#Politics
Target:
EU Parliament, Prime minister of Sweden
Region:
Iran

After Election 2009 in Iran, Islamic government has manipulated all votes and issued the false results. Most of younger people have protested against this bluffing.

The Islamic regime has suppressed all protesters and killed tens and arrested thousands people.

Ärade Fredrik Reinfeldt
Europeiska rådets ordförande och Sveriges statsminister
11 juli, 2009

Vi börjar det här brevet med varma hälsningar och ett konstaterande som vi vet att vi delar; nämligen att vi alla är människor och frihet är vår rättighet. Som ni säkert känner till har vi under de senaste dagarna bevittnat brutala repressalier mot iranska kvinnor och män som deltagit i civila protester mot det valfusk som ägde rum i det tionde presidentvalet.

I nuläget är det viktigaste kravet från de frihetsälskande människorna i Iran, respekt för sina främsta demokratiska rättigheter och ett erkännande och säkerställande av sina röster från den islamiska regimen. Sålunda för samma rättigheter som tragiskt nog har slagits ned av landets högsta politiska instans, nämligen dess ”högsta ledare” och hans president.

Detta krav har otaliga gånger, sålunda utsatts för attacker med stöd från högsta politiska instanser, nämligen landets ”ledande” liksom dess nuvarande president.

Vi iranier som bor utomlands, liksom våra landsmän i Iran, konfronterade med det omänskliga och blodiga förtrycket från den islamiska regimen, är i behov av stöd från alla de regeringar som slagits i frontlinjen för den demokratiska utvecklingen i Europa och resten av världen.

Idag kan Sverige, som nuvarande ordförande för det europeiska rådet, spela en historisk roll genom att ge effektivt stöd till proteströrelsen i Iran, som eftersträvar de rättigheter det iranska folket har försökt uppnå genom många och varierande fredliga medel de senaste trettio åren.

Tiotusentals iranier som bor i Sverige, liksom miljontals andra iranier som har lämnat sina hemländer på grund av den islamiska republikens brist på politisk frihet och ideologisk tolerans, bor idag i Europa och i övriga världen, är engagerade och deltar i utvecklingen av sina värdländer.

Idag, i krisens ögonblick i Iran, som följde av det orättmätiga valet: kräver vi, det här brevets undertecknade, av dig att du tar ställning till våra krav.
1. Att inte erkänna Ahmadinejads kuppregering, och således heller inte erkänna den nuvarande Presidenten i Islamiska republiken.
2. Att be om frigivning av de som fängslats efter de senaste civila protesterna.
3. Få Europeiska rådet att sända en delegation till Iran, och fråga om namn och en exakt siffra på antalet dödade, avrättade och fängslade.
4. För att påminna om det iranska folkets rättigheter och uppmana till att ett rättvist och demokratisk omval hålls.
5. Att ta avstånd från medlemmar av den nuvarande iranska regeringen och alla dess officiella företrädare i Europa, liksom deras deltagande i internationella sammankomster tills det att det iranska folkets rättigheter respekteras.
6. Att inte dra sig undan från att utöva någon politisk press på den islamiska republiken, däribland politiska sanktioner, detta gör att det iranska folket kan utöva sina grundläggande rättigheter.

Lyckligtvis har Sverige tagit över ordförandeskapet i Europeiska rådet från den 1 juli 2009. vi hoppas att ni genom ert stöd med hjälp av andra Europeiska länder, står bakom det iranska folket under denna omvälvande och svåra resa mot ett demokratiskt samhälle.

Vi iranier ber om ert, i synnerhet från stater som tillhör Europeiska unionen, och det internationella samfundets stöd.

------------------------------------------------------------------

The Honourable Fredrik Reinfeldt
President of the European Council and Prime Minister of Sweden
July 9th, 2009

With warm greetings, we begin this letter stating what we know to be our common acknowledgement; that we are human beings and as such freedom is our right.

As you are aware, during the last days we have been witnessing the brutal crackdown on Iranian women and men involved in a civil protest against the electoral fraud which took place in the tenth presidential election. Currently, the most important demand of the freedom loving people of Iran, is respect for their foremost democratic right and the safe-keeping of their votes by the Islamic regime, and thus for the very right which regrettably has come under attack with the backing of the highest political authorities , namely the country’s “leader” as well as its current president.

We Iranians living abroad, as well as our fellow citizens in Iran, faced with the inhuman and bloody suppression by the Islamic regime, are in need of the support of all those governments who have been in the forefront of the democratic development in Europe and the rest of the world.

Today, Sweden as the current head of the European Council, can play a historic role in its effective support of the protest movement in Iran pursuing rights which the Iranian people have been endeavouring to attain via numerous and varying peaceful means within the last thirty years.

Tens of thousands of Iranians living in Sweden, as well as millions of other Iranians who have left their homeland as the result of the lack of willingness of the Islamic regime to make room for political and ideological tolerance, now reside in European countries and the world over, committed to and playing a role in the development of their host countries.

Today, in the hour of crisis in Iran, following a fraudulent election, we signatories to this letter expect you to please answer to our following requests.
1. To not recognize the Ahmadinejad government arising from the Coup, and thus the current President of the Islamic Republic.
2. To ask for the release of those jailed following the recent civil protests.
3. To have the European Council send a delegation to Iran, to inquire about the names and exact numbers of those killed, executed and held under arrest.
4. To remind of the rights of the Iranian people and appeal for a new round of fair and democratic elections to be held.
5. To bar the entrance of members of the current Iranian government and all its official representatives to Europe, as well as their participation in international gatherings- until the rights of the Iranian people are respected.
6. To not shy away from exercising any political pressure on the Islamic Republic, including political sanctions which allows the Iranian people to pursue their basic rights.

Fortunately, Sweden has taken over the presidency of the European Council from July 1st, 2009. We hope that through your assistance and the aid of other European states, the people of Iran are empowered during this momentous and difficult passage towards a democratic society.

We Iranians ask for your support and the support of the international community, but in particular states belonging to the European Union.


جناب آقای فردریک راینفلت
ریاست محترم پارلمان اتحادیه اروپا و نخست وزیر سوئد
با احترام
همانطور که می دانید در طی روزهای گذشته شاهد سرکوب بی رحمانه زنان و مردان ایران در خلال اعتراض مدنی شان علیه تقلب و دستکاری بزرگ در دهمین انتخابات ریاست جمهوری بوده ایم. در وضعیت کنونی مهمترین خواسته ملت آزاده ایران احترام به نخستین حق دمکراتیک آنان در پاسداشت حق رای آنان توسط حکومت اسلامی است که متاسفانه با حمایت بالاترین مقام سیاسی ایران یعنی رهبر و رئیس جمهور فعلی آن مورد تعرض و تقلب قرار گرفته است.
ما ایرانیان مقیم درخارج ار ایران و دیگر هموطنان ما در داخل کشور در مقابل هجوم غیر انسانی و سرکوب خونین حکومت اسلامی ایران نیازمند حمایت همه دولت هایی هستیم که در تاریخ دمکراسی جهان و اروپا همواره موقعیتی سرآمد داشته اند.
امروز سوئد بعنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا می تواند مسئولیت تاریخی خود را جهت حمایت موثراز حرکت اعتراضی مردم ایران برای دستیابی به حقوقی که بیش از سه دهه برای بدست آوردنش از هرگونه تلاش مسالمت آمیز و مدنی فروگذار نبوده اند، ایفا نماید.
دهها هزار ایرانی مقیم در سوئد و میلیونها ایرانی دیگر که براثر سرکوب و عدم مدارای سیاسی و ایدئولوژیک حکومت اسلامی ترک وطن کرده و اینک در سوئد و سایر کشورهای اروپایی و سایر نقاط جهان بسر می برند، همواره در مسیر تحول و توسعه کشور های میزبان از جمله سوئد نقش بسزایی داشته اند.
امروز در بحران بزرگ انتخاباتی درایران و دروغ و نیرنگ عظیم حکومت اسلامی، ما بعنوان امضا کننده گان این نامه از شما انتظار داریم به خواست ما درموارد زیر پاسخ دهید:
1. دولت کودتایی احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت دولت جمهوری اسلامی را به رسمیت نشناسید.
2. آزادی کلیه بازداشت شدگان معترض در جنبش مدنی ملت ایران درحوادث اخیر را خواستار شوید.
3. از سوی پارلمان اتحادیه اروپای هئیتی را برای رسیدگی به وضعیت جانباختگان، اعدام شدگان و بازداشت شدگان حوادث اخیر به ایران اعزام نمایید.
4. برای برگزاری یک انتخابات مجدد، سالم و دمکراتیک بر احقاق حقوق دمکراتیک ملت ایران پافشاری کنید.
5. دولت جمهوری اسلامی ایران و تمامی مسئولان و مقامات غیر مردمی آنرا تا قبول حقوق حقه مردم ایران، از حضور در اروپا و شرکت در مجامع بین مللی منع کنید.
6. از هرگونه فشار سیاسی، از جمله تحریم سیاسی حکومت اسلامی درجهت خواسته های برحق اکثریت مردم ایران که بدان اشاره رفت، دریغ نورزید.
خوشبختانه کشورسوئد از روز اول ماه ژوئیه سال 2009 ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته است. ضمن تبریک این انتخاب شایسته، امید است بتوانید با حمایت خود و جلب نظر سایر دولتهای اروپایی، ملت ایران را در این گذرگاه خطیر که عبور بسوی یک جامعه دمکراتیک می باشد، یاری نمایید.
ما ایرانیان خواهان حمایت شما و همراهی جامعه جهانی، بويژه کشورهای عضو اتحاديه اروپا،می باشیم

GoPetition respects your privacy.

The Support Iranians' democratic rights! petition to EU Parliament, Prime minister of Sweden was written by Ali and is in the category Politics at GoPetition.

Petition Tags

election europe Iran sweden