#Law Reform
Target:
Oikeusministeriö - Finnish Ministry of Justice
Region:
Finland

Suomeksi: 20 kuukauden tuomio, joka annettiin Helsingissä huhtikuussa 2009 miehelle, joka oli toistuvasti käyttänyt seksuaalisesti hyväkseen kahta teini-ikäistä poikaa, on tuhansien ihmisten silmissä täysin riittämätön tuomio kyseisestä rikoksesta. Merkittävät uutislähteet Suomessa raportoivat 8. huhtikuuta 2009, että lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneiden rikollisten tuomitsemis- ja rangaistuskäytännöt ovat kuin arvontaa. Ne eivät ole tarpeeksi ankaria, eivätkä yhtenäisiä koko maassa.

In English: The 20-month sentence handed down to a Helsinki man convicted of repeatedly sexually abusing two teenage boys in April 2009 was deemed to be inadequate in the eyes of thousands of people. Major news outlets in Finland reported on April 8, 2009 that the sentencing and punishment of child sexual offenders is like a "lottery" and is neither harsh enough nor uniform across the country.

*Thank you to Mrs. I Aaltonen for providing the Finnish translation of this petition.

UPDATE on 2011.03.16 - This petition is still open and will remain open until the end of March 2011.

Suomeksi: Me allekirjoittaneet, vaadimme, että Suomen oikeusministeriö muuttaa tuomitsemiskäytäntöjä ja langettaa ankarampia rangaistuksia ja pidempiä vankeusaikoja niille, jotka ovat syyllistyneet lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön Suomessa.

Kuinka on mahdollista, että tuomitut pedofiilit voivat tuhota lukemattomien lasten elämän vastenmielisillä teoillaan, suorittaa sen jälkeen säälittävän lyhyen tuomion, ja palata sen jälkeen jatkamaan elämäänsä. Joissain tapauksissa syyllistä ei tuomita vankeuteen lainkaan! Tämä ei ole oikeutta lapsille, joita he ovat vahingoittaneet.Pedofiilit pitää saada vankilaan pidemmiksi jaksoiksi, pitääksemme heidät kaukana haavoittuvista lapsista.

Me vaadimme että tuomittujen pedofiilien rangaistusten tulee olla suhteessa heidän tekojensa vakavuuteen ja tuomioiden tulee olla yhtenevät koko Suomessa. Me vaadimme oikeutta näiden vastenmielisten rikosten uhreille.

In English: We, the undersigned, demand that the Finnish Ministry of Justice change sentencing procedures and apply harsher penalties and jail time against those convicted of child sexual abuse in Finland.

How is it that convicted paedophiles can destroy the lives of countless children through their disgusting actions, serve pitifully short sentences and then be allowed to get on with their lives when they are released from prison? In some cases offenders are sentenced to no jail time at all! This is no justice for the children they have harmed. Paedophiles need to be imprisoned for longer periods of time to keep them away from vulnerable children.

We demand that sentencing of convicted paedophiles in Finland is increased to reflect the seriousness of their crimes and that it be applied uniformly across the country. We demand justice for the victims of these disgusting crimes.

GoPetition respects your privacy.

The Uniform sentencing for convicted paedophiles in Finland petition to Oikeusministeriö - Finnish Ministry of Justice was written by Carmen Boudreau-Kiviaho and is in the category Law Reform at GoPetition.