#Roads & Transport
Target:
Cyngor Sir Ddinbych / Denbighshire County Council
Region:
United Kingdom
Website:
www.20splentyforus.org.uk

Mae nifer y traffig sy'n mynd trwy Gynwyd wedi cynyddu yn sylweddol ac yn debygol o gynyddu'n fwy efo'r ysgol yn fwy a mwy o dai yn cael ei adeiladu.

Mae nifer o'r plant sy'n mynd i'r ysgol yn gorfod croesi'r ffordd.

Ond mae'r traffig yn mynd yn gynt.

Mae angen parth 20mya sy'n medru cael ei orfodi er mwyn sicrhau diogelwch trigolion y pentref a disgyblion yr ysgol.

The amount of traffic going through Cynwyd has increased recently and will increase even more with the expansion of the school and the new housing developments.

Many children have to cross the road while walking to school.

But the traffic is going faster as well.

We need a, enforceable 20mph zone to secure the safety of residents and pupils.

Galwn ar Gyngor Sir Ddinbych i greu parth 20mya sy'n medru cael ei orfodi yng Nghynwyd.

We call on Denbighshire County Council to create an enforceable 20mph zone in Cynwyd.

GoPetition respects your privacy.

The Parth 20mya i Gynwyd / 20mph zone for Cynwyd petition to Cyngor Sir Ddinbych / Denbighshire County Council was written by Mabon ap Gwynfor and is in the category Roads & Transport at GoPetition.