#Health
Target:
Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr Health Board
Region:
United Kingdom
Website:
www.wales.nhs.uk

Betsi Cadwaladr Health Board (BCUHB) have outlined plans for reconfiguring health services in north Wales. They are recommending closing the Minor Injury Unit (MIU) at Llangollen. The Board have now started on a ‘consultation’ process to discuss their recommendations.

We believe that losing the hospital beds at Llangollen would only serve to exacerbate the bed-blocking at our District General Hospitals, and that it is better to treat patients, especially the most vulnerable, closer to their home communities.

The board only provide two options for discussion: maintain the Status Quo or closure. We believe that the board should draw up several alternatives for discussion.

---------------------------------

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi llunio cynlluniau ar gyfer ail-drefnu gwasanaethau Iechyd gogledd Cymru. Mae nhw’n cynnig cau yr Uned Man Anafiadau (UMA) yn Llangollen. Mae’r Bwrdd wedi cychwyn ar broses ‘ymgynghori’ I drafod yr argymhellion.

Credwn y byddai colli’r gwelyau ysbyty yn Llangollen yn gwaethygu’r sefyllfa efo diffyg gwelyau y nein hysbytau cyffredinol, ac ei fod yn well tri cleifion, yn enwedig y rhai mwyaf bregus, yn agosach I’w cymunedau.

Mae’r bwrdd yn cynnig dwy opsiwn yn unig: cynnal y drefn bresenol neu gau. Credwn y dylai’r bwrdd lunio amryw o opsiynau er mwyn cael trafodaeth lan ar ddyfodol gwasanaethau iechyd yn Llangollen.

We, the undersigned, believe that the north Wales hospital reconfiguration process consultation process is flawed.

BCUHB have only provided two options for discussion: maintain the Status Quo or closure.

We believe that the board should draw up several alternatives for discussion.

We call on the BCUHB to reconsider these proposals and draw up alternatives.

------------------------------------

Credwn fod cynlluniau ad-drefnu ysbytai gogledd Cymru yn fethedig.

Dim ond dwy opsiwn sydd wedi cael ei roi ger ein bron gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr: cynnal y drefn bresennol neu gau.

Credwn y dylid llunio rhagor o opsiynau er mwyn trafodaeth.

Galwn ar y Bwrdd iechyd I ail-ystyried y cynlluniau hyn a llunio cynlluniau newydd efod mwy o opsiynau.

GoPetition respects your privacy.

The Save Llangollen Hospital Services / Cadw Gwasanaethau Ysbyty Llangollen petition to Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr Health Board was written by Mabon ap Gwynfor and is in the category Health at GoPetition.