#Politics
Target:
Azerbaijanians
Region:
Azerbaijan

Hormetli Azerbaijanlilar ve Azerbaijanin demokratik olmasini isteyen her kes!

Azerbaycan dunyanin demokratik deyerlere onem verdiyi ve avtoritar siyasi sistemlardan imtina etdiyi bir vaxtda hemin deyerleri itirmak tehlukasi ila uzlashib.

Azerbaycan Respublikasi Konstitutsiyasina edilmasini nezerde tutan deyishiklikler bu tehlukani daha da yaxinlashdirir.

AR Konstitusiyasindan Prezidentin iki defeden artiq muddete sechilmasi ona getirib chixaracaq ki, olkada siyasi mubariza mehv edilacak, hakimiyyetde olan Aliyevlar ailesi hemishalik olaraq respublikanin sahibine chevrilacak.

Bu imza kompaniyasi Azerbaijani demokratik gormak isteyen bir qrup genc terefinden tertib olunub. Biz siyasi partiyalar ve ictimai teshkilatlarla emekdashliq etmaya ve onlarin bu layihede ishtirakini temin etmaya haziriq.

Buraya oz imzanizi atmaqla sizi:

- 18 mart 2009-cu il bu referndumuna yox demaya chagiririq.
- Azerbaijanda 1 neferin 2 defeden artiq prezident sechilmasina yox demaya chagiririq.

Oz imzanizla bizim aksiyamiza qoshulun ve digerlerine yayin ki, onlar da bu prosesden kenarda qalmasinlar.

GoPetition respects your privacy.

The 18 Mart 2009-cu il Referendumuna yox deyin! petition to Azerbaijanians was written by Azer Respublika and is in the category Politics at GoPetition.