550 million dollars in less than one year. That amount translates to roughly $4.33 per share.

Allen Vanguard Management in effect dealt away 80% of the company’s main assets in less than a year without independent valuation by an unrelated 3rd party.

An independent third party evaluation will price assets, not only on their current value but on future earnings potential as well.

Allen-Vanguard CEO, David Luxton argues that it is in the best interest of the company to allow this transaction to complete based on "expert" asset valuations. He will be discounting shareholders arguments as wanting to see an Allen-Vanguard "Scorched Earth" due to our losses, and disregard our submissions. Yet most of us have resigned ourselves to that possibility.

Our concern now is more important than this loss of funds, we will also lose faith in the fairness and ethics of the public equity markets and never invest in companies who need our trust and funds in order to thrive.

Allen Vanguard Management deal sells the corporation to an American investment firm. They did so by negotiating with a single Party behind closed doors, exclusively without properly announcing various material changes for over 6 months. During this period Allen Vanguard Management were aggressively writing down assets setting this transaction up. Now They claim the deal doesn't cover liabilities, therefore they have canceled the shares “with no consideration paid to holders”.

Many of us, small investors, have invested in Allen-Vanguard because we relied on our faith in proper Corporate Governance and press releases claiming that although business was a going concern, sales were being achieved and new clients secured. No statements were ever made that would raised any alarm or concern in our minds.

When a similar deal (the Tailwind financing) fell apart, a press release advised that the company entered into "exclusive negotiations" for a three week period of Due Diligence with another party and that shareholder approval would eventually be sought. Six months later, on a Saturday they issue a press release stating that the deal is done and shares were canceled.

This company has benefited from large sums of Canadian tax payer R&D money to develop its products, and now those assets are essentially being given away to a Foreign firm at a fraction of their true value. Should CFO Peter Allen's numbers be accepted 'as-is', Canadian Taxpayers would get cheated out of potential millions in taxes in a private sale to a US buyer.

Furthermore, the official document of the transaction was heavily redacted before being posted on SEDAR. Many details of the deal are omitted and Schedule A is completely missing.

Peter Allen EDC’s former CFO, was hired by Allen-Vanguard less than one week after signing an “arduous financing deal” with RBC. Peter Allen asked EDC for new financing only AFTER the foreign investor needed acquisition funds.

Claims that the foreign investor is putting up capital can’t be verified, as it seems that between EDC and the rest of the lenders – no new capital is required (unless the foreign investor signing the EDC loan is considered as “capital”). Such a company with valuable assets and potential future earnings should not be sold to a US buyer when the buyer doesn’t even put $1.00 cash into the deal and no consideration is paid to holders.

The deal also contains a "Back-door" permitting Allen-Vanguard to Buy-back the US investor within a 12-18 months at cost plus a small premium. So everything will go back to “normal” except that the company (if no new IPOs are offered) will be private and shareholders would have lost their investment.

Allen-Vanguard Management is seeking to bypass bankruptcy laws to avoid proper public disclosure. Such disclosure will reveal, among other things, the severe lack of Due Diligence that led to the inappropriate valuations and the acquisition of a competitor firm Med-Eng, which is one of the main reason why the Company’s finances were over stretched. David Luxton received significant bonus compensation for consummating the purchase of Med-Eng. A lawsuit currently hinges on this particular transaction.

12. Stop New US Bankruptcy Laws

May 3, 2005

This is a petition to repeal the recently passed bankruptcy bill of April 2005. This bill essentially places financial strangleholds on lower, middle class and single parent households.

We request that an ammendment be made to the current statutes restricting abuse and repealing the current 4 year allowance for re-filing and places a lifetime cap for all persons and businesses to 3 per natural life of petitioner regardless of circumstance.

13. Reform Federal Bankruptcy Laws

When Corporations file bankruptcy workers lose pensions and other benefit plans. Under the current law, employees are last in line to receive compensation from bankrupt companies.

14. Keep the Promise to the Coal Miners

In 1946 a promise was made by Congress to the coal miners, as a direct result of the sweat and blood of generations of coal miners whose toil carried this Nation through war and peace, through the Industrial and the Technological Revolutions.

A promise of cradle to grave health care that manifested itself into the 1992 Coal Act. And a promise made in 1977 to coalfield citizens and communities as a result of the ravages of past abuses, and on the souls of the 118 individuals who perished in 1972 at Buffalo Creek in Logan County, West Virginia.

A promise to reclaim their devastated landscapes, to return their land to productive uses, and to protect their health and safety that is part and parcel of the landmark Surface Mining Control and Reclamation Act.

The Abandoned Mine Reclamation Program has been a success. Unlike the Superfund, this program has a track record of real, on-the-ground progress in restoring lands and eliminating health and safety threats. And since 1992, through the transfer of just the interest which accrues to the Abandoned Mine Reclamation Fund to the Combined Benefit Fund, it has provided health care for tens of thousands of elderly retired coal miners whose former employers can no longer be identified.

The nexus is there. The welfare of abandoned miners and of reclaiming abandoned mines, you see, go hand in hand. To date, the promise has been kept.

Yet, in June of 2005 the fees assessed on the coal industry which finances this effort expire.

If legislation is passed it will keep the promise to some 50,000 retired coal miners that their health care will continue uninterrupted.

Recently the passage of such legislation has shown dire importance, especially in the states of Kentucky, West Virginia and Illinois where On Aug. 31, 2004 in Lexington, KY, U.S. Bankruptcy Judge William Howard finalized the decision allowing Horizon Natural Resources to file bankruptcy, thus voiding union contracts providing health care coverage for nearly 3,000 employees, including 2,300 retirees -- many of whom suffer from black lung as a result of their working years at Horizon. For many of these miners their only hope for health care coverage will be the passage of such legislation.

I urge you and your constituents to move promptly and vote for the passage legislation that would KEEP THE PROMISE TO THE COAL MINERS and to fully understand that thousands of coal miners and retirees futures are hanging in the balance of your decision.

Coal miners and their families, along with countless others who support those miners, will use this issue to evaluate your commitment to working families in America. I await your prompt response.