#Justice
Target:
Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Χαράλαμπο Αθανασίου
Region:
Greece
Website:
abolishantiterroristlaw.blogspot.com

Κοιν.: Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια,
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Βασίλη Κικίλια,
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο,
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

---
Make known to: The Minister of Citizen's Protection, The Minister of Justice, The Prime Minister of Greece, European Court of Human Rights.
---

Με αφορμή τις δίκες των 11 ανηλίκων στη Λάρισα στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2010, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά κακουργηματικών πράξεων, ορισμένες από τις οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιτρομοκρατικού νόμου (187 του Ποινικού Κώδικα περί σύστασης εγκληματικής οργάνωσης). Οι 11 ανήλικοι κατηγορούνται για επεισόδια και καταστροφές που έγιναν στο κέντρο της Λάρισας μετά από την πορεία της 8ης Δεκέμβρη 2008 για τη διαμαρτυρία της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα. Την ίδια ημέρα ανάλογες διαμαρτυρίες εκδηλώθηκαν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Συνολικά την περίοδο 6 Δεκεμβρίου - 14 Ιανουαρίου 2008 έγιναν πάνω από 250 συλλήψεις πανελλαδικά που κατέληξαν σε 67 προφυλακίσεις.

Όπως αναφέρουν οι μάρτυρες κατηγορίας, οι ανήλικοι συλληφθέντες κρατήθηκαν στα κρατητήρια, κάποιοι ξυλοκοπήθηκαν, ενώ στερήθηκαν στοιχειώδη δικαιώματά τους, όπως η επικοινωνία με δικηγόρο και με τους γονείς τους.

Συνυπογράφουμε το κείμενο τριάντα δύο φορέων της Λάρισας, όπου γίνεται αναφορά στην επιχείρηση εφαρμογής του αντιτρομοκρατικού νόμου με αφορμή τους συλληφθέντες, όπου επισημαίνεται η ανάγκη οι μαζικές λαϊκές οργανώσεις, τα εργατικά συνδικάτα, οι ενώσεις γονέων, το κίνημα της νεολαίας, των φοιτητών, σπουδαστών, μαθητών, το συνδικαλιστικό κίνημα των ΕΒΕ, των αγροτών, οι επιστημονικές ενώσεις, οι προοδευτικοί διανοούμενοι να αγωνιστούν για την κατάργησή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κείμενό της η Δ΄ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, με τίτλο "Ο αντιτρομοκρατικός νόμος εν δράσει", στις 16 Φεβρουαρίου 2009, αναφέρει ότι ο καθηγητής Μανωλεδάκης, αποχωρώντας το 2001 από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής είχε προειδοποιήσει ότι «όλοι οι πολίτες μπορούν κάτω από κάποιες συγκυρίες να γίνουν δυνάμει ύποπτοι και να υποστούν τις συνέπειες των ανελεύθερων ρυθμίσεων του σχεδίου αυτού αν γίνει νόμος του κράτους».

___________________________________________

In light of the 11 minors trials in Larisa, on the 8th and 9th of December 2010, who are accused of a series of felonies, some of which are included in the arrangements of the Anti-terrorist Law (187 of the Penal Code with regards to forming a criminal organization). The 11 minors are accused of riots and damages that took place in the center of Larisa after the 8th of December's March against the murder of Alexandros Grigoropoulos, who was shot by a special guard, named Epameinondas Korkoneas. On the same day protests of this sort took place in several cities around Greece. From December 6 till January 14 2008, more than 250 people were arrested, throughout Greece, 67 of which were remanded in custody.

According to the prosecutor witnesses report, the arrested minors were kept in detention rooms, some of them brutally beaten and it is worth mentioning that they were deprived of basic rights such as contacting their attorney and their family.

We co-sign the text of the 32 Services in Larisa, in which an operation wanting to put into effect the Anti-terrorist Law is mentioned, regarding the occasion of the 11 arrested minors and it points out the need of the mass popular organizations, the working-class Unions, the parents Unions, the Activity of youngsters, College students, students, pupils, the Union Movement of EBE, Farmers, Scientific Unions, the Progressive Scholars to fight for its abolishment.

It is worth mentioning that the D' ELME of East Attiki in it's text entitled “The Anti-terrorist Law in action”, on February 16th 2009, reports that the Professor Manoledakis, resigning from the law-forming Parliament's Committee had notified in advance that “all citizens under certain coincidences can be suspects and be subjected to the consequences of the non-liberal adjustments of this project should it be the State's Law”.

Ζητάμε την άμεση κατάργηση του νόμου που ισχύει σήμερα (άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα), Νόμο 2928/2001 - "Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων"), καθώς και του Νόμου 3251/2004 - "Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν.2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις".

Ζητάμε την άμεση απόσυρση των κατηγοριών και την άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων και ιδιαίτερα των ανηλίκων.

Παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε εγγράφως για το αν θα λάβετε άμεσα μέτρα για την κατάργηση των νόμων και την απελευθέρωση των συλληφθέντων, καθώς και για την παύση της αστυνομικής βίας απέναντι στους ανηλίκους.

___________________________________________

We want the direct abolition of the valid law (article 187 of the Penal Code), Law 2928/2001 - “Alteration of the Penal Code arrangements and the Code of criminal procedure and other arrangements concerning the Citizen's protection from punishable deeds of criminal organizations”) and the Law 3251/2004 - “European arrest warrant, alteration of the L. 2928/2001 regarding criminal organizations and other arrangements”.

We want the immediate withdrawal of the accusations, the promptly liberation of the arrested people, the minors, in particular.

We would like you to kindly inform us, in writing, as to whether you will take direct measures concerning the abolition of laws and the liberation of the arrested ones and the dismissal of the police violence towards minors.

GoPetition respects your privacy.

The Να καταργηθεί ο αντιτρομοκρατικός νόμος - Abolish anti-terrorist law petition to Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Χαράλαμπο Αθανασίου was written by Kalliopi Charkianaki and is in the category Justice at GoPetition.