#Human Rights
Target:
Parlament a jiné instituce České republiky
Region:
Czech Republic

Vznikla na sněmu Terezínské iniciativy 10. dubna 2008

Adresovaná
Sněmovně Parlamentu České republiky – Výbor petiční
Senátu Parlamentu České republiky – Výbor petiční
Prezidentovi České republiky
Vládě České republiky
Ústavnímu soudu České republiky
Nejvyššímu soudu České republiky
Státnímu ombudsmanovi České republiky
Ministerstvu spravedlnosti České republiky

Se znepokojením, s obavami a s rozhořčením sledujeme rozvoj neonacistických, antisemitských, rasově a národnostně nesnášenlivých výroků, tendencí a aktivit, organizovaných sdruženími i jednotlivci. Jsou umožněny lhostejností a bezradností správních orgánů a orgánů činných v trestních řízeních, tolerovány veřejností i některými politiky v České republice. Občasné a náhodné protesty organizací a jednotlivců jsou nedostatečné a málo burcující. Dokazují to přibývající akce neonacistů, rasově nenávistné projevy, které napadají a ohrožují Židy, Romy, obyvatele, nebo cizince, kteří se liší zvyky, vzhledem, vírou. Jsou umožňovány rozpačitými reakcemi správních orgánů a České policie. Žádáme o změnu postojů reprezentantů naší společnosti, která se prezentuje jako demokratické zřízení! Máme zákony, které chrání práva slušných lidí, jejich bezpečnost a svobodu. Žádáme o jejich důsledné naplnění tak, abychom mohli pocítit opět důvěru v demokracii. Vyjadřujeme podporu všem aktivitám, směřujícím ke stejnému cíli.

Petiční výbor:
Eva Benešová, Janovského 46, 170 00 Praha 7
Marta Kottová, Sušická 4, 460 00 Liberec 3
Jiří Bušek, Sušická 4, 460 00 Liberec 3

Vznikla na sněmu Terezínské iniciativy 10. dubna 2008

Adresovaná
Sněmovně Parlamentu České republiky – Výbor petiční
Senátu Parlamentu České republiky – Výbor petiční
Prezidentovi České republiky
Vládě České republiky
Ústavnímu soudu České republiky
Nejvyššímu soudu České republiky
Státnímu ombudsmanovi České republiky
Ministerstvu spravedlnosti České republiky

Se znepokojením, s obavami a s rozhořčením sledujeme rozvoj neonacistických, antisemitských, rasově a národnostně nesnášenlivých výroků, tendencí a aktivit, organizovaných sdruženími i jednotlivci. Jsou umožněny lhostejností a bezradností správních orgánů a orgánů činných v trestních řízeních, tolerovány veřejností i některými politiky v České republice. Občasné a náhodné protesty organizací a jednotlivců jsou nedostatečné a málo burcující. Dokazují to přibývající akce neonacistů, rasově nenávistné projevy, které napadají a ohrožují Židy, Romy, obyvatele, nebo cizince, kteří se liší zvyky, vzhledem, vírou. Jsou umožňovány rozpačitými reakcemi správních orgánů a České policie. Žádáme o změnu postojů reprezentantů naší společnosti, která se prezentuje jako demokratické zřízení! Máme zákony, které chrání práva slušných lidí, jejich bezpečnost a svobodu. Žádáme o jejich důsledné naplnění tak, abychom mohli pocítit opět důvěru v demokracii. Vyjadřujeme podporu všem aktivitám, směřujícím ke stejnému cíli.

Petiční výbor:
Eva Benešová, Janovského 46, 170 00 Praha 7
Marta Kottová, Sušická 4, 460 00 Liberec 3
Jiří Bušek, Sušická 4, 460 00 Liberec 3

Poznámka o stavu ke dni 31.srpnu 2009:
K dnešnímu dni je pod peticí podepsáno celkem 1663 petantů. Přicházejí další podpisy.
Mluvčí petičního výboru se snaží prosadit využití expertizy pracovníků Ústavu státu a práva Akademie věd na téma Právně politické otázky boje proti terorismu, extremismu, a demokracie prostřednictvím premiéra ČR v práci zastupitelských orgánů republiky, soudů a policie ČR.

GoPetition respects your privacy.

The PETICE SLUŠNÝCH LIDÍ proti neonacismu petition to Parlament a jiné instituce České republiky was written by Jan Fried and is in the category Human Rights at GoPetition.

Petition Tags

europe