#Culture
Target:
The government of Czech Republic
Region:
Czech Republic

Karel Capek is the inventor of word “robot”. He wrote a regular newspaper column, plays, and books on topics like the life of a puppy, the death of mankind, a woman who is 337 years old at the beginning of the 20th century, how to produce a movie, and why God is a witness during your admission hearing to heaven, not a judge.

"...a great writer of the past who speaks to the present in a voice brilliant, clear, honorable, blackly funny, and prophetic." Kurt Vonnegut

His house in Prague is up for sale by its owner. The interior remains largely like it was during the writer’s short lifetime, including his desk with an unfinished crossword puzzle.

So far, the Czech government has not decided whether to purchase this property for preservation as a national landmark.

If there are no funds to pay the market price (roughly $2.5 million), which the property owner should get, I would like all the interested parties in this matter, both public and private, to agree on a short moratorium regarding the sale. I believe that 3 months is a reasonable time to see if the people who value the works and legacy of Karel Capek can create a private foundation able to purchase this house and preserve it for future generations.

Zachraňte dům velkého českého spisovatele Karla Čapka, (1890-1938)

Karel Čapek vynalezl výraz “robot”. Psal novinové sloupky, divadelní hry a knihy s náměty jako jsou život štěněte, zkáza lidstva, žena stará 337 let na začátku 20. stol., jak natočit film a proč je Bůh při přijímacím řízení do nebe svědkem, ne soudcem.

"...velký spisovatel minulosti co mluví k přítomnosti hlasem brilantním, jasným, počestným, černě humorným a prorockým." Kurt Vonnegut

Čapkovu pražskou vilu její vlastník nabízí k prodeji. Interiér domu je v podstatě ve stavu v jakém byl během spisovatelova krátkého života, včetně jeho psacího stolu s nedokončenou křížovkou. Česká vláda zatím nerozhodla jestli má tuto nemovitost koupit a zachovat jako národní památník.

Pokud chybí fondy nabídnout tržní cenu zhruba 55 miliónů Kč, kterou by měl majitel dostat, rád bych kdyby se všechny zúčastněné vládní a soukromé strany dohodly ve věci prodeje na krátkém moratoriu.

Věřím že 3 měsíce jsou rozumná lhůta poznat jestli lidé co si váží Čapkova dědictví dokáží založit soukromou nadaci která by mohla tento dům vykoupit a zachovat pro příští generace.

We, the undersigned, respectfully call on the government of the Czech Republic to consider taking steps that would postpone the sale of Karel Capek’s former house until the end of October of 2013, in order to allow the formation of a private foundation that could preserve this place as a national landmark.

My, níže podepsaní, s respektem žádáme vládu České republiky zvážit iniciativu odložení prodeje bývalé Čapkovy vily do konce října 2013, za účelem umožnit zformování soukromé nadace která by mohla zachovat toto místo jako národní památník.

The Save the home of great Czech writer Karel Capek, 1890-1938 petition to The government of Czech Republic was written by Martin Horsky and is in the category Culture at GoPetition.