Public Signature List
Signatures 1 to 50 of 8526
# Title Name Town/City S/C/P Region Comment Date
1 N/G Garni Mutafyan Yeravan Yerevan Armenia N/G Nov 14, 2020
2 N/G Abraham Gasparyan Երևան N/G Armenia N/G Nov 14, 2020
3 N/G Anna Tarverdyan Yerevan CA N/G N/G Nov 14, 2020
4 N/G Lusine Չիլինգարյան Երևան N/G N/G N/G Nov 14, 2020
5 Ms Zara Berberyan Yerevan N/G Armenia N/G Nov 14, 2020
6 N/G Sona Vardanyan Yerevan N/G Armenia N/G Nov 14, 2020
7 N/G Anna Vardanyan Vedi N/G Armenia N/G Nov 14, 2020
8 Ms Elen Muradyan Yerevan N/G N/G N/G Nov 14, 2020
9 Mr Արփի Մադոյան Eravan Erevan Armenia N/G Nov 14, 2020
10 Mrs Anonymous Yerevan Yerevan Armenia N/G Nov 14, 2020
11 Ms Nare Manukyan Erevan N/G Armenia N/G Nov 14, 2020
12 N/G Aghavni Melqonyan Moscow N/G Russia N/G Nov 14, 2020
13 N/G Lilit Sahakyan Yerevan N/G Armenia N/G Nov 14, 2020
14 N/G Վահե Mosinyan Yerevan Yerevan Armenia N/G Nov 14, 2020
15 Mr Karen Ginosyan Erevan N/G N/G N/G Nov 14, 2020
16 Ms Arpine Sargsyan Erevan Armenia Armenia N/G Nov 14, 2020
17 Dr. Tatevik Israelyan Yerevan Yerevan Armenia N/G Nov 14, 2020
18 Ms Anonymous Yerevan Yerevan Armenia N/G Nov 14, 2020
19 Mr Gayane Petrosyan Yerevan Yerevan Armenia N/G Nov 14, 2020
20 N/G Arus Baghdasaryan Yerevan N/G Armenia N/G Nov 14, 2020
21 Mr Samvel Asatryan Gyumri Shirak Armenia N/G Nov 14, 2020
22 Mr. Aram Grigoryan Yerevan Yerevan Armenia N/G Nov 14, 2020
23 N/G Sirarpi Mghaqyan Kotayq Kotayq N/G N/G Nov 14, 2020
24 N/G Նորա Հայրապետյան Berlin Berlin Germany N/G Nov 14, 2020
25 N/G Varduhi Ashkharhyan Yerevan N/G Armenia N/G Nov 14, 2020
26 Ms Lusine Khondkaryan Yerevan Armenia N/G N/G Nov 14, 2020
27 Ms Ruzanna Abrahamyan Yerevan Armenia N/G N/G Nov 14, 2020
28 Ms Anonymous Geghanist Ararat region Armenia N/G Nov 14, 2020
29 Mr Samvel Janvelyan Yerevan N/G Armenia N/G Nov 14, 2020
30 N/G Grigor Soghomonyan Yerevan N/G Armenia N/G Nov 14, 2020
31 Mr Artak Gevorgyan Yerevan N/G Armenia View Nov 14, 2020
32 N/G Anonymous Yerevan N/G Armenia N/G Nov 14, 2020
33 N/G Naira Dadyan Los Angeles N/G USA N/G Nov 14, 2020
34 Mr. Erik Mardoyan Yerevan Yerevan Armenia N/G Nov 14, 2020
35 N/G Anonymous Yerevan Yerevan Armenia N/G Nov 14, 2020
36 N/G Anonymous Noyemberyan Tavush Armenia N/G Nov 14, 2020
37 N/G Նաիրա Շահվալադյան Վորոնեժ N/G N/G N/G Nov 14, 2020
38 Ms Hripsime Khachatryan Yerevan N/G N/G N/G Nov 14, 2020
39 Ms Anonymous Etchmiadzin Armenia N/G N/G Nov 14, 2020
40 Mr. Arman Tamaryan Yerevan Yerevan Armenia N/G Nov 14, 2020
41 Mrs. Maryana Dilakyan Basel Basel Switzerland View Nov 14, 2020
42 MS Նարինե Սարգսյան Yerevan N/G Armenia N/G Nov 14, 2020
43 N/G Mekertitch Chizmedjian Villeurbanne Rhone France N/G Nov 14, 2020
44 Ms Stella Gabrielyan Yerevan Yerevan Armenia N/G Nov 14, 2020
45 MR Grisha Torosyan Erevan N/G Armenia N/G Nov 14, 2020
46 Ms Susanna Aghamalyan Yerevan Yerevan Armenia View Nov 14, 2020
47 Mr. Vahe Nahapetyan Yerevan N/G Armenia N/G Nov 14, 2020
48 ms Vera Sekhleyan Erevan Երևան Armenia N/G Nov 14, 2020
49 N/G Gurgen Petrosyan Yerevan N/G Armenia N/G Nov 14, 2020
50 MS Maria Hovsepyan Yerevan N/G Armenia N/G Nov 14, 2020
  • S/C/P - State, County or Province
  • Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
  • Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
  • A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view