#Culture
Target:
Kõrgessaare vallavanem Jaanus Valk, valla volikogu, meedia
Region:
Estonia
Website:
www.postimees.ee

Kõrgessaare valla volikogu on hiidlasele Jaan Alliksoole teinud mitmeid ettekirjutusi tema poolt omaalgatuslikult ehitatud nn 'Reigi Eiffeli' ehk Pariisi Eiffeli torni ainetel loodud arhitektoonilise objekti likvideerimiseks, kuna see on ehitusloata ja külastajatele ohtlik. Kutsume üles vaatlema objekti kui skulpturaalset omaalgatuslikku rahvakunsti, millel on kunsti- ja kultuuriväärtus. Soovitame piirata objektile juurdepääsu sellisel kujul, et see poleks külastajaile ohtlik, võtta see arvele monumentaalskulptuurina ning kanda kultuuriväärtusliku objektina turismikaartidele.

04. september 2009
AVALIK PÖÖRDUMINE

Meie, allakirjutanud, pöördume Kõrgessaare vallavalitsuse poole palvega ümber vaadata Kõrgessaare valla otsus Reigi Eiffeli torni lammutamise kohta, sest:

1. Tegemist on nii Eesti kui Euroopa kontekstis tähelepanuväärse kunstiväärtusliku puitinstallatsiooniga, milles on ühendatud internetpõhine oskusteave ja kohalik traditsiooniline materjalikasutus. Oma arhitektoonika ja kontseptsiooni poolest võib objekti ühelt poolt pidada art brut musternäiteks, teisalt aga kaasaegse rahvakunsti ühest mastaapsemaks väljenduseks Eestis.

2. Tegemist on omaalgatusliku loomingulise, positiivsest sädemest kantud ettevõtmisega, milleks on õigus igal kodanikul. Prantsuse trikoloor Eesti riigilipu kõrval objekti tipus sümboliseerib meie arvates demokraatlikke väärtusi nii rohujuure tasandil toimuvas kunstiloomingus kui kodanikualgatuses.

3. Torni rajamisega pole mingit kahju tehtud ei vallale ega riigile. Vastupidi – omavahenditest finantseeritud objekt on kujunenud valla turismimagnetiks, äratades huvi ning tekitades meeldivaid emotsioone nii vallaelanikes kui külalistes.

Vastavalt ülal kirjapandule taotleme Kõrgessaare vallavalitsuselt järgmist:

1. Kaaluda koostöös Reigi Eiffeli autoriga erinevaid võimalusi torni külastavate turistide turvalisuse tagamiseks (nt trepi eemaldamine või blokeerimine maapinnast kuni 2 meetri kõrguseni, objekti piiramine aiaga või objekti sulgemine külastajatele muul moel);

2. Leida võimalus Reigi Eiffeli kui ainulaadse monumentaalskulptuuri arvele võtmiseks kultuurimälestisena ning kanda see Hiiumaad külastavatele turistidele suunatud kaartidele ning reklaammaterjalidele.

3. Näidata teistele Eesti piirkondadele eeskuju innovatiivsete ja loominguliste kodanikualgatuse vormide toetamisel ja tunnustamisel.

Vabadus, võrdsus, vendlus!

Lugupidamisega,

Raul Keller, kunstnik
Rael Artel, kunstiteadlane, omaalgatusliku kunstikultuuri toetaja

GoPetition respects your privacy.

The 'Reigi Eiffeli' säilitamine kunstiobjektina petition to Kõrgessaare vallavanem Jaanus Valk, valla volikogu, meedia was written by Raul Keller and is in the category Culture at GoPetition.