Petition Tag - mensen

1. Geen gevangenis in Beveren Waas

Wat zijn de gevolgen van een gevanenis in onze gemeente?

Men trekt criminaliteit aan door een gevangenis te plaatsen dicht bij de E 17 en E34.Men weet dat dit de ideale ontsnappingsroute zou kunnen zijn voor criminelen.Ons politiecorps is met alle respect, niet voorbereid op eventuele problemen die zich kunnen voordoen. De waarde van het omliggend vastgoed daalt en onze" rijkelijke" gemeente zal als gevolg hiervan een thuishaven worden voor de vriendjes en vriendinnetjes van de criminelen.Dat de gemeente Beveren zich opensteld voor alle cullturen en origines is vanuit politiek oogpunt te begrijpen maar wanneer deze mensen banden hebben met het " zwarte milieu" veranderd dit de zaak toch enigzins en vinden wij ,de inwoners van Beveren dat er een geschiktere locatie moet gevonden worden voor deze mensen.

2. MANIFEST VOOR EEN EENGEMAAKT BELGIË

Hieronder vindt u een petitie die op dit moment reeds door honderden mensen is ondertekend. De oproep is niet partijgebonden, maar richt zich tot alle burgers die een meertalige en solidair België wensen en zich als dusdanig kanten tegen elke vorm van separatisme.
Op 12 maart jl. verscheen het reeds in "De Standaard" onder de naam "manifest voor meer België".

Dank bij voorbaat voor uw steun!

3. Dank u teleticketservice voor de U2.com membership verkoop

Wij hebben de problemen van de eerste U2.com membership verkoop aan den lijve mogen ervaren. Wij beseffen dat de mensen van teleticketservice al dagenlang hun best aan het doen zijn om iedereen de beloofde tickets te verkopen.

Daarvoor willen we jullie, mensen bij Teleticketservice, bedanken voor de geleverde inspanningen.

U2 Vlaanderen

4. Herinvoering dierlijke insuline

Sinds het veralgemenen van humane insuline is dierlijke insuline niet meer verkrijgbaar. Een gedeelte van de diabetici heeft echter geen voordeel bij deze kunstmatige insuline. Zij lijden aan insulineallergie. Dit wordt echter niet niet aanvaard door de meeste dokters en wordt daardoor niet terugbetaald. Feit blijft wel dat deze mensen zich minder goed tot zelfs zeer ziek voelen wegens het gebruik van humane insuline en de oplossing voor hen is de herinvoering en terugbetaling van de dierlijke insuline. Hiervoor moeten we echter de instanties bewust maken van dit probleem.

See other Insulin related petitions:
http://www.gopetition.com/info.php?petid=319
http://www.gopetition.com/info.php?petid=402