Public Signature List
Signatures 401 to 450 of 2515
# Title Name Town/City Region Comment Date
401 N/G Henrietta Szaniné Bakacsi Kistelek Hungary N/G Jun 07, 2010
402 N/G Kerényi Tamás Budapest Hungary N/G Jun 07, 2010
403 N/G Hegyiné Duzs Tünde Budapest Hungary N/G Jun 07, 2010
404 N/G Retek Zoltan Nagyvenyim Hungary N/G Jun 07, 2010
405 N/G Anonymous Szekszárd Hungary N/G Jun 07, 2010
406 N/G Kajtor ERzsébet 2120 Dunakeszi Indonesia N/G Jun 07, 2010
407 N/G La Leche Liga Magyarország Egyesület Budapest Hungary N/G Jun 07, 2010
408 Ms Anonymous Budapest Hungary N/G Jun 07, 2010
409 Ms Vargáné Boráros Nikolett Nyúl Hungary N/G Jun 07, 2010
410 Mrs Sarolta Baráth Nagy Szigetszentmiklós Hungary N/G Jun 07, 2010
411 N/G Kinga Tőkés Budapest Hungary N/G Jun 07, 2010
412 N/G Andrea Miklós Budapest Hungary N/G Jun 07, 2010
413 Mrs Anonymous Budapest Hungary N/G Jun 07, 2010
414 N/G Babik Beatrix Gödöllő Hungary N/G Jun 07, 2010
415 N/G Bordásné Baracsi Ibolya Tuzsér Hungary N/G Jun 07, 2010
416 N/G Andrea Bukucsné Csalló Budapest Hungary N/G Jun 07, 2010
417 Dr Dezsényi Emese Debrecen Hungary N/G Jun 07, 2010
418 N/G Anonymous Sopron Hungary N/G Jun 07, 2010
419 N/G Kriszta Gidró Szeged Hungary N/G Jun 07, 2010
420 Mrs. Kiss Ágnes Szigetszentmiklós Hungary N/G Jun 07, 2010
421 ms Anonymous Budapest Hungary N/G Jun 07, 2010
422 N/G Margit Laczkóné Szloboda Szerencs Hungary N/G Jun 07, 2010
423 N/G Anonymous Orosháza Hungary N/G Jun 07, 2010
424 N/G Krisztina Baranyai Sárosd Hungary N/G Jun 07, 2010
425 N/G Koczkáné Kecskeméty Beáta Miskolc Hungary N/G Jun 08, 2010
426 N/G Somoskői Katalin Kecskemét Hungary N/G Jun 08, 2010
427 Ms Bernadett Vácziné Rácz Budapest Hungary N/G Jun 08, 2010
428 Mr Gábor Lukács Páty Hungary N/G Jun 08, 2010
429 N/G Nikolett Ádámosi Vecsés Hungary N/G Jun 08, 2010
430 Ms Rózsa Maróti Forráskút Hungary View Jun 08, 2010
431 N/G Enikő Kunvári Brusztné Budapest Hungary N/G Jun 08, 2010
432 Ms Ambrus Tunde Csikszereda Romania N/G Jun 08, 2010
433 N/G Krisztina Kovacs Polgar Hungary N/G Jun 08, 2010
434 N/G Ildikó Borsos-Atalai Kaposvár Hungary N/G Jun 08, 2010
435 ms diana molnar Budapest Hungary N/G Jun 08, 2010
436 N/G Noémi Somssich Püspökszilágy Hungary N/G Jun 08, 2010
437 Ms Retek Katalin Dunaújváros Hungary View Jun 08, 2010
438 N/G Mészáros Kinga Győr Hungary N/G Jun 08, 2010
439 N/G Viktória Sipos Pécs Hungary N/G Jun 08, 2010
440 N/G Anonymous Budapest Hungary N/G Jun 08, 2010
441 Mrs Anonymous Budapest Hungary N/G Jun 08, 2010
442 N/G Gyuróné Vígh Gabriella Pécs Hungary N/G Jun 08, 2010
443 N/G Halászné Szabó Ibolya Tiszaújváros Hungary N/G Jun 08, 2010
444 Ms Dalma Marton Zalaegerszeg Hungary N/G Jun 08, 2010
445 N/G Marvany Judit Pusztazámor Hungary N/G Jun 08, 2010
446 N/G Mónika Szabó Dunakeszi Hungary N/G Jun 08, 2010
447 Ms Mária Stokinger Szombathely Hungary View Jun 08, 2010
448 N/G Nóra Magyar Szegvár Hungary N/G Jun 08, 2010
449 Ms Perczel Henriett Budapest Hungary N/G Jun 08, 2010
450 N/G Erika Németh Budapest Hungary N/G Jun 08, 2010
  • S/C/P - State, County or Province
  • Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
  • Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
  • A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view