#Media Issues
Target:
Everyone
Region:
GLOBAL
Website:
www.facebook.com

Gisteren besliste één partij binnen de Griekse regering (Nea Demokratia) om met onmiddellijke ingang de Griekse openbare omroep ERT te sluiten: 3 TV-, 7 nationale radio- en 17 regionale kanalen verdwenen van de ether. De twee andere regeringspartijen zijn er zelfs niet mee akkoord.

2656 collega’s verliezen van de ene dag op de andere hun job.

Dat kunnen wij niet aanvaarden.

De Griekse collega’s hebben dit ook niet aanvaard en hebben hun omroep bezet en via de website verder informatie verspreid. Duizenden Grieken betoogden voor de omroep.

Deze sluiting kan niemand binnen de openbare omroepgemeenschap aanvaarden. Voor de EBU, Europese koepel van de openbare omroepen, schreef hun voorzitter Jean-Paul Philippot, administrateur-generaal van de RTBf, een brief aan de Griekse eerste minister om terug te komen op hun beslissing. Euro-Mei, de Europese mediavakbond, sprak zijn steun uit aan het protest van de Griekse mediavakbond POSPERT en riep alle mediacollega’s op tot solidaiteit en verzet, zoals ook de Europese Federatie van Journalisten deed.

De Griekse regering besliste dat openbare diensten door de bevoegde minister mogen afgeschaft worden, zonder eensgezindheid in de regering, zonder parlementair debat, zonder overleg met het betrokken personeel en hun vakbonden.

Er kan dus nog van alles volgen!

De besparingswoede van de Troika (Europese Commissie, Europese Centrale Bank en Internationaal Muntfonds) verarmt niet alleen de overgrote meerderheid van de bevolking, maar breekt de democratie af op een nooit voorheen geziene wijze. Griekenland, bakermat van de Westerse democratie, heeft de trieste primeur de openbare omroep te likwideren. Dit is zelfs niet gebeurd onder het kolonelsregime! Deze verarming en democratische afbraak lossen de crisis in geen geval op.Integendeel, ze verergert de chaos en doet afbreuk aan de rechtsstaat.

Het nieuwe Europa en zijn Griekse zetbazen hebben duidelijk geen respect voor het arbeidsrecht en de collectieve arbeidsovereenkomsten. Nadat de lonen al met 30-50% waren verlaagd, zijn de mensen nu hun job kwijt. Eén derde mag misschien terugkomen maar tegen welke loon- en arbeidsomstandigheden ?

1. Wij eisen dat de Griekse openbare omroep onmiddellijk terug actief wordt op alle kanalen.
2. Wij verzetten ons tegen het afwentelen van de besparingen op de rug van het personeel van ERT.
3. Wij gaan akkoord dat er spaarzaam wordt omgesprongen met gemeenschapsgeld maar wensen dat de democratische en culturele verworvenheden gevrijwaard worden.

GoPetition respects your privacy.

The Tegen sluiting Griekse openbare omroep petition to Everyone was written by ACV-Transcom and is in the category Media Issues at GoPetition.