#Culture
Target:
bibliotheek Poperinge
Region:
Belgium

Nu we als inwoners van Poperinge en omstreken mogen genieten van een mooie nieuwe bibliotheek vonden we als trouwe uitleners dat de tijd nu wel rijp is voor de aanleg van een muziek CD collectie.

Iedere zichzelf respecterende openbare bibliotheek beschikt over een (al dan niet uitgebreide) CD collectie, behalve…Poperinge.

In het beleidsplan 2003-2007 staat te lezen “Van het totaal aantal inwoners van Vleteren en Poperinge samen maakt 16,4 % gebruik van de bibliotheek, terwijl globaal gezien in Vlaanderen 27,3 % van de bevolking lener is van een openbare bibliotheek.”

Bij zwakke punten staat te lezen: “Beperkt AVM aanbod: in 2001 waren slechts 164 CD-roms voor de jeugd en 180 voor volwassenen verkrijgbaar.” Hierbij is nergens zelfs maar sprake van gewone muziek CD’s. We zijn ervan overtuigd dat een degelijk muziekaanbod zou kunnen leiden tot een stijging van het gebruik van de bibliothecaire diensten.

Door deze petitie te ondertekenen, willen we als leden van de bibliotheek van Poperinge bij de bevoegde instanties ervoor pleiten in het volgende beleidsplan budgettaire ruimte te voorzien voor de aanleg van een muziekcollectie.

Ondergetekenden ondersteunen de vraag om een muziekcollectie in de openbare bibliotheek van Poperinge:

GoPetition respects your privacy.