#دفاع از دگراندیشان
Target:
پارلمان اروپا، نهادهای جهانی، رسانه ها
Region:
GLOBAL
Website:
www.icsmadrid.org


ترور و سرکوب در جمهوری اسلامی مرز سیاسی، فرهنگی و جغرافیائی نمی شناسد
.دیروز نوبت او بود، امروز و فردا نوبت من و شما خواهد رسید
.سکوت در برابر ترورهای سیاسی جمهوری اسلامی، باعث تداوم این ترورها خواهد شد
اگر به هردلیل نمی توانیم با این ترورها مقابله ی عملی کنیم، دست کم می توانیم به آن اعتراض نمائیم
برای دفاع از حقوق دگراندیشان و مخالفان جمهوری اسلامی در ایران و برونمرز، پتیشن زیر را امضاء کنید

دگراندیشان


ترور در برابر چشمان شما، درپایتختهای شما

خانمها و آقایان در پارلمان اتحادیه ی اروپا

روزی که رژیم جمهوری اسلامی شاهپور بختیار (واپسین نخست وزیر رژیم پهلوی) و دکتر کوروش آریامنش پژوهشگر و نویسنده ایرانی را در پایتخت فرانسه ترور کرد، هرگر فکر نمی کردید گستاخی این رژیم به جایی برسد که امروز در پی نابودی کشور اسرائیل باشد

رژیمی که فریدون فرخزاد(بزرگترین شومن و آوازخوان ایران) را در پایتخت پیشین آلمان ترور کرد، امروز در پی نصب کلاهک اتمی بر موشکهای دوربردی است که پایتخت های اروپا را می توانند هدف بگیرند

رژیمی که عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان ایران را در پایتخت اتریش ترور کرد، امروز بدنبال ایجاد دومین کشور شیعه و تروریستی در لبنان است

رژیمی که رهبران دموکرات و سیاسی اپوزیسیون ایران را در رستوران میکونوس برلین ترور کرد، امروز برای آدمکشان در عراق و افغانستان اسلحه و پول می فرستد تا سربازان آمریکائی و اروپائی را ترور کنند. شما اینهمه را دیدید. ندیدید؟

آنان که منوچهر فرهنگی (چهره ی فعال و صلح دوست زرتشتی) را در پایتخت اسپانیا ترور کردند، فردا دگراندیشان، شاعران و نویسندگان دیگر ایرانی را در پایتختها و شهرهای شما و در برابر چشمان شما ترور خواهند کرد

آنگاه، پس از ما ، نوبت شما خواهد رسید. شاید در دلتان به این پیشبینی بخندید اما ما که رژیم ایران را به خوبی می شناسیم، می دانیم که براساس آیات قرآنی، کشتن هر غیرمسلمان برای مسلمانان، وظیفه ای دینی قلمداد شده، و هرچه در برابر ترورها و سرکشی ها و بلندپروازیهای این رژیم سکوت شود، میدان عملیات توطئه و ترور و جنگ برای آن گسترده تر خواهد شد

خانمها و آقایان

ما امضاء کنندگان این نامه، تنها شماری از روشنفکران، نویسندگان و شاعران ایرانی در تبعید هستیم که به شما، به کشور شما، و به دموکراسی شما پناه آورده ایم. چرا که با بنیادگرائی، با خشونت وخونریزی، با ترور و تهدید رژیم اسلامی در ایران مخالف بوده و هستیم

ما به شما پناه آورده ایم. شما به ما پناه داده اید. شما به ما وعده ی امنیت داده اید. شما حتا ما را به شهروندی در کشورهای خود پذیرفته اید. و ما با سربلندی، شهروندی کشورهای شما را پذیرفته ایم. گرچه ما از ایران آمده ایم و برای دموکراسی و آزادی و حقوق بشر در ایران تلاش می کنیم ، این سربلندی را هم داریم که در میان ملتهای انسانگرا و ضد ترور و خشونت در اروپا زندگی می کنیم

اگر شما چشم بر ترورها و توطئه های رژیم جمهوری اسلامی ببندید، آن رژیم یک به یک ما را در پایتختهای شما و در برابر چشمان شما ترور خواهد کرد

ما از شما خواهش می کنیم نتایج بررسی های خود پیرامون ترور منوچهر فرهنگی را با مردم در میان بگذارید

در پایان فهرستی از روشنفکران و مبارزان و دگراندیشان ایرانی را که توسط رژیم جمهوری اسلامی در اروپا به قتل رسیده اند پیوست می کنیم تا گستره ی گستاخی های این رژیم آشکارتر شود

شاید باور نکنید، اما پس از ما نوبت شما خواهد بود

خانمها و آقایان

شما روشنفکرید، ماهم. شما انسانهای مدرنی هستید، ما هم. از شما می خواهیم ما را در برابر توطئه های ترور جمهوری اسلامی محافظت کنید

این وظیفه ی شماست. هم در جایگاه مسئولین کشورهائی که به ما پناه، و وعده ی امنیت داده اید و هم در جایگاه روشنفکرانی که در برابر روشنفکران هماندیش و همراه خود پاسخگو هستید

ترور امروز ما، ترور فردای شماست. امیدواریم چنان روزهائی را نبینیم

با تقدیم گرمترین درودها
لیست ترورشدگان برونمرز از 1979 تا امروز
http://www.iranterror.com/content/view/37/55/

رونوشت برای مطبوعات و رسانه ها و نهادهای اروپایی، آمریکایی
رونوشت برای رسانه های برونمرزی ایرانیان
رونوشت برای دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد

The ترور منوچهر فرهنگی petition to پارلمان اروپا، نهادهای جهانی، رسانه ها was written by دگراندیشان and is in the category Miscellaneous at GoPetition.