#Gender Rights and Issues
Target:
Youth Affairs and Sports minister of Iran
Region:
GLOBAL
Website:
www.facebook.com


اعمال سياست‌هاي جداسازي جنسيتي در فضاهاي عمومي باعث شده‌است که زنان و دختران از حق ورود به استاديوم‌هاي ورزش محروم شوند.
ورود به استاديوم‌هاي ورزشي، به عنوان فضاي عمومي شهري، حق همه‌ي مردم ايران است و نمي‌توان با هيچ بهانه‌اي از ورود زنان که نيمي ازجمعيت اين کشور هستند، به استاديوم‌هاي ورزشي جلوگيري کرد.


جناب آقاي محمود گودرزي، وزير محترم ورزش و جوانان

اعمال سياست‌هاي جداسازي جنسيتي در فضاهاي عمومي باعث شده‌است که زنان و دختران از حق ورود به استاديوم‌هاي ورزشي محروم شوند. به‌رغم مقاومت زنان و دختران و فشار افکار عمومي به مسئولان، گاه اين ممنوعيت به نام شرع و گاه به بهانه فقدان زيرساخت‌هاي فرهنگي و نبود امکانات کافي توجيه مي‌شود و اين در حالي است که در هيچ قانوني محروميت زنان تماشاگر از حضور در فضاهاي ورزشي تصريح نشده‌است و در ساير کشورهاي مسلمان‌نشين نيز زنان از نظر شرع و عرف مانعي براي حضور در استاديوم‌هاي ورزشي مختلط ندارند.

در طول سه دهه اخير زنان ورزش‌دوست به صورت‌هاي مختلف تلاش کرده‌اند تا در برابر رويه جدا‌سازي جنسيتي در فضاهاي ورزشي مقاومت کنند. اين مطالبه گاه به صورت مقاومت‌هاي فردي و تغيير لباس و چهره خود و گاه به صورت جمعي و تجمع در مقابل استاديوم آزادي و ساير ورزشگاه‌ها بوده‌است. به‌ويژه در ماه‌هاي اخير اين مطالبه به خيل خانواده ها اعم از زنان و مردان حامي آنان گسترش پيدا کرده تا جايي که مسئولان حکومتي در مصاحبه‌هاي مختلف و ملاقات‌هايي که با مسئولان بين‌المللي ورزشي داشته‌اند خود اذعان مي‌کنند که اين رويه‌هاي سليقه‌اي بايد به نفع حضور زنان در فضاهاي ورزشي تغيير کند.

متأسفانه در سال‌هاي گذشته و در عمل نه تنها مسئولان توجه جدي به معضل گسترش فضاهاي ورزشي و فراهم آوردن شرايط حضور زنان و خانواده‌ها در مسابقات فوتبال نکرده‌اند بلکه بدعت‌هاي غيرقانوني بيشتري عليه زنان در جريان است و امسال نه تنها درهاي استاديوم فوتبال باز نشده اند بلکه ورود زنها به استاديوم واليبال هم ممنوع شده است.

ورود به استاديوم‌هاي ورزشي، به عنوان فضاي عمومي شهري، حق همه‌ي مردم ايران است و نمي‌توان با هيچ بهانه‌اي از ورود زنان که نيمي ازجمعيت اين کشور هستند، به استاديوم‌هاي ورزشي جلوگيري کرد. حضور زنان در ورزشگاه‌ها مي‌تواند فضاي ورزشي را از باشگاه مردان جوان هيجان‌زده به فضاي خانوادگي شاد و تندرست تغيير دهد.

ما امضاکنندگان اين نامه از ورود زنان به استاديوم‌هاي ورزشي حمايت مي‌کنيم و از مسئولان مي‌خواهيم به شهروندان اعتماد کرده و موانع موجود بر سر راه حضور زنان تماشاگر در کليه فضاهاي ورزشي را رفع کنند.

رونوشت:
کميته بين المللي المپيک
فدراسيون بين المللي واليبال(FIVB)
فدراسیون والیبال ایران
فدراسيون بين المللي فوتبال (FIFA)
فدارسیون فوتبال ایران
شهيندخت مولاوردي، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده

انتشار توسط روسری سفیدها- خرداد 1393
https://www.facebook.com/WhiteScarves

لینک پتیشن در گوگل: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHB0YnIzRkkxNnowajBVUDY4b3U1Rmc6MA

GoPetition respects your privacy.

The Open Stadiums to Women
سهم زن، نیمی از آزادی؛ دفاع از حق ورود زنان به استادیوم
petition to Youth Affairs and Sports minister of Iran was written by White Scarf and is in the category Gender Rights and Issues at GoPetition.