#Environment
Target:
Tegenstanders van mega-windmolenpark Noordoostpolder
Region:
Netherlands
Website:
hetlotvandonquichot.blogspot.com

In de Noordoostpolder is het grootste windmolenpark van Nederland gepland. De windturbines hebben een tiphoogte van 195 m, oftewel bijna 2 maal de Domtoren. De 80-100 molens komen als een ijzeren gordijn aan weerzijden van het voormalige eiland Urk te liggen.

Het IJsselmeer, het grootste stiltegebied van Nederland, zal worden verpest door alles overschaduwende turbines met knipperlichten. Het leefgebied van zo'n 73.000 mensen wordt ernstig bedreigd. Comité Urk Briest! vraagt u ten strijde te trekken!

Aan bestuurders Ministerie van VROM, Provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder, Windkoepel Noordoostpolder, Raad van State en Waterschap,

Ik steun Urk Briest! en verzoek u af te zien van de bouw van Nederlands grootste windmolenpark in de Noordoostpolder. Een dergelijk park zal het IJsselmeer, Europa's grootste zoetwaterreservoir en het stille hart van Nederlands, alsook de unieke skyline van Urk voorgoed verpesten. Vogels zullen het gebied gaan mijden. Visserij, scheepvaart en watersport worden benadeeld. Nog niet te spreken over de 73,000 mensen voor wie dit gebied een thuis is. Het park brengt bovendien een uniek geologisch landschap in gevaar. Het IJsselmeer kan veel beter voor het opwekken van andere vormen van duurzame energie worden gebruikt zoals blauwe energie.

GoPetition respects your privacy.

The Urk Briest! petition to Tegenstanders van mega-windmolenpark Noordoostpolder was written by lucia de vries and is in the category Environment at GoPetition.