Petition Tag - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Μέσω δεύτερης – τρίτης κατανομής, να δοθεί η δυνατότητα στους φετινούς υποψήφιους, να διεκδικήσουν κάποιες από τις χιλιάδες κενές θέσεις που θα έχουν μείνει μετά τη λήξη της περιόδου των εγγραφών.

2. Να δοθεί άμεσα (ακαδημαϊκό έτος 2012-13) και χωρίς περιορισμό, η δυνατότητα μετεγγραφής σε τμήμα με συγγενές περιεχόμενο σπουδών, στην πόλη μόνιμης κατοικίας γονέων ή αδελφού φοιτητή, όσων φοιτούν και έχουν 2 αδελφούς φοιτητές σε άλλη πόλη (4 σπίτια) και να δοθεί το ίδιο δικαίωμα με οικονομικά κριτήρια, σε όσους φοιτούν κι έχουν αδελφό φοιτητή (3 σπίτια). Το μέτρο, θα δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους χιλιάδες φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται μπροστά σε αναπάντεχα και αξεπέραστα οικονομικά προβλήματα, προτείνουμε δε να επεκταθεί και σε όσους φοιτούν στο 2ο έτος και είναι εφικτή η μεταφορά μαθημάτων.

3. Να γίνει επαναφορά του θεσμού των μετεγγραφών από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και αν δεν είναι εφικτό να ισχύσει με τον παλαιότερο τρόπο, να θεσπισθεί δίκαιο σύστημα μοριοδότησης (αριθμός παιδιών, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια), για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων ανά τμήμα.

4. Να δοθεί η δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους επιτυχόντες του 2011, που ανήκαν σε κάποια ειδική κατηγορία και διαγράφτηκαν, να επανεγγραφούν κανονικά και χωρίς επιπλέον διατυπώσεις, στη σχολή της επιτυχίας τους για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 13.

5. Να γίνεις άνοιγμα του ηλεκτρονικού συστήματος μηχανογραφικού από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς (διαδικασία προσομοίωσης), ώστε να δοθεί έγκαιρα η δυνατότητα στους υποψηφίους του 2013 να εξοικειωθούν με το σύστημα και να έχουν το κατάλληλο ερέθισμα μέσω της αναζήτησης (ηλεκτρονικά μπορεί να τους δοθεί και η δυνατότητα πρόσβασης σε τράπεζα πληροφοριών), ώστε να δώσουν την ενδεδειγμένη απάντηση στο καίριο ερώτημα της επιλογής σπουδών και επαγγέλματος.

6. Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και με τον προσωπικό τους κωδικό, θα μπορούν να δηλώνουν οι τελειόφοιτοι και οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι και άλλα στοιχεία που τους αφορούν (6ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα, Α.Ο.Θ., ειδικά μαθήματα κλπ). Καλό είναι να συνεργαστεί το Υπουργείο σας με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία και μέσω του συστήματος αυτού να γίνονται και οι αιτήσεις για τις Στρατιωτικές – Αστυνομικές Σχολές - ΑΕΝ (με το ισχύον σύστημα εκτός από τη μεγάλη απώλεια σε χρόνο και χρήμα, υπάρχει και σημαντική ταλαιπωρία των υποψηφίων σε μια κρίσιμη γι’ αυτούς χρονική στιγμή λίγο πριν τις εξετάσεις).

7. Να γίνει επέκταση του πολύ σωστού θεσμού του 10% και για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ Α (δεν φρόντισε κανείς Υπουργός μέχρι τώρα πέρα από κάθε λογική, για τη σχετική νομοθετική ρύθμιση).

Είναι πρακτικό τα Μηχανογραφικά με το 10% να υποβάλλονται από τους αποφοίτους ηλεκτρονικά από τον Φεβρουάριο, ώστε να εκδίδονται έγκαιρα τα αποτελέσματα και μέσα από την πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα ακολουθήσει, να εντοπισθούν οι τυχόν κενές θέσεις οι οποίες θα μπορούν να δοθούν στη συνέχεια σε όσους θα διαγωνισθούν για το 90% των θέσεων ή στους μετεγγραφόμενους στο 3ο εξάμηνο.

8. Σημαντική πρόνοια τέλος κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να ληφθεί, για την αποτροπή της αλόγιστης χρήσης του μέτρου του 10% και θεωρούμε πως επιβάλλεται πλέον να θεσπισθεί η αυτόματη διαγραφή των επιτυχόντων από την τυχόν προηγούμενη σχολή φοίτησης.

Τεχνικά Θέματα σε σχέση με τη 2η κατανομή,

1. Μετά την εγγραφή των επιτυχόντων φοιτητών, στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της πατρίδας μας, παραμένει ένας μεγάλος αριθμός κενών θέσεων. Οι θέσεις αυτές είναι είτε φανερές (δηλ. οι επιτυχόντες δεν προσέρχονται καν να εγγραφούν) είτε - οι περισσότερες - τελούν σε λανθάνουσα μορφή και αφορούν στις περιπτώσεις εκείνων που εγγράφονται μεν αλλά δεν φοιτούν στην πραγματικότητα, αφού ουδέποτε προσέρχονται έστω και για μια τυπική παρουσία, αλλά παρ' όλα αυτά είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα των φοιτητών.

Φέτος, και με δεδομένα πως οι υποψήφιοι έχουν εγκλιματιστεί στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και πως το Υπουργείο σας έχει αναπτύξει αξιόπιστα αυτοματοποιημένα εργαλεία, είναι ίσως μοναδική ευκαιρία να επιλυθεί το παραπάνω πρόβλημα.

Προτείνουμε λοιπόν, να ενσωματωθεί στη διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων, το σύστημα της 2ης ή και 3ης κατανομής, όπως αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες (βλ. Κύπρο).

2. Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την δεύτερη κατανομή: κατά την εβδομάδα 1 – 10 Σεπτεμβρίου, οι υποψήφιοι να μπορούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά εάν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δεύτερης κατανομής (με το μηχανογραφικό που ήδη έχουν οριστικοποιήσει) ή όσοι το επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από το τμήμα στο οποίο πέρασαν.

Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στη διαδικασία, προτείνουμε να διεκδικούν την εισαγωγή τους μόνο σε τμήματα τα οποία έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό με προγενέστερη σειρά προτίμησης από αυτή του τμήματος εισαγωγής.

Εάν έχουν θετικό αποτέλεσμα, αυτομάτως η θέση τους στο προηγούμενο τμήμα θα ελευθερώνεται και θα είναι διεκδικήσιμη από άλλους συνυποψήφιους με την ίδια λογική.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, είναι εφικτό να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα στο χρονικό διάστημα 13 - 15 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρωθούν οι εγγραφές με τον συνήθη τρόπο από 17 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου.

3. Σχετικά με το θεσμό της 2η κατανομής, για όσους έχουν την άποψη πως φέτος δεν επαρκούν τα χρονικά περιθώρια, να θυμίσουμε πως επί δεκαετίες, χιλιάδες επιτυχόντες υποψήφιοι εγγράφονται στις σχολές τους 3 – 4 μήνες μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους (μετεγγραφές, υποψήφιοι με το 5%, έλληνες του εξωτερικού, αθλητές κλπ).

Σε μια χρονιά όπως η φετινή, που έχουν λάβει χώρα τόσα έκτακτα γεγονότα, με διαλυτική επίδραση στην κοινωνική συνοχή, νομίζουμε πως και με δεδομένη την καλή σας διάθεση αλλά και με κριτήριο την ανακούφιση των συμπολιτών μας, επιβάλλεται να δοθεί λύση.

Κυρία Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, σας εκθέσαμε όσο πιο συνοπτικά γινόταν, τα σημαντικότερα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, κατά τη γνώμη μας, στις φετινές εισαγωγικές εξετάσεις και είχαν δυσάρεστες επιπτώσεις σε χιλιάδες υποψηφίους καθώς και τις ενδεικνυόμενες κατά την άποψή μας πάντα λύσεις.

Το μόνο σίγουρο είναι πως οι υποψήφιοι, είναι οι μόνοι που δεν φταίνε για τις αστοχίες και τις λανθασμένες επιλογές που έγιναν. Όσο παράγεται έργο, τα λάθη είναι ως ένα βαθμό αναμενόμενα και αναπόφευκτα.

Θεωρούμε όμως πως το πρόβλημα των κενών θέσεων είναι αρκετά σοβαρό και ειδικά φέτος θα πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις από ποτέ (από την επικοινωνία μας με τους υποψηφίους, έχουμε δει φέτος έντονη τάση στροφής προς ΚΕ.Μ.Ε., όταν η σχολή επιτυχίας δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αυτοί έχουν θέσει τόσο για τον τόπο όσο και για το γνωστικό αντικείμενο. Άρα στο τέλος της φετινής χρονιάς, θα προσμετρούνται στο πελατολόγιο των ΚΕΜΕ οι "πλασματικοί" φοιτητές, αλλά και όσοι δεν πέρασαν εξ' αιτίας τους).

Ένα μήνα πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων των φετινών πανελλαδικών, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε, να επιδείξετε το δυναμισμό και την αποφασιστικότητα που απαιτείται, ώστε να επιβάλλετε την ηθική τάξη και το κοινό περί δικαίου αίσθημα και να δείτε θετικά μια πολιτική παρέμβαση από τη μεριά σας, προς την ενδεδειγμένη κατεύθυνση, όπως ακριβώς πράξατε και για το χώρο της Γ'θμιας εκπαίδευσης, με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.

Με όλο το σεβασμό που τρέφουμε για το πρόσωπό σας και παρόλο που εσείς προσωπικά δεν φέρετε καμία ευθύνη, για παραλείψεις και αβλεψίες του παρελθόντος, θα μας επιτρέψετε να πούμε πως οι Πολιτικοί δεν θα κριθούν από αυτά που έκαναν αλλά από αυτά που δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν ή δεν τόλμησαν να κάνουν.
Οι έκτακτες καταστάσεις δεν επιβάλλουν έκτακτα μέτρα μόνο για την εξουθένωση αλλά και για την ανακούφιση των πολιτών.

2. ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΕΙΑΣ ΔΡΑΓΩΝΑ

Διαμαρτύρομαι ως Ελληνας Πολίτης, διότι έχετε τοποθετήσει την κυρία Θάλεια Δραγώνα, αυτήν την Ανθέλληνα, η οποία όχι μόνο έχει γράψει βιβλίο στο οποίο αναφέρει ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ.

Δεν θέλω να αποφασίζουν για την παιδεία που θα λάβουν τα παιδιά μου δήθεν "διεθνιστές" οι οποίοι αποδομούν τον Ελληνισμό σε μια στιγμή δύσκολη για την Ελλάδα.

Οπως και για την προκάτοχό της κυρία Ρεπούση, έτσι και για την δράση της κυρίας Δραγώνα, έχουν ειπωθεί πολλά. Τόσα, που δεν μπορώ να απαριθμήσω ή να αναφέρω εδώ. Θα παραθέσω μόνο την επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος είναι καταλληλότερος να μιλήσει για το θέμα.

Απαντητική επιστολή Μ. Θεοδωράκη στην κ. Δραγώνα:
http://skandalakommaton.blogspot.com/2010/01/blog-post_3260.html

ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ!!!

3. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

========================================================
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
ΟΧΙ ΜΙΣΑ/ΚΟΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΤΕ GREEKLISH!
Τα προσωπικά σας στοιχεία (τηλέφωνο, email) δεν κοινοποιούνται.
========================================================

Εμείς οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί απασχολούμαστε στη δημόσια εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της. Διδάσκουμε στα ίδια σχολεία, τους ίδιους μαθητές, συμβάλλουμε εξίσου στη μόρφωση των παιδιών, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας. Ωστόσο, καλούμαστε να επιτελέσουμε το λειτούργημα αυτό σε απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις έννοιες της εκπαίδευσης, της ατομικής αξιοπρέπειας, και των εργασιακών δικαιωμάτων μας.

*Νέο video: Προεκλογικές Yποσχέσεις;


Όλοι όσοι δουλεύουμε ως ωρομίσθιοι γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το καθεστώς:
 • Aντί για πλήρες ωράριο, ημιαπασχόληση μέχρι και σε ..έξι σχολεία για να συμπληρωθεί το πακέτο των λιγοστών ωρών, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στο δρόμο όλη μέρα, σπαταλώντας απλήρωτες ώρες στις μετακινήσεις.

 • Εργαζόμαστε με ελαστικές συμβάσεις εργασίας, εξευτελιστική αμοιβή την οποία παίρνουμε μετά από μήνες ή και χρόνια, μη πληρωμή στις αργίες, εργασίες για τις οποίες παράνομα δεν αμειβόμαστε (εφημερίες, παραστάσεις, εκδρομές)

 • Επίσης, μας απαγορεύεται η εργασία σε φροντιστήρια και ωδεία παρόλο, που λόγω της ημιαπασχόλησή μας στο δημόσιο, είναι επιβεβλημένη για να επιβιώσουμε.

 • Τέλος, ο Ιούνης μας βρίσκει απολυμένους και μόνο οι «τυχεροί» που συμπληρώνουν τα ένσημα από άλλες εργασίες παίρνουν επίδομα ανεργίας, και ο κατάλογος θα μπορούσε να συνεχίζεται για πολύ ακόμα...

Για όλους εμάς υφίσταται ένας καθημερινός εξαναγκασμός: το κυνήγι της προϋπηρεσίας για το διορισμό μας στο δημόσιο. Ας τελειώνουμε πια με τα ψέματα! Ο διορισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια υπόσχεση για το μέλλον που συνεχώς αποδεικνύεται ψεύτικη. Κάθε χρόνο, όλο και λιγότεροι είναι αυτοί στους οποίους δίνεται το «εισιτήριο για το δημόσιο», με το
ανάλογο κόστος βέβαια: επανειλημμένες εξετάσεις ασεπ, φροντιστήρια για τον ασεπ, επιπλέον σεμινάρια, ασπαιτε, κλπΔηλώνουμε απερίφραστα την εναντίωσή μας σε αυτό το καθεστώς που έχει επιβληθεί και συνεχώς εξαπλώνεται, από όλες τις κυβερνήσεις και υπουργούς παιδείας των τελευταίων ετών. Δυστυχώς, το φαινόμενο της ωρομισθίας στην εκπαίδευση δεν είναι ξεκομμένο από αντίστοιχες μεθόδους σε πολλούς εργασιακούς χώρους. Είμαστε ένα μέρος του κόσμου της επισφαλούς εργασίας, που εκβιάζεται άμεσα ή έμμεσα να υποκύψει σε ελαστικές και μεσαιωνικές συμβάσεις εργασίας.

Ως εδώ !

 • Κατάργηση της ωρομισθίας

 • Κανένας εργαζόμενος στο σχολείο με ελαστικές μορφές εργασίας.

 • Κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών με μόνιμο προσωπικό.

 • Μαζικοί διορισμοί

Αναδρομικά ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

 • Άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων των ωρομισθίων σε 12μηνες συμβάσεις αναπληρωτών στην προοπτική του μόνιμου διορισμού όλων.

 • Διπλασιασμό της ωριαίας αποζημίωσης και καταβολή της απαρέγκλιτα στο τέλος κάθε μήνα.

 • Την πληρωμή και στις σχολικές αργίες, όπως προέβλεπε σχετική εγκύκλιος (1984) που καταργήθηκε το 1998

 • Τα κενά και οι μετακινήσεις να αμείβονται ως ώρες εργασίας και κάλυψη των οδοιπορικών.

 • Να απαλειφθεί το σημείο της αίτησης – δήλωσης που απαγορεύει να διδάσκουμε σε φροντιστήρια και ωδεία

 • Διαφανή διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικών στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη και σε όλες τις δομές της δημόσιας εκπαίδευσης

 • Όχι στη μονομερή μείωση των ωρών εργασίας από την πλευρά του εργοδότη κατά τη διάρκεια της χρονιάς

 • Τα έκτακτα κενά να καλύπτονται από αναπληρωτές κι όχι να «σπάνε» σε 2­ 3 θέσεις ωρομισθίων

 • Παροχή γονικών αδειών και ασφάλιση στα 50 ένσημα όπως προβλεπόταν

 • Ταμείο ανεργίας σε όλους

 • Τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας με ενιαίο τρόπο σε Αβάθμια και Ββάθμια (με αναγωγή στις 21 ώρες την εβδομάδα).

 • Τη μη ανάθεση εφημερίων, σίτισης των μαθητών, εκδρομών, παραστάσεων που συμβαίνει παράνομα, παρά το γεγονός ότι δεν προβλέπει η σύμβασή μας τέτοιο έργο.

 • Προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων ταυτόχρονα από την αρχή της χρονιάς

 • Να μην πληρώνουμε έξοδα μηχανογράφησης για το εκκαθαριστικό της πληρωμής.

 • Να μην υπογράφουμε παρουσιολόγιο.

Ιδιαίτερη εντύπωση μας προξενεί η ομολογία ότι το ΥΠΕΠΘ (παράσταση διαμαρτυρίας 08/04/09) θεωρεί την ωρομισθία σαν έναν απαράδεκτο θεσμό που πρέπει να καταργηθεί. O εμπαιγμός και η κοροϊδία έχουν και τα όριά τους. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, με νέες κινητοποιήσεις και δράσεις, όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις. Η οργή και η αγανάκτησή μας μεγαλώνουν. Συνεχίζουμε τον δίκαιο αγώνα μας, μέχρι οριστικής ικανοποίησης των αιτημάτων μας. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ!


LINKS:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ:

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

VIDEO:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΑΡΘΡΑ: