#Health
Target:
Edwina Hart A.M., Health Minister, Welsh Assembly Government
Region:
United Kingdom

Bydd adolygiad ar ddyfodol Ysbyty Coffa Ffestiniog yn cael ei gynnal yn mis Ebrill 2010. Eisioes bu dyfodol yr ysbyty o dan fygythiad tua 4 blynedd yn ol. Rydym yn awyddus i weld yr ysbyty yn cael ei gwarchod ar gyfer y dyfodol a'i datblygu, gyda'r nifer o gwlau yno yn cael ei gynyddu i oleiaf 18 a bod yr Uned Man Anafiadau yn cael ei hagor am 24 awr y dydd.

A review on the future of Blaenau Ffestiniog Memorial Hospital will be held in April 2010. The future of the hospital was cast into doubt about 4 years ago. We want to see the hospital protected and developed for the future by increasing the number of beds there to at least 18 and that the Minor Injuries Unit is open for 24 hours a day.

Rydym ni gyda'n henwau wedi nodi isod yn galw ar Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr a Cynulliad Cenedlaethol Cymru i warchod a datblygu Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog ar gyfer y dyfodol gan ychwanegu rhagor o wlau meddygol yno hyd at isafswm o 18 yn ogystal a sicrhau fod yr Uned Man Anafiadau yn agored am 24 awr y dydd fel rhan o'r datblygiad hynny.

We the undersigned call upon the Betsi Cadwaladr University Local Health Board and the National Assembly of Wales to safeguard and develope Ffestiniog Memorial Hospital for the future by increasing the number of medical beds at the hospital to at least 18 and by ensuring that the Minor Injuries Unit at the hospital is open for 24 hours a day as part of any future development.

GoPetition respects your privacy.

The Ysbyty Coffa BLAENAU FFESTINIOG Memorial Hospital petition to Edwina Hart A.M., Health Minister, Welsh Assembly Government was written by Gwilym Euros Roberts and is in the category Health at GoPetition.