Petition Tag - ireland

1. Bring Metallica to Ireland

Hey! I'd be so grateful if you'd sign this petition. I'm a 17 year old girl and my one dream is to see Metallica live. They have not announced any Irish dates on their Worldwired tour so I want all of us Irish Metallica fans to unite and let our voices be heard. Mission statement: BRING METALLICA TO IRELAND!

2. Ban the unnecessary sale and use of real fur

English
It is commonly believed that animals are capable of feeling. Some may agree that they are capable of feeling and/or expressing pain, joy, sadness, guilt, anxiety, fear and even love and, maybe, empathy.
(Warning: Potentially distressing information below).
However, animals that are killed for their fur are treated as if they didn't matter or have feelings. A trapped animal may be left, sometimes for days, famished, parched and/or infected, and in agony with an injured leg or trapped neck. A fur-farmed animal may live out the whole of his/her short life in a cramped cage, before having their neck broken, or being gassed, electrocuted or strangled. With so much synthetic, faux fur and other alternatives on the market, is there really any need to continue to buy real fur just for fashion and/or accessories?
Espanol
Comúnmente se cree que los animales son capaces de sentir. Algunos pueden estar de acuerdo en que son capaces de sentir y/o expresar dolor, gozo, tristeza, culpa, ansiedad, miedo e incluso amor y, tal vez, empatía.

(ADVERTENCIA: información potencialmente preocupante a continuación).

Sin embargo, los animales que mueren por su pelaje son tratados como si no importaran o tuvieran sentimientos. Un animal atrapado puede ser dejado, a veces por días, hambriento, sediento y/o infectado, y en agonía con una pierna lesionada o cuello atrapado. Un animal de piel puede vivir toda su vida corta en una jaula estrecha, antes de tener el cuello roto, o ser gaseado, electrocutado o estrangulado. Con tanto sintético, piel sintética y otras alternativas en el mercado, ¿hay realmente alguna necesidad de seguir comprando pieles reales sólo para la moda y/o accesorios?
Български

Често се смята, че животните са способни да се чувстват. Някои могат да се споразумеят, че те са способни на чувство и/или изразяване на болка, радост, тъга, вина, тревожност, страх и дори любов и, може би, съпричастност.

(внимание: потенциално изтощителна информация по-долу).
Въпреки това, животните, които са убити за козината им се третират като че ли не са от значение или имат чувства. А капан животно може да се остави, понякога в продължение на дни, глад, пържени и/или заразени, и в агония с ранен крак или в капана на шията. А кожа-отглеждано животно може да изживее целия си кратък живот в тесен клетка, преди да имат счупен врат, или са били отровен, ток или удушена. С толкова много синтетични, изкуствени кожи и други алтернативи на пазара, има ли наистина има нужда да продължи да купуват недвижими кожа само за мода и/или аксесоари?
Deutsch

Es wird gemeinhin geglaubt, dass Tiere fähig sind, fühlen. Einige können zustimmen, dass Sie in der Lage sind, fühlen und/oder zum Ausdruck von Schmerz, Freude, Traurigkeit, Schuld, Angst, Angst und sogar Liebe und vielleicht, Empathie.

(Warnung: potenziell gefährliche Informationen unten).

Allerdings werden Tiere, die für Ihr Fell getötet werden, so behandelt, als ob Sie keine Rolle spielen oder Gefühle haben. Ein gefangen Tier kann, manchmal für Tage, ausgehungert, am verdursten und/oder infiziert, und in Agonie mit einem verletzten Bein oder gefangen Hals. Ein Fell-Bauernhof Tier kann Leben aus der ganzen seiner kurzen Leben in einem engen Käfig, bevor Sie Ihren Hals gebrochen, oder wird Gassen, durch elektrischen oder erstickt. Mit so viel synthetischen, Faux Pelz und anderen Alternativen auf dem Markt, gibt es wirklich jede Notwendigkeit, weiterhin echtes Fell nur für Mode und/oder Accessoires kaufen?

SvenskaDet är en vanlig uppfattning att djur klarar av känsla. Vissa kanske håller att de har möjlighet att känna och/eller uttrycka smärta, glädje, sorg, skuld, ångest, ångest och även kärlek och kanske empati.


(Varning: potentiellt farlig information nedan).


Dock behandlas djuren som dödas för sin päls som om de inte spelar en roll eller har känslor. En fångade djur kan, ibland i dagar, vara svalt, törstig och/eller infekterade, och i vånda med skadade benet eller fångenskap i halsen. En päls gård djur kan leva hela sitt korta liv i en tät bur innan det bryter dess hals, eller blir gränder, elektrisk eller kvävande. Med så mycket syntetiska, faux päls och andra alternativ på marknaden, finns det verkligen något behov att fortsätta att köpa äkta päls för mode och/eller tillbehör?
Malti
Hu komunement mahsub li l-annimali huma kapaċi li jikkontribrixxu. Uħud jistgħu jiftiehmu illi huma kapaċi ta ' jikkontribrixxu u/jew li jesprimu l-uġigħ, kant, sadness, irreat, ansjetà, biża u anke l-imħabba u, forsi, empathy.

(Twissija: potenzjalment dwejjaq tagħrif hawn taħt).

Madankollu, l-annimali li huma maqtula għall-pil tagħhom huma trattati daqs li kieku huma ma materja jew ikollhom sentimenti. ' L-annimal minsub jista ' jitħalla, kultant għall-ġurnata, famished, parched u/jew infettati, u agony mal-riġel feruti jew maqbuda l-għonq. ' L-annimal maħduma mill-pil jistgħu jgħixu barra kollu tal-ħajja qasira tiegħu/tagħha f ' gaġġa cramped, qabel wara li tagħhom għonq miksur, jew li jkunu gassed, electrocuted jew strangled. Bil-pil tant sintetiċi, faux u alternattivi oħra fis-suq, ikun hemm verament kull ħtieġa li jkomplu jixtru pil reali eżatt għall-moda u/jew aċċessorji?
Ελληνικά

Πιστεύεται ευρέως ότι τα ζώα είναι σε θέση να αίσθηση. Μερικοί μπορούν να συμφωνήσουν ότι είναι ικανοί να συναίσθημα ή εκφράζουν τον πόνο, χαρά, θλίψη, ενοχή, άγχος, φόβο και ακόμη και αγάπη και, ίσως, ενσυναίσθηση.

(Προειδοποίηση: ενδεχομένως οδυνηρό πληροφορίες παρακάτω).

Ωστόσο, τα ζώα που θανατώνονται για τη γούνα τους αντιμετωπίζονται σαν να δεν έχει σημασία ή να έχουν αισθήματα. Ένα παγιδευμένο ζώο μπορεί να αφεθεί, μερικές φορές για μέρες, πεινασμένος, ξεραμένα ή μολυνθεί, και με αγωνία με ένα τραυματισμένο πόδι ή παγιδευμένοι λαιμό. Μια γούνα-εκτρεφόμενων ζώων μπορεί να ζήσει έξω ολόκληρη την σύντομη ζωή του σε ένα στενό κλουβί, πριν το λαιμό τους σπασμένα, ή να δηλητηριάστηκαν με αέρια, ηλεκτροπληξία ή στραγγάλισε. Με τόσα πολλά συνθετικά, faux γούνα και άλλες εναλλακτικές λύσεις στην αγορά, υπάρχει πραγματικά καμία ανάγκη να συνεχίσει να αγοράσετε πραγματική γούνα μόνο για μόδα ή/και αξεσουάρ;
Nederlands


Het is algemeen aangenomen dat dieren gevoel staat zijn. Sommige kunnen overeenkomen dat ze in staat zijn gevoel en/of uiten van pijn, blijdschap, verdriet, schuld, angst, angst en zelfs liefde en, misschien, empathie.

(Waarschuwing: potentieel schrijnende informatie hieronder).

Dieren die worden gedood voor hun pels worden echter behandeld alsof ze niet van belang of gevoelens hebben. Het gevangen dier kan achterblijven, soms dagenlang, uitgehongerd, parched en/of besmet, en in doodsangst met een gewonde been of nek opgesloten. Een bont-gekweekte dier kan leven uit het geheel van zijn/haar korte leven in een krappe kooien, voordat hun nek gebroken, of worden vergast, geëlektrocuteerd of gewurgd. Met zo veel synthetische, faux bont en andere alternatieven op de markt, is er echt geen behoefte te blijven kopen van echt bont alleen voor mode en/of accessoires?

Français


On croit communément que les animaux sont capables de se sentir. Certains peuvent convenir qu'ils sont capables de ressentir et/ou exprimer la douleur, la joie, la tristesse, la culpabilité, l'anxiété, la peur et même l'amour et, peut-être, l'empathie.

(AVERTISSEMENT: informations potentiellement pénibles ci-dessous).

Cependant, les animaux qui sont tués pour leur fourrure sont traités comme s'ils n'avaient pas d'importance ou ont des sentiments. Un animal piégé peut être laissé, parfois pendant des jours, affamé, desséché et/ou infecté, et dans l'agonie avec une jambe blessée ou le cou emprisonné. Un animal d'élevage de fourrures peut vivre toute sa vie courte dans une cage à l'étroit, avant d'avoir le cou brisé, ou d'être gazé, électrocuté ou étranglé. Avec tant de synthétique, de fausse fourrure et d'autres alternatives sur le marché, est-il vraiment besoin de continuer à acheter de la vraie fourrure juste pour la mode et/ou des accessoires?

3. Stop the reduction of motorway speed limits

The Irish government have proposed to reduce the speed limits on all Irish Motorways to 110km/h.
This is not a policy for road safety its an environmental policy suggested by the environment minister not the department of transport.
There is a massive amount of people in this country who commute long distances everyday.

To reduce emissions the government could focus their attention in getting jobs to other parts of the country not just Dublin. More local jobs and services equals less cars on the roads.

We have a great motorway network and a reduction in speed limits will only increase commuting times for all.

This measure will also turn the entire motorway network into a giant speed trap.

4. Save Swords Karate Club

Dear Members, Families, Friends & Supporters,

We still need YOUR help - please sign our Petition and encourage others to do so as well. Thank YOU in advance for supporting us. Here is our latest update 24/06/2017:

Our work continues to secure premises for the Club:
The Landlord has refused our 2nd offer with no compromise. We emailed our Elected Representatives to update them and ask them if there was nothing they could do to assist us. Of the Elected Representatives who replied to us, all know of the current situation and have offered what support they can. We are now working on another offer and we will see how it is received.

We met with Darragh O Brien TD & Cllr. Adrian Henchy Deputy Mayor of Fingal on Monday 19th in The 44 in Swords. Both were sympathetic to our situation and though they did not promise anything, Darragh did say he would try and arrange another meeting with the Council for us.

Renny was interviewed on NearFM 90.3FM on Tuesday. She talked about the benefits Karate has on our health and our Clubs difficulty in securing a permanent home. You can listen to the podcast here: http://nearfm.ie/podcast/?p=22342

We would like to say a big Thank You to everyone who has supported our Club so far. To everyone who has been our collecting signatures on our petition, thank you and well done. To everyone who has signed the Petition and sent us words of encouragement and offered their assistance – Thank You is all we can give but it is from the bottom of our hearts. It is heartening to have such support and we will continue to exhaust every possible option so that we do not have to close. Please continue to raise awareness of our situation and encourage people to sign our petition. The more signatures we have, the stronger our petition will be.

Petition Summary and Background:

Swords Karate Club (Hokubu Dojo) has been existence since 1986 and caters for over 120 members. Swords Karate Club (Hokubu Dojo) is also the Honbu Dojo for JKS Karate in Ireland and we organise and host many National and International events e.g. Technical Seminars, Competitions & Squad Training to name but a few.

We now face closure at the hands of a Hedge Fund who want to increase the rent by over 100% to €32,000 per annum.

We have approached our Council and asked them for the same assistance in finding a home in the community as they have given to other local clubs. The Council recently acquired and refurbished Sluagh Hall in Swords for use for the People of Swords. Currently two clubs Swords Boxing Club & Fingallians GAA have exclusive use of this public resource.

5. Call upon elected representatives in Cork to clarify their position on the reunification of Ireland.

In light of Brexit, the announcement of a second Scottish Independence Referendum and the growing demand for the reunification of Ireland, we are calling upon our local and national elected representatives to clarify, in writing, their position on Irish unity. When voting in the future, Irish unity will be an increasingly important policy issue. As such clarifying where each elected representative stands regarding unity will enable voters to select the correct candidates. Please sign to request that our politicians clarify whether they are pro- or anti- unity--we, the voters, deserve to know!

We ask that clarification be sent to : patrickhanleyyouthcommittee@gmail.com

6. Reverse Cuts to Opening Hours & Engage With Members

In January 2017 the opening hours were unilaterally and suddenly cut at Roscrea Leisure Centre. This was the final straw for many members, who have endured years of poor management and a complete lack of engagement or consultation with members.

After a meeting of 100 members of the community the board of directors agreed to reverse the decision to cut opening hours, and engage in consultation for 3 months. In the words of one of the directors present at the meeting, the cuts to opening hours clearly had “the maximum amount of impact” on members.

In March 2017, following a period of patient waiting for this decision to be implemented, the directors reversed this decision. Despite their claims, no consultation with members was engaged in prior to this reversal.

It was said at a second public meeting that recent events at the Centre had provoked deep feelings in the members, casual users and the wider Roscrea Community; and this was clear when unanimity prevailed regarding the formation of the Roscrea Leisure Centre Community Action Group.

Roscrea Leisure Centre is the result of a long and hard fought campaign by the community of Roscrea, dating back to the 1940s. Funds were generously provided by generations of Roscrea men and women, along with the taxpayer who continues to provide significant funds year-on-year.

The community cannot stand by while this valuable resource is so badly mismanaged – few believe that these cuts will be the first. Last year prices were raised, this year hours are cut, what will happen next year?

We call upon the directors of Roscrea Swimming Pool Ltd to honor their original statement and reverse the cuts to opening hours for a period of 3 months. This will provide the necessary goodwill to allow engagement in meaningful consultation with the members and thus prevent the otherwise inevitable further decline of the finest Leisure Centre in the midlands. The current situation is unsustainable and cannot be allowed to continue.

Great trees are planted by those who will never sit in their shade. Roscrea leisure centre was built by men and women who would never enjoy it. They had a vision, they fought for it. If we don't fight today to keep this centre open and thriving, we betray our grandparents. We leave a poorer town for our grandchildren.

7. Bring the Scorpions to Ireland

The Scorpions have been performing for 50 years now and have performed on all the continents and in many obscure countries in this time. There are many fans of the band here in Ireland, myself among them that would love to get a chance to see them perform in Ireland. I myself have travelled to many countries, spending a lot of time and money to see them play live. Lets bring them here to meet us as we have gone abroad to see them.

8. Get a Motorway for the Northwest of Ireland

Revive Northwest are group in the Northwest of Ireland who are seeking a motorway system to connect Sligo to Dublin and the Northwest to the Southwest. This is to help the Northwest and West of Ireland to get a fair opportunity to increase their industrial and tourism sectors.

On the 8th of February, 2017, Sligo based action group Revive Northwest will march on Dail Eireann. This will be a positive protest highlighting some of the problems which are restricting growth in the region. Although based in Sligo, the group are aware that the Northwest and Western region, as a whole, is being forgotten about by the Government, especially with regard to infrastructure.

9. Support for Kerry's only RHEUMATOLOGIST looking after public patients

We are calling for the HSE and management of UHK to support Dr. Haroon the only public RHEUMATOLOGIST in Kerry.

10. Abolish Dangerous dog restrictions in Ireland

It is disgusting that lists and restrictions have been put up for certain breeds of dogs.

Any breed of dog can be dangerous it all depends on its owners and how it's trained just like children. Bad parents raise bad children like bad pet owners raise bad pets.

These lists and restrictions need to be abolished.

I've seen more dangerous jack Russells than I have any of the breeds on the list.

11. Urging Alan Tobin to remove the dangerous breeds signs in Meath

These signs need to be removed until Alan Tobin goes and educates himself on dog breeds and attack rates of which breeds are not mentioned on his signs erected in Co. Meath.

He states on his social media account "I can't believe people still think these breeds are ideal family pets" insulting millions of pet owners worldwide. It is unacceptable and scaremongering people on certain breeds does not make the current stigma against these breeds any easier to get past.

Please sign!

#BlameTheDeedNotTheBreed

12. Ban the Use of Live Animals in Circuses within Ireland

This petition has been set up due to the overwhelming evidence that the animals used in Circuses are not kept in adequate surroundings and are treated badly through brutal training techniques when they should be enjoying their life in the wild.

13. Fix the Facebook and Google Shamrocks!

In honour of St. Patrick's day, join me in asking Facebook and Google to do a bit of emoji gardening and trim that erroneous fourth leaf off of their "Shamrock" emojis.

Tech CEOs, if you're reading this, please do this homesick Irish lad a favour and fix the Facebook and Google Shamrock emojis to the true 3 leaf shape.

Thank you.

14. Upgrade the Fota Road (R624) Immediately

The people of the Great Island demand that the Fota Road, the only road access to the Island, be upgraded and maintained to a safe standard.

15. I Pledge to Vote for Pro-Life Candidates Who Uphold the 8th Amendment

A general election has been called in Ireland and the vote will be held on 26th February, 2016. In advance of polling day, the various politicians are setting out their position in relation to the abortion issue and specifically on where they stand on the retention or repeal of the 8th Amendment to the Irish Constitution, which provides the last remaining constitutional protection for unborn babies in Irish law.

As signers of this pledge, we are letting the candidates know that we are strongly pro-life and strong oppose the repeal of the 8th Amendment. (For more information about which candidates support the 8th amendment, click here).

16. RTE, show Irish Womens Rugby on TV

It's time the Irish women's Rugby team had their chance to be on our TV screens.

RTE needs to listen to our voice to see there is a demand to have such talent on our screens.

#COYGIG

17. DCA Warriors Cherishing All Children Equally 2016

KOD Lyons act for DCA Warriors in Campaign for Election 2016 for Children with Additional Needs

Following a consultation process involving its 8,000 members leading children’s advocacy group DCA Warriors in partnership with KOD Lyons have launched a policy document for its members for the 2016 General Election campaign. The document can be viewed below, and is an important grassroots response to the need for children’s rights to be a priority.

DCA Warriors – Cherishing All Children Equally 2016.

We ask those looking to be the next leaders of Ireland to honour the words written in the 1916 Proclamation which “declares its resolve to pursue the happiness and prosperity of the whole nation and of all its parts, cherishing all of the children of the nation equally” and that “no one who serves that cause will dishonour it by cowardice, inhumanity or rapine.”

The DCA Warriors was established in February 2012. We currently have over 8,000 members. The group gives information and support to parents of children with special needs [SN] and/or serious illness [SI] applying for Domiciliary Care Allowance, Carers Allowance, Disability Allowance and Carers Benefit.

We expanded our mission, and are now committed to ensuring all children in Ireland with special needs are given their right to a full education and other rights. Our children deserve to have their dreams realised of a future where they will be a productive member of our society.

Our Election campaign is focussed upon ensuring that the rights of children with special needs and those of their families are fully vindicated.

Our 8,000 plus members are asking election candidates to ensure the following policy commitments are implemented in the next Dáil. In addition individual members will have the facility to include a further two individual policy pledges they are seeking which reflects their own circumstances and concerns.

18. Make Animal Welfare an Election Issue in Ireland

Animal cruelty in Ireland is not being dealt with enough.

This petition is to make the protection and welfare of animals a General Election Issue in 2016.

19. Ireland to host Rugby World Cup 2023

I believe that if England can host the rugby World Cup that ireland should get to host it in 2023.

We have waited so long for are country to get something as big and as important as the Rugby World Cup. Ireland have showed with this past World Cup that are fans are the most loyal to sell out more than half off every stadium in this World Cup.

Not only would it be cool for it to happen but it could do a lot for the economy of Northern Ireland and the Republic of Ireland.

20. Save Balbriggan Order of Malta

The Order of Malta was set up in Balbriggan over 40 years ago, set up to provide first aid cover for the community, to help the sick, elderly, and needy. Since it's establishment it has helped a lot of people and has provided services for balbriggan and surrounding areas in terms of medical cover for events, transportation of the elderly, senior citizens tea parties, etc.

Along with this, there is a cadet unit which has been in existence for at least a decade and which has been growing and improving over the years, which wouldn't have gone ahead without the dedicated teachers; who spend their time turning up to the hall every week, preparing and teaching first aid, home nursing, life skills among many others, and who, despite having other occupations, manage to fit all this into their tight schedule, and the members, who turn up every week enthusiastic and willing to learn new skills. The Balbriggan unit as a whole had a senior and a cadet unit, but up until recently the senior unit has become inactive and without a senior unit, a cadet unit cannot run, and we are trying to fight to keep it running.

We need your help. This is our unit and we can't let it get closed.

Please sign our petition.

21. Bring back Telethon people in need for 2016

Irish people will always come out in the event of people in need.

It's in our nature.

22. Get Philippe Gandus Predator Out Of Ireland

Red alert to parents as convicted child predator arrives in Dublin… with a suitcase full of toys!

A MAJOR Garda alert has been issued over a child predator who arrived in Dublin yesterday with a suitcase of full of toys.

Frenchman Philippe Gandus, who was convicted of trying to abduct a three-year-old child, flew in from Cologne in Germany yesterday morning, prompting security fears.

The warning was issued because of his conviction and gardaí were notified of his arrival into the country by German police. At Dublin Airport, Gandus was questioned about the reason for his visit. His suitcase was also searched.

Officers were alarmed to find that as well as clothes, it contained children’s toys.

Gardaí fear that the Frenchman, who is on the sex offenders’ list in the UK, still poses a risk to children, and yesterday warned parents to be on the lookout for him.

However, they are powerless to deport the 46-year-old – who previously fled a mental hospital – as he has no outstanding warrants internationally or convictions in Ireland. Gandus, who is 5ft7in tall, has a criminal conviction in the UK for attempting to lure a child away from his parents.

However, a senior security source explained that, as a European citizen, Gandus is entitled to enter and leave Ireland as he pleases.

The criminal provided gardaí with an address in Dublin city centre where he said he will be staying for the duration of his visit.

The Child Protection Unit within the National Bureau of Criminal Investigation has been notified of his arrival into Ireland. This unit will decide on what level of monitoring of Gandus will be carried out but senior sources told the Mail it is ‘unlikely’ he will be monitored around-the-clock.

While here in Ireland, Gandus doesn’t have to inform gardaí of his movements because, unlike in the UK, Ireland doesn’t have a Sarah’s Law, which allows partial monitoring of those on the sex offenders’ register.

Gandus was sectioned under the British mental health act for an indefinite term in July 2009

The drifter was arrested in October 2008 after parishioners in Peckham, south east London, spotted him trying to lead a child from their church by the hand.

When he was stopped, he ran off before police could be contacted. But officers caught up with him ten days later when he was alleged to have attempted to lure a second boy under the age of four from a Hamleys toy store in the West End.

Gandus was cleared of the second charge after a court heard CCTV did not catch the alleged abduction attempt. Officers from Westminster CID were able to link the defendant to the Peckham child-snatch attempt and he was subsequently arrested and convicted on this charge. Detective Sergeant Philip McInerney, of Westminster CID, said at the time: ‘Gandus clearly poses a risk to young children.’

Gandus was served with a deportation order in 2009 banning him from the UK until 2014. But in May 2011, he was arrested after he sneaked back into Britain.

He was also kicked out of the US. In June 2011, at Westminster Magistrates’ Court in London, prosecutor Victoria Ojo told the deportation breach case: ‘Since 2009 he has subsequently been deported from America having committed similar offences (of entering the country illegally). It appears he was being investigated for indecent assault against a minor, but was not charged.’

Well-placed security sources said last night: ‘I can totally understand why any parent in Ireland would be worried about this man. The fact that there is an alert out on this man shows how seriously he is considered internationally.’

23. Let's get Alter Bridge to play a show in Ireland

My name is Enda Healy and I am an Irish fan of the band Alter Bridge. My plan is to try and gather as many signatures as possible of genuine Irish Alter Bridge fans and then forward the petition results to Alter Bridge HQ and to associates of AB.

Alter Bridge is an American rock band formed in 2004. The band consists of lead vocalist and guitarist Myles Kennedy, lead guitarist and backing vocalist Mark Tremonti, bassist Brian Marshall, and drummer Scott Phillips. To date Alter Bridge have released 4 studio albums One Day Remains (2004), Blackbird (2007), AB III (2010), Fortress (2013).

On the strength of these 4 studio albums, Alter Bridge have toured extensively across the world and naturally have gathered a considerable global fan base as a result. But to date, they have never played a show on the island of Ireland, and that is something I am going to try and correct.

https://www.facebook.com/IrishAlterBridge?ref=hl

24. All Premiership Clubs must field at least five UK players every game

This is to try and make every Premier League club field a minimum of five UK players for every game as a minimum.

Until this is done we will never have national home sides able to compete at international competitions.

25. Bring Taking Back Sunday to Ireland

This petition is to help get Taking Back Sunday to come to Ireland on there upcoming European and UK tour.

Taking Back Sunday haven't played in Ireland since August 2011, the launch of there self titled album.

26. Treatment Abroad for EDS and Rare Conditions

In Ireland, funding for Treatment Abroad for Irish Citizens with rare conditions including Ehlers Danlos Syndrome is frequently refused despite there not being appropriate, specialist care available here.

Grounds for refusal are often two-fold; firstly, that the care and treatment being sought outside the state is viewed as a second opinion or secondly, that said care and treatment is being sought in the Private Sector of the Health Service of another EU country and thusly, not covered by the TAS. It is our contention that, firstly, if the Irish Consultant first visited is unfamiliar with the presenting condition, then any subsequent referral to a specialist in that field should be deemed a FIRST valid opinion.

Secondly, if the appropriate, timely care and treatment for a particular condition is only available in the Private Health Service of another EU country, the same supports should be afforded these patients as those afforded to any citizen of the state presenting with a more common condition. Your Support would be greatly appreciated in this matter.

27. Bring H&M to Galway

Help and sign this petition to Bring H&M to Galway!

We need it!

I contacted H&M through their website but no plans to come to Galway.

We need more help! Please like us on facebook.

28. Longstone Road, Moneydarragh Primary School Road Safety Petition

For a number of years now local residents, concerned parents and local & national elected officials have been requesting DRD NI/Roads Service take action and make safe a short stretch of the Longstone Road in Annalong Co.Down leading to Moneydarragh Primary School.

Having recently returned to the the area where I grew up I was delighted to be sending my son the the local primary school I attended 30 years ago. The school is a mere 3-4 mins walk from our new home along a scenic country road but there is no footpath to allow safe travel and we are forced to walk on the actual road surface where cars pass at speed with a speed limit in place of 60Mph!

I approached the local District office for Roads Service NI and requested they trim and maintain the road side verges and bushes therein to at least allow pedestrians to use the amble space available to make the short journey to the school safely AND to allow approaching traffic a full unobstructed view of the road in both directions for both their own safety and the pedestrians.

To date Roads Service NI have refused to carry out this simple task and having lobbied several members of the local department responsible as well as local elected council members, NI Assembly members and even MP Roads Service still to date have refused to carry out the work requested. Other factors that need to be addressed beyond the simple upkeep of this short stretch of road are the urgent requirement for a footpath and speed restrictions and traffic calming measures to ensure the maximum possible safety of all road users be they pedestrians or drivers.

With this in mind please sign this petition - we have yet another site meeting with roads service scheduled of May 17th 2013 and I want to present them with this petition to pressure them into taking immediate action.

29. Degree Fiasco at Ballyfermot College of Further Education - students refused grants on questionable grounds – help us change this!

Help us fight SUSI and get our courses/college recognised as eligible for student grants!

Although the issue of degree students not receiving grants has been raised over the last two years, students on the Media Production Management and Animation Degrees are NOT currently awarded grants and this won’t change unless we get your help.

Students on these courses this year are simply being fobbed off by SUSI (tendered to City of Dublin VEC) with some sample reasons for ineligibility including “course not approved – foundation course” and “course not approved – private college” both of which are incorrect. The degrees are accredited by Dublin City University and Dundee University respectively and are administered by BCFE - which is under the auspices of City of Dublin VEC. The City of Dublin VEC states that “we believe that education should be available and accessible to all...” However, without maintenance grants this is not going to be the case for many current and future students of BCFE that a blanket ban on receiving said grant affects.

30. Bring One Direction to Ireland

They are always in America. Bring one direction to Ireland!