Petition Tag - НА НОНА КАРАДЖОВА

1. ИСКАМЕ ОСТАВКАТА НА МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА

Това са само част от "постиженията" на Нона Караджова през месец юни 2011:

1. Опита без успех да бойкотира Европейската стратегия за биоразнообразието, в т.ч. компрометира строителството на магистрала Струма и на успешното въвеждане на НАТУРА 2000. (http://forthenature.org/news/2021, http://www.dnevnik.bg/)

2. Изолира природозащитни НПО като представители в експертните съвети на МОСВ (http://www.bluelink.net/index.shtml?x=43404).

3. Не отмени решение на РИОСВ Бургас за застрояване на Карадере, въпреки обещанията на Бойко Борисов (http://karadere.info/case/2011jun10_mosv_otkaz).

4. Разреши на Йордан Цонев от ДПС да застроява Парк Странджа, инвеститор до село Резово е съпругата му Пролетина (http://www.moew.government.bg/recent_doc/nature/upload/2011/Reshenie_21-OC.pdf)

5. Разреши без оценка за съвместимост и ОВОС проучване за добив на шистов газ от находище Силистар (на брега на Странджа) и на огромна площ в североизточна България (http://www.bbt.tv/#video_6971, http://www.sozopol.org/)

6. Упорито отказва да даде публичност на резултатите от измерванията на концесията на Юлен АД в Пирин извършени от МОСВ през 2010 г. (http://forthenature.org/news/2010)

7. Отказва на рибарско сдружение "Балканка" (с 2000 подписка) да въведе мерки за опазване на реките в оценката за съвместимост на плана за ВЕИ и плановете за управление на речните басейни (http://www.dennews.bg/).

8. Мълчалив отказ да спре строителството на поредните 2 ВЕЦа по река Влахина (Пирин) след жалба на рибарско сдружение "Балканка".

9. Не прави нищо да спре неадекватни процедури по оценки за съвместимост, с които Регионалните инспекции по околна среда и води унищожават зоните от Натура 2000 (вече има и унищожена точка от националната система за мониторинг на биологичното разнообразие).