#Human Rights
Target:
Ahmed Shaheed, UN, Navi Pillay, Ban Ki Moon, Amnesty, HRW, EU members
Region:
GLOBAL
Website:
hra-news.org


نامق محمودی زندانی سیاسی کرد زندان رجایی شهر کرج که در آستانه نابینایی بسر میبرد، همچنان با بی توجهی مسئولین زندان روبروست.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نامق محمودی زندانی سیاسی ۶۲ ساله سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج که مدتهاست از بیماری آب‌مروارید رنج میبرد و در آستانه نابینایی قرار دارد با وجودی که قرار بود روز دوشنبه برای انجام عمل جراحی در بیمارستان فارابی تهران بستری شود، با کارشکنی مسئولین از انجام مراحل درمانی خود بازمانده است.

یکی از همبندیان این زندانی سیاسی به گزارشگر هرانا گفت: "دکتر بیمارستان فارابی برای نامق محمودی سیتی اسکن تجویز نموده بود و قرار بود بعد از این کار وی مورد عمل جراحی قرار گیرد. ولی مسئولین بجای اینکه وی را جهت آزمایش سیتی اسکن به بیمارستان منتقل کنند، نامق را به بیمارستان رجایی کرج برده که فاقد دستگاه سیتی اسکن می‌باشد."

وی ادامه داد: "پزشکان معتقدند که آب مروارید وی در حال پیشرفت است و باید در اولین فرصت مورد عمل جراحی قرار گیرد، ولی مسئولین زندان بدلایلی هربار در کار وی تاخیر ایجاد میکنند."

نامق محمودی زندانی سیاسی ۶۲ ساله، ۱۷ فروردین ماه سال گذشته به همراه سه فرزند خود، توسط وزارت اطلاعات بازداشت و در بند اطلاعات سنندج و سپس ۲۰۹ اوین مورد بازجویی قرار گرفت و سپس به سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج منتقل گردید.

لازم به یادآوریست، هر سه فرزند وی در آبان ماه گذشته آزاد شده‌اند.

شایان ذکر است که آقای محمودی به اتهام "محاربه" از طریق "همکاری با یکی از احزاب کردی" در بازداشت موقت به سر می‌برد.

Prisoner Record Created: Namegh Mahmoudi
Name: Namegh Mahmoudi

Gender: Male
Status: Arrested
Prison: Unknown

Notes: Beg. Apr 2012: Arrested with his 4 sons

Sentence:

Location/Home Town: Saqqez
Faith or Ethnicity: Kurd
Occupation or Activity: Unknown

Source

Iran Prisoner List: http://hyperactivist.info/ipr.html

We the undersigned demand the immediate and unconditional release of Namegh Mahmoudi.

2We demand for Namegh Mahmoudi to receive urgently needed medical care for his cataract.

GoPetition respects your privacy.

The Free Namegh Mahmoudi petition to Ahmed Shaheed, UN, Navi Pillay, Ban Ki Moon, Amnesty, HRW, EU members was written by mariam and is in the category Human Rights at GoPetition.