#Civil Rights
Target:
HMRC
Region:
Wales

Her Majesty Revenue and Customs (HMRC) has announced the closure of all its tax offices, to be replaced with 13 regional centres. Just one will remain in Wales - in Cardiff. Staff in North Wales are expected to move to Liverpool.

We call on HMRC and the UK Government to re-think its plan, to keep a regional centre in the North and maintain the Welsh-language callcentre here.

Mae HMRC wedi cyhoeddi y bydd yn cau'r holl swyddfeydd treth a chreu 13 o ganolfannau rhanbarthol. Dim ond un fydd yna yng Nghymru - yng Nghaerdydd. Mae disgwyl i staff y Gogledd symud i Lerpwl.

Galwn ar HMRC a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ail-feddwl y cynllun, i gadw canolfan rhanbarthol yn y Gogledd a chynnal y gwasanaeth Cymraeg yma.

We, the undersigned, call on HMRC and the UK Government to re-think its plan to close the Wrexham and Porthmadog offices, to keep a regional centre in the North and maintain the Welsh-language callcentre here.

Galwn ar HMRC a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ail-feddwl y cynllun i gau swyddfeydd Wrecsam a Phorthmadog, i gadw canolfan rhanbarthol yn y Gogledd a chynnal y gwasanaeth Cymraeg yma.

GoPetition respects your privacy.

The Keep HMRC jobs in North Wales petition to HMRC was written by Marc Jones and is in the category Civil Rights at GoPetition.

Petition Tags

office tax HMRC PCS North Wales