#Health
Target:
Državljani Republike Hrvatske
Region:
Croatia
Website:
www.hospicij-hrvatska.hr

Bolesnici imaju pravo na palijativnu skrb, a u Hrvatskoj je ne mogu dobiti!

PROMIJENIMO TO!

PODRŽITE HRVATSKU DEKLARACIJU O PALIJATIVNOJ SKRBI!

Što je palijativna skrb?
Palijativna skrb je ublažavanje fizičke i psihičke boli i olakšavanje ostalih problema s kojima se suočava obitelj bolesnika kojemu je preostalo svega nekoliko tjedana ili najviše par mjeseci života.

Palijativna skrb, odnosno skrb za bolesnike suočene sa smrtonosnom bolešću, pravo je koju hrvatski građani po zakonu moraju dobiti, no u praksi su umirući bolesnik i njegova obitelj prepušteni sami sebi, bez podrške zdravstvenog sustava, ističu u Hrvatskoj udruzi prijatelja hospicija.

"U Hrvatskoj godišnje samo od karcinoma umire 20.000 ljudi koji u terminalnoj fazi bolesti, kad im službena medicina više ne može pomoći, ostaju prepušteni sami sebi i svojoj bespomoćnoj obitelji koja ne zna kako im pomoći do samog rastanka", kaže predsjednica Hrvatske udruge prijatelja hospicija Gordana Špoljar.

Zaposleni članovi obitelji umirućega nemaju pravo na bolovanje radi njege bolesnika koji je već otpušten s bolničkog odjela jer mu nema pomoći, a u cijeloj Hrvatskoj postoji samo jedna - zagrebačka jedinica palijativne skrbi, čijih tridesetak volontera ni približno ne uspijeva pokriti velike potrebe građana.

Preostaju jedino privatni domovi i usluge privatnih njegovatelja koje rijetko tko može platiti, napominje Špoljar.

Trećinu onkoloških bolesnika u zadnjim danima bolesti primaju na intenzivne odjele u bolnicama, gdje umiru okruženi medicinskim aparatima umjesto članovima obitelji, a potpora u strahu i boli daleko je od one kakva bi im u tim trenucima trebala, ističu u udruzi.

Iako Zakon o zdravstvenoj zaštiti propisuje da u svakom Domu zdravlja moraju biti mobilni timovi za palijativnu skrb, u većim mjestima i regionalni centri, te dnevni boravak, te se zakonske odredbe godinama ignoriraju pa su građani lišeni svojih prava, upozorava Špoljar.

Zato su udruga i Hrvatsko društvo za hospicij pokrenuli inicijativu za donošenje novoga Zakona o palijativnoj skrbi koji je, po njihovim informacijama, u završnoj fazi izrade u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

Udruga je već treći put predala zahtjev za osnivanjem Ustanove za palijativnu skrb koja bi od regionalnog prerasla u referentni centar s mrežom u cijeloj zemlji, no i tu je izostala potpora Ministarstva, kaže Špoljar.

Obećanje da će dobiti prostor za gradnju takve ustanove dao je još 2000. godine zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, ali od toga do danas nije bilo ništa.

Palijativna skrb dio je prava na zdravstvenu zaštitu u 120 država svijeta, te dio zakonodavstva Europske unije (EU), pa se udruga nada da će i našu Vladu pregovori za ulazak u EU prisiliti da svojim građanima omogući to pravo.

Zanimljivo je da ustanove za palijativnu skrb imaju sve zemlje u regiji, pa one postoje u Beogradu, Sarajevu, Tuzli, Skopju i Bitoli.

Izvor:eZadar.com 15.05.2008.

HRVATSKA DEKLARACIJA O PALIJATIVNOJ SKRBI

Ljudski život je jedan i neponovljiv i svako ljudsko biće ima pravo da ga u dostojanstvu završi. Dostojan završetak života omogućavaju postupci i stavovi modernog hospicijskog pokreta, koji je oblikovao palijativnu skrb za one koji se približavaju svom životnom kraju. Imperativ je mnogih vlada financiranje i razvoj plana zdravstvenih aktivnosti koje uključuju preventivno, kurativno i palijativno liječenje.

Palijativna skrb je osnovno ljudsko pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo koje naglašava još Kanadska deklaracija iz 1992. i 2000.; Cape Town deklaracija iz 2003., Preporuke ministara Vijeća Europe iz 2003., Europska škola onkologije iz 2004., Barcelonska deklaracija o palijativnoj skrbi iz 2005., Korejska deklaracija iz 2005., Venecijanska deklaracija iz 2006., izjava pape Benedikta XVI iz 2007.

U dodatku Preporuke Rec (2003) Povjerenstva ministara Vijeća Europe državama članicama o organizaciji palijativne skrbi: palijativna skrb je vitalan, integralan dio zdravstvenih službi i ima zadatak postići i održati najbolju moguću kvalitetu života teških bolesnika. Ona treba dobiti i primjeren i pravedan stupanj financiranja. Također se preporučuje da države posvete posebnu pozornost odgoju šire javnosti o odgovarajućim vidovima palijativne skrbi.

U Hrvatskoj je još od 2003. godine u Zakon o zdravstvenoj zaštiti ušao pojam palijativne skrbi (NN 121/03 čl.16, čl 25, čl.69 i čl 71). Kao zdravstvena ustanova na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti predviđa se Ustanova za palijativnu skrb, koja se u st. 5. čl 81 opisuje kao „zdravstvena ustanova koja ima palijativni interdisciplinarni tim kućnih posjeta (liječnik, medicinska sestra, fizikalni terapeut, socijalni radnik s posebnom izobrazbom za pristup umirućem), ambulantu za bol i palijativnu skrb te dnevni boravak“.

Međutim, do danas u Hrvatskoj nije osnovana nijedna Ustanova za palijativnu skrb. U programu Vlade RH za razdoblje od 2008.-2011. godine (poglavlje 17.- zdravstvo, bolničko liječenje) stoji stavak: „Palijativnu skrb i hospicij uključiti u zdravstveni sustav (mreža uz referalni centar) - rok: prosinac 2008“.

Palijativna skrb je po prvi puta uključena u državni proračun RH. Za projekt palijativne skrbi je odobreno 65.988 Kn ( oko 9.426 Eu) Republika Hrvatska u poglavlju 19. pristupnog izvještaja ima obavezu izvjestiti Europsku Uniju o dostupnosti zdravstvene zaštite za osobito ugrožene skupine, te predati “izvještaj o dostupnosti, kvaliteti i održivosti pružanja palijativne skrbi u RH i o mogućnostima njezine evaluacije“. Nažalost, Republika Hrvatska nema na cijelom svom teritoriju niti jednu modernu instituciju palijativne skrbi uključenu u zdravstveni sustav, kao ni razvijen sustav edukacije iz područja palijativne skrbi na svim razinama.

Sukladno navedenom, smatramo:
- palijativna je skrb jedno od osnovnih ljudskih prava na zdravstvenu zaštitu;
- palijativna skrb mora biti uključena u zdravstvenu politku RH, sukladno preporukama SZO-a;
- palijativna skrb mora biti temeljena na načelima dostupnosti i jednakosti, bez obzira na rasu, etničku pripadnost, spol, socijalni status i sposobnost plaćanja usluga;
- zdravstveni profesionalci moraju biti adekvatno educirani na području palijativne medicine;
- članovi obitelji i nezdravstveni dobrovoljci kao važni faktori u pružanju palijativne skrbi moraju biti prepoznati i osnaženi politikom Vlade RH

Slažemo se da nadležne državne strukture moraju do kraja 2008. godine:
- osnovati Ustanovu za palijativnu skrb u Zagrebu, s ciljem razvoja prvog referalnog centra palijativne skrbi, koji će biti dio redovnog zdravstvenog sustava i središte edukativnih i istraživačkih aktivnosti na ovom području;
- napraviti jasan plan mreže palijativne skrbi u Hrvatskoj, sa razvojem pojedinih organizacijskih jedinica palijativne skrbi na svim razinama, a sukladno međunarodnim preporukama i zakonskoj regulativi RH (palijativna medicina u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, palijativni timovi, ustanove za palijativnu skrb, palijativne jedinice u općim bolnicama, klinikama i kliničkim bolničkim centrima, hospiciji itd.)
- usvojiti Zakon o palijativnoj skrbi RH;
- prihvatiti prijedlog izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06) i osigurati dopust i naknadu za njegovanje umirućeg člana obitelji, kao što ga imaju roditelji teško bolesne djece.

Podržavamo :
- održavanje Drugog kongresa palijativne skrbi Hrvatske – Hospicij i palijativna skrb - osnovno ljudsko pravo, 10., 11. i 12. listopada, 2008, u Zagrebu
- promiđbenu akciju „a zbogom!?“ u svrhu pribavljanja sredstava za opremu Ustanove.
- razvoj edukativnih programa iz područja palijativne skrbi na svim razinama (dodiplomska i poslijediplomska nastava za liječnike, edukacija medicinskih sestara, socijalnih radnika., dobrovoljaca itd.)

Zagreb, svibnja, 2008
Inicijativni odbor
Marijana Braš, Rudolf Gregurek, Anica Jušić, Stjepan Krajačić,
Zoran Lončar, Julijana Franinović Marković, Gordana Špoljar.

Izvor: Hrvatsko društvo za hospicij i palijativnu skrb.

GoPetition respects your privacy.

The ZA palijativnu skrb u RH petition to Državljani Republike Hrvatske was written by Promijeni svijet and is in the category Health at GoPetition.