#Culture
Target:
http://www.btch.bg/i.php/news_tourism_bg.html
Region:
Bulgaria
Website:
www.facebook.com

Моля за вашата подкрепа. Поех тази инициатива със създаването, разпространението на представително лого на България, защото смятам, че нашата страна освен вкусна храна и кирилица има много по древни и общочовешки образи и символи с които да бъде представена пред света.

Обичам музиката и изкуствата и смятам, че чрез тях най-искренно могат да се обединят хората не само в България, а и по света. Мисля, че на всички нас им липсват символи и идеи зад, които да застанат. Нека те да не са крале, олигарси или деградирали социално-икономически и политически системи, а хора на изкуството и културата. Нека бъдат Орфей, Майстора, Алеко или стотици други заслужили, а не хора които са попаднали в историята ни случайно, понеже са ни излъгали да ги иберем или сами са се избрали. Надявам се, колкото се може повече хора да се опитат да приемат моята кауза, като тяхна.

Правя го безвъзмездно, защото живея дълги години в Лондон, изпитвам нужда да бъда съпричастен и съм благодарен на моя народ, който се бори със собствените страхове, властващата безнравственост и безчовечност! Подозирам, че на някои хора няма да им хареса моето предложение, но ако имате по-добро с удоволствие бих ви подкрепил!

С уважение, Михаил Яровой

Предоставям моето право, на всеки който би желал да репродуцира и разпространява това лого. Благодаря ви! :)

Моля за вашата подкрепа. Поех тази инициатива със създаването, разпространението на представително лого на България, защото смятам, че нашата страна освен вкусна храна и кирилица има много по древни и общочовешки образи и символи с които да бъде представена пред света.

Обичам музиката и изкуствата и смятам, че чрез тях най-искренно могат да се обединят хората не само в България, а и по света. Мисля, че на всички нас им липсват символи и идеи зад, които да застанат. Нека те да не са крале, олигарси или деградирали социално-икономически и политически системи, а хора на изкуството и културата. Нека бъдат Орфей, Майстора, Алеко или стотици други заслужили, а не хора които са попаднали в историята ни случайно, понеже са ни излъгали да ги иберем или сами са се избрали. Надявам се, колкото се може повече хора да се опитат да приемат моята кауза, като тяхна.

Правя го безвъзмездно, защото живея дълги години в Лондон, изпитвам нужда да бъда съпричастен и съм благодарен на моя народ, който се бори със собствените страхове, властващата безнравственост и безчовечност! Подозирам, че на някои хора няма да им хареса моето предложение, но ако имате по-добро с удоволствие бих ви подкрепил!

С уважение, Михаил Яровой

Предоставям моето право, на всеки който би желал да репродуцира и разпространява това лого. Благодаря ви! :)

GoPetition respects your privacy.

The Представително туристическо и културно лого на България petition to http://www.btch.bg/i.php/news_tourism_bg.html was written by Michail Jarovoj and is in the category Culture at GoPetition.

Petition Tags

culture tourist Bulgaria logo