#Consumer Affairs
Target:
DHL UK
Region:
Wales

DHL place additional charges on parcels to north Ceredigion, claiming that the SY23, SY24 and SY25 postcodes are exceptionally remote. They also charge extra for places such as Brecon, Carmarthen and Haverfordwest, but not for some areas which are far more rural. Elin Jones AM and Plaid Cymru's Ceredigion MP candidate Mike Parker are campaigning to get rid of these surcharges.

Mae DHL yn gosod taliadau ychwanegol ar barseli i ogledd Ceredigion, gan hawlio fod codau post SY23, SY24 a SY25 yn arbennig o bellenig. Mae'n hefyd yn codi tâl am lefydd fel Aberhonddu, Caerfyrddin a Hwlffordd, ond nid i rai ardaloedd sy'n llawer mwy gwledig. Mae Elin Jones AC a Mike Parker, ymgeisydd San Steffan Plaid Cymru Ceredigion, yn ymgyrchu i gael gwared ar y taliadau yma.

We, the undersigned, call on DHL to stop placing additional charges on parcels to north Ceredigion, and to review its policy on ‘remote areas’

Ry’n ni, sydd wedi arwyddo isod, yn galw ar gwmni DHL i beidio gosod tâl ychwanegol ar barseli i ogledd Ceredigion, ac i adolygu ei pholisi ar ‘ardaloedd pellennig’.

GoPetition respects your privacy.

The Stop parcel surcharges - Dim taliadau ychwanegol ar barseli petition to DHL UK was written by Plaid Cymru Ceredigion and is in the category Consumer Affairs at GoPetition.

Petition Tags

wales mail parcels SURCHARGE