#Gaming
Target:
SCS Software
Region:
GLOBAL

Most of the players after playing this game distaste for that was very limited ability to convert their models of trucks and trailers for the game, which a lot of people decided to stay with the old versions of the simulator.

@PL
Większość graczy po zagraniu w tą grę czuje niesmak ponieważ bardzo mocno została ograniczona możliwość konwertowania swoich modeli przez co wiele osób postanowiło pozostać przy starszych wersjach symulatora.

We the undersigned players we request that the company SCS Software file an amendment to increase the buffer geometry models of trucks and trailers to allow free play their own models, which is now limited to 20mb on the PMG truck/trailer.

@PL
My gracze niżej podpisani wnosimy o to, aby firma SCS Software wniosła poprawkę mającą na celu zwiększenie bufora geometrii dla modeli ciężarówek oraz naczep aby umożliwić swobodne granie własnymi modelami które teraz jest ograniczone do 20mb na PMG auta.

GoPetition respects your privacy.

The Increasing the buffer geometry models of vehicles for ETS2 petition to SCS Software was written by Balczak and is in the category Gaming at GoPetition.