#Government
Target:
stefan.buontempo@gov.mt
Region:
Malta

Din il-petizzjoni qed tissejjah wara r-rapport tal-Bord tal-Governanza tal-Kunsilli Lokali

Peress li l-Kunsill Lokali ta' Haz-Zabbar m'ghadux jiffunzjona u peress li numru kbir ta' Kunsilliera fallew iktar minn erba' laqghat wara xulxin, ghandek ixxolji l-Kunsill Lokali u ssejjah elezzjoni gdida biex il-poplu jerga jaghzel b'demokrazija.

GoPetition respects your privacy.

The Xolji l-Kunsill Lokali ta' Haz-Zabbar. F'isem id-Demokrazija sejjah elezzjonijiet godda. petition to stefan.buontempo@gov.mt was written by Alexandra Dalli and is in the category Government at GoPetition.