Petition Tag - teatar

1. Sačuvajmo TEATAR.HR!

TEATAR.HR jedini je specijalizirani portal koji se bavi scensko-izvedbenom umjetnošću u Hrvatskoj!

Nakon 10 godina kvalitetnog rada od kojega smo svi mi, posjetitelji portala TEATAR.HR, imali koristi kako informativnog tako i edukativnog karaktera, vlasnicima domene nisu dodijeljena dovoljna financijska sredstva kako bi nastavio s radom!

Ako se slažete da je TEATAR.HR kvalitetan projekt, ako, kao i mi, smatrate da će njegovim nestankom, nestati i jedino i jedinstveno mjesto cyber kazališnih susreta, molimo Vas da podržite akciju Sačuvajmo TEATAR.HR! i potpišete peticiju!

2. Otvoreno pismo redakcije Teatra.hr

Ovih blagdana od Ministarstva kulture RH dobili smo poseban dar i odlučili smo na njega odgovoriti otvorenim pismom. Svima vama koji ćete nas svojim potpisom podržati, unaprijed se zahvaljujemo.