#Environment
Target:
Κυβέρνηση της Ελλάδας - Greek Government
Region:
Greece

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΕ - ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΤΟ.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο μάτι ενός ενεργειακού “κυκλώνα” που έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή (απειλή πολέμου προς Ιράν, διαταραχή των ενεργειακών σχέσεων Ρωσίας – Ευρώπης) και ιδιαίτερα μετά την είσοδο της χώρας σε καθεστώς επιτήρησης από την Τρόικα (EE, ΕΚΤ, ΔΝΤ).

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τελευταίες Ελληνικές κυβερνήσεις και η τωρινή προώθησαν την εκποίηση όλων ανεξαιρέτως των φυσικών πόρων (ορυκτά, υδρογονάνθρακες, υδάτινοι πόροι, αιολικό και ηλιακό δυναμικό) με διαδικασίες-εξπρές που θέτουν θέμα συνταγματικής νομιμότητας αλλά και πολιτικής νομιμοποίησης.

Στην Κρήτη και αλλού, με δούρειο ίππο την «πράσινη ανάπτυξη», οι πολυεθνικές και οι ντόπιοι ιδιώτες και θεσμικοί συνεργάτες τους, προχωρούν στη μεγαλύτερη λεηλασία γης και περιβαλλοντική καταστροφή που έγινε ποτέ με την εγκατάσταση έργων βιομηχανικής κλίμακας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (βΑΠΕ).

Τον περασμένο Ιούνιο η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ενέταξε τρία έργα βΑΠΕ εγκατεστημένης ισχύος 2.151 MW στον αντισυνταγματικό νόμο «Fast Track», για την επιτάχυνση των επενδύσεων, τα οποία αφορούν στην εγκατάσταση 800 περίπου ανεμογεννητριών ύψους έως 140μ. σε 69 βουνοκορφές του νησιού και ενός ηλιοθερμικού εργοστασίου 180 εκταρίων στα ανατολικά του νησιού. Αυτά τα έργα είναι το πρώτο στάδιο του σχεδιασμού τους για εγκατάσταση βΑΠΕ, με συνολική ισχύ 6.500 MW την στιγμή που οι ενεργειακές ανάγκες του νησιού δεν ξεπερνούν τα 750 MW.

Τα έργα αυτά, ακόμα και μέσα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000, θα αλλοιώσουν ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον, θα πλήξουν βαρύτατα τον τουρισμό και θα αναστείλουν οποιαδήποτε προσπάθεια για ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα.

Κατασκευασμένα με μηχανήματα των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών πολυεθνικών (SIEMENS, VESTAS κτλ), θα προσφέρουν απειροελάχιστες θέσεις εργασίας στον τόπο, ενώ θα παράγουν και θα εξάγουν πανάκριβη για τους καταναλωτές- ενέργεια μέσω του ηπειρωτικού δικτύου.

Το Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ, αντιστεκόμενο σε αυτό τον παραλογισμό, κατέθεσε στις 14 Οκτωβρίου 2012 προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για την ακύρωση αυτών των αποφάσεων. Την προσφυγή υπόγραψαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 1275 πολίτες, 11 δημοτικά συμβούλια και 84 φορείς από όλη την Κρήτη σε μια πρωτοφανή κινητοποίηση για τα νομικά χρονικά της χώρας.

Η ώρα της εκδίκασης στο ΣτΕ πλησιάζει και η φωνή μας ενάντια σε αυτό το σχεδιαζόμενο έγκλημα πρέπει να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά από όλες της γωνιές της Ελλάδας της Ευρώπης και του κόσμου.

Πρώτο Ψήφισμα Πανόρμου
http://goo.gl/7Li5b

Δελτίο Τύπου για τις Προσφυγές στο ΣΤΕ
http://goo.gl/y0nHU

Βίντεο "Πως να σωπάσω"
http://vimeo.com/50443301

-----------------------------------------------------------------------
NO TO THE DESTRUCTION OF CRETE FROM INDUSTRIAL RENEWABLE ENERGY SOURCES - WE RESIST THE NEOLIBERAL POLICIES LEADING TO ANOTHER BANKRUPTCY FOR THE EUROPEAN SOUTH

Greece is in the eye of an energy “hurricane” which has intensified in recent years by due to the geopolitical upheavals in the region (threats of war towards Iran, disruption of energy relations between Russia and Europe) and especially since the country has been placed under the supervision of the Troika (EU, ECB, IMF).

In this context recent Greek governments and the current one have prioritized the unconditional sale of every single natural resource (minerals, hydrocarbons, water resources, wind and solar potential) through express procedures, raising questions of constitutionality and political legitimacy.

In Crete and elsewhere in Greece, using “green development” as a Trojan horse, multinational companies and their local, private and institutional, partners, have been advancing in the biggest land grabbing and environmental destruction ever documented, with the installation of industrial scale Renewable Energy Sources projects (iRES).

Last June, the Interministerial Committee of Strategic Investments introduced three iRES projects of 2.151 MW installed capacity in the unconstitutional law “Fast Track” for investments acceleration, foreseeing the installation of about 800 wind turbines up to 140m tall on 69 mountaintops of the island and one solar thermal plant of 180 hectares east of the island. These projects are the first stage of their planning for the installation of 6.500 MW of iRES projects, while the energy needs of the island do not exceed 750 MW.

These installations, projected even inside Natura 2000 protected areas, will irreversibly alter the natural landscape, will have serious impacts on tourism and will suspend any effort to restructure the primary production sector. iRES complexes made with machines of major European multinationals (SIEMENS, VESTAS etc) will create very few jobs for the locals and will produce and export expensive energy for consumers through the continental network.

The Pan-Cretan Network against Industrial RES, resisting this absurdity, filed on October 14, 2012 an appeal to the Greek Council of State to cancel these projects. The action was signed, within a very short period, by 1275 people, 11 municipal councils and 84 institutions and associations from across the island in an unprecedented mobilization in the legal history of the country.

The time for the hearing in the Council of State is approaching and our voice against this planned crime has to be heard even louder from all corners of Greece, Europe and the world.

First resolution of Panormo
http://goo.gl/7Li5b

Press release for the annulment actions against three Ind-RES projects
http://goo.gl/7JUYn
Video "How to silence myself"
http://vimeo.com/52645046

Εμείς οι υπογράφοντες αυτή τη διαδικτυακή κινητοποίηση ζητούμε από την Ελληνική Κυβέρνηση και τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, την άμεση ανάκληση των αδειών για τα τρία έργα βιομηχανικών ΑΠΕ εγκατεστημένης ισχύος 2.151 MW που προβλέπονται για την Κρήτη και την απένταξη τους από τον αντισυνταγματικό νόμο για την επιτάχυνση των επενδύσεων Fast Track.

Τα έργα αυτά που δεν παίρνουν υπόψη τους τις πραγματικές ενεργειακές ανάγκες του νησιού, που δεν καλύπτονται από κανένα ουσιαστικά χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό, που δεν τέθηκαν σε καμία διαδικασία κοινωνικής διαβούλευσης, για εμάς είναι παράλογα, παράνομα και συνεπώς ανεπιθύμητα.

Ζητούμε από την κυβέρνηση και τους επικεφαλής των συναρμόδιων Υπουργείων αντί να προωθούν με διαδικασίες αδιαφανείς και έναντι πινακίου φακής την εκποίηση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου του τόπου μας, να αφουγκραστούν τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να πράττουν στο πλαίσιο της λογικής, του μέτρου και του δίκαιου.

Ζητούμε, αντί της άνευ-όρων παραχώρησης όλων σχεδόν των κορυφογραμμών, κάμπων, προστατευόμενων περιοχών αλλά και ιδιωτικών περιουσιών, στους μεγαλοεπενδυτές αιολικών, υβριδικών - αντλησιοταμιευτικών, φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών σταθμών, να υποστηριχθεί έμπρακτα η εγκατάσταση ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή-αυτοκατανάλωση (έτσι ώστε να υπάρξει διάχυση των όποιων πλεονεκτημάτων τους στις τοπικές κοινωνίες), παράλληλα με την εξοικονόμηση ενέργειας και την υποστήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

-----------------------------------------------------------------------
We, the signatories to this petition, are asking from the Greek Government and the Interministerial Committee of Strategic Investments, the immediate cancellation of the permits for the three iRES projects of 2.151 MW installed capacity planned for Crete and their withdrawal from the unconstitutional law Fast Track for investment acceleration.

These projects, which ignore the real energy needs of the island, which are not covered by any substantial spatial and developmental planning, which have not been submitted to any public consultation, are absurd, illegal and therefore, not welcome here

We ask the government and the heads of the related Ministries, instead of promoting the selling off of our land’s natural and cultural heritage through obscure procedures and basically for nothing, to listen to the real needs of the community and act in a spirit of measure and fairness.

We ask, instead of the unconditional concession of almost all ridges, plains, protected areas and private properties, to big investors of wind, hybrid – hydroelectric, photovoltaic and solar thermal power stations, to actively support the installation of renewable energy projects for self-production and self-consumption (so that there is real diffusion of the benefits of these technologies to local communities), while saving energy and supporting productive activities.

GoPetition respects your privacy.

The ΟΧΙ στην καταστροφή της Κρήτης από τις βιομηχανικές ΑΠΕ - NO to the destruction of Crete from industrial Renewable Energy Sources. petition to Κυβέρνηση της Ελλάδας - Greek Government was written by Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των βιομηχανικών ΑΠΕ and is in the category Environment at GoPetition.