Public Signature List
Signatures 451 to 500 of 2515
# Title Name Town/City Region Comment Date
451 N/G Noémi Vidovszki Göd Hungary N/G Jun 08, 2010
452 N/G Kalteneckerné Pozsár Valéria Budapest Hungary N/G Jun 08, 2010
453 N/G Debreczeny Éva Budapest Hungary N/G Jun 08, 2010
454 N/G Anonymous Budapest Hungary N/G Jun 09, 2010
455 Mrs Komáromi-Raisz Borbála Szentendre Hungary N/G Jun 09, 2010
456 N/G Rita Varga Budapest Hungary N/G Jun 09, 2010
457 N/G Beáta Thaler Budapest Hungary N/G Jun 09, 2010
458 N/G Dora Szolga-Hazai Szentendre Europe N/G Jun 09, 2010
459 N/G Anonymous Bárna Hungary N/G Jun 09, 2010
460 N/G Csilla Dallosné Kaurek Pécs Hungary N/G Jun 09, 2010
461 N/G Zsolt Farkas Budapest Hungary N/G Jun 09, 2010
462 N/G Agnes Bujtor budapest Hungary N/G Jun 09, 2010
463 N/G Zsoltné Szabó Dunaharaszti Hungary N/G Jun 09, 2010
464 N/G Imola Dérné Faust Győr Hungary N/G Jun 09, 2010
465 N/G Csanádi Ádám Sülysáp Hungary N/G Jun 09, 2010
466 Mr Ivan Der Gyor Hungary N/G Jun 09, 2010
467 N/G Anonymous Budapest Hungary N/G Jun 09, 2010
468 N/G Anita Papp Pécs Hungary N/G Jun 09, 2010
469 Dr. Viktoria Torma Budapest Hungary N/G Jun 09, 2010
470 Ms Kinga Racz Hatvan Hungary N/G Jun 10, 2010
471 Ms Ilona Kenderesi Pécs Hungary N/G Jun 10, 2010
472 ms krisztina mazgon Budapest Hungary N/G Jun 10, 2010
473 Ms Nemethne Nagy Maria Debrecen Hungary N/G Jun 10, 2010
474 N/G Cecilia Nagy Veszprém Hungary N/G Jun 10, 2010
475 N/G Szilvia Nagyné Gubenyák Budapest Hungary N/G Jun 10, 2010
476 N/G Gabriella Ujhelyi Herend Hungary N/G Jun 10, 2010
477 Ms Judit Gaál Budapest Hungary N/G Jun 10, 2010
478 Ms Ágnes Szabó Kecskemét Hungary N/G Jun 10, 2010
479 Mrs Anikó Pappné Táborosi Budapest Hungary N/G Jun 10, 2010
480 N/G Farkas Árpád Szellő Hungary N/G Jun 10, 2010
481 N/G Szilvia Simondan Tarnok Hungary N/G Jun 11, 2010
482 Ms Ludvig Annamária Budapest Hungary N/G Jun 11, 2010
483 N/G Bori Fernezelyi Budapest Hungary N/G Jun 11, 2010
484 N/G Veronika Bertháné Bárány Sopron Hungary N/G Jun 11, 2010
485 Mrs Emese Bottyan Budapest Hungary N/G Jun 11, 2010
486 N/G Nikoletta Gál Pilisborosjenő Hungary N/G Jun 11, 2010
487 N/G Óvári Zsolt Kisunyom Hungary N/G Jun 11, 2010
488 N/G Judit Göncz Kesztölc Hungary N/G Jun 11, 2010
489 N/G Franciska Tóthné Bogdányi Máriabesnyő Hungary N/G Jun 11, 2010
490 N/G Anikó Mikuskáné Budapest Hungary N/G Jun 11, 2010
491 N/G Orsi Lénárd Pomáz Hungary N/G Jun 11, 2010
492 N/G Nyebolszin Paulina Budapest Hungary N/G Jun 11, 2010
493 Ms Katalin Varga Budapest Hungary N/G Jun 11, 2010
494 N/G Séllei-Nagy Gabriella Jászberény Hungary N/G Jun 11, 2010
495 N/G Andrea Vereckei Tinnye Hungary N/G Jun 11, 2010
496 Mrs Mária Andrásay Budapest Hungary N/G Jun 11, 2010
497 N/G Edit Szabó Székesfehérvár Hungary N/G Jun 11, 2010
498 N/G Andrea Pencz Székesfehérvár Hungary N/G Jun 11, 2010
499 Ms Zsofia Nemethne Szoke Szazhalombatta Hungary N/G Jun 12, 2010
500 N/G Szilvia Harkály Cegléd Hungary N/G Jun 12, 2010
  • S/C/P - State, County or Province
  • Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
  • Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
  • A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view