#Culture
Target:
Rialtas na hEireann and Comhairli Contae na Gaeltachai
Region:
Ireland
Website:
www.deise.ie

Tá cursaí pleanála ag scrios na Gaeltachtaí.

Mar shampla, i nGaeltacht na nDeise cé go bhfuil líon níos mó daoine anois ag caint Gaeilge ná le fada, tá an ceatadán nios lu de bharr thart ar 120 tigh nua ata tóghta sa cheantar.

Tá seans go gcaillfigh Gaeltacht na nDeise, an t-aon Gaeltacht ar Oirdheiscirt na tire a stadas mar Ghaeltacht sa todhchaí má leanann sé seo ar aghaidh. Bheadh sé sin scannallach agus náireach. Ná lig dá leithéid titim amach.

Ba mhaith linn go gcuirfeadh Rialtas na hÉireann iachall ar Comhairlí Contae na Gaeltacha chun:

Coinníollacha dochta teanga a cheangailt leis an fad fhorbairt nua tithíochta sna Gaeltachtaí

Srian a chur ar fhorbairt tithíochta sna Ghaeltachtí

GoPetition respects your privacy.

The Gaeilge sna Gaeltachtai - Na lig do na Gaeltachtai bas a fhail petition to Rialtas na hEireann and Comhairli Contae na Gaeltachai was written by Cabríní de Barra and is in the category Culture at GoPetition.