Public Signature List
Signatures 1801 to 1850 of 2515
# Title Name Town/City Region Comment Date
1801 N/G Éva Tüdős Budaörs Hungary N/G May 05, 2011
1802 N/G Tünde Feketéné Németh Kiskunfélegyháza Hungary N/G May 05, 2011
1803 N/G Lilla Horváthné Király Százhalombatta Hungary N/G May 05, 2011
1804 N/G Hoffmann Kinga Oradea Romania N/G May 05, 2011
1805 Mr Anonymous Oradea Romania N/G May 05, 2011
1806 Mr Attila Vágvölgyi Budapest Hungary N/G May 05, 2011
1807 N/G Ruff Mária Taksony Hungary N/G May 05, 2011
1808 N/G Gabriella Dakó Helvécia Hungary N/G May 05, 2011
1809 Ms Erzsébet Varga Budapest Hungary N/G May 05, 2011
1810 N/G Zsobrák Péterné Budapest Hungary N/G May 05, 2011
1811 N/G Agnes Magyar Budapest Hungary N/G May 05, 2011
1812 N/G Roberta Lambing Budapest Hungary N/G May 05, 2011
1813 Ms Horka ÁKOS Budapest Hungary N/G May 05, 2011
1814 N/G Farkas Jánosné Nagydorog Hungary N/G May 05, 2011
1815 N/G Povisel József Markaz Hungary N/G May 05, 2011
1816 N/G Povisel-Tresó Panni Markaz Hungary N/G May 05, 2011
1817 dr Zsámbéki Eszter Budapest Hungary N/G May 05, 2011
1818 N/G Loretta Lajáné Kuris Dabas Hungary N/G May 05, 2011
1819 Miss Anett Balazs London UK View May 05, 2011
1820 N/G Bontovics Timea Budapest Hungary N/G May 05, 2011
1821 N/G Alexandra Hosszuné Marku Somogyvámos Hungary N/G May 05, 2011
1822 N/G Theisz Dóra Szentendre Hungary N/G May 05, 2011
1823 N/G Mária Zsila London UK N/G May 05, 2011
1824 N/G Anonymous Vác Hungary N/G May 05, 2011
1825 Ms Tünde Körmendy Budapest Hungary N/G May 05, 2011
1826 Ms Nora Radacsi Budapest Hungary N/G May 05, 2011
1827 N/G eva nagy budapest Hungary N/G May 05, 2011
1828 N/G Tamás Koren Szentendre Hungary N/G May 05, 2011
1829 N/G Emődi Klaudia Szentendre Hungary N/G May 05, 2011
1830 N/G Zsófia Rét Budapest Hungary N/G May 05, 2011
1831 Mrs Anonymous Pócsmegyer Hungary N/G May 05, 2011
1832 N/G Pálmainé Rajki Annamária Vác Hungary N/G May 05, 2011
1833 N/G katalin gurdon pilisborosjeno Hungary N/G May 05, 2011
1834 dr Lázár Tímea Keszthely Hungary N/G May 05, 2011
1835 N/G Zsuzsanna Földiákné Buda Budapest Hungary N/G May 06, 2011
1836 N/G Anonymous Budapest Hungary N/G May 06, 2011
1837 dr Jakabne Nagy Piroska Bekes Hungary N/G May 06, 2011
1838 N/G Anonymous Budapest Hungary N/G May 06, 2011
1839 Ms. Orban Eniko Targu Mures Romania N/G May 06, 2011
1840 N/G Aczél Julianna Felpéc Hungary N/G May 06, 2011
1841 N/G Erika Schmidt Budapest Hungary N/G May 06, 2011
1842 Ms Izóra Gál Dunakeszi Hungary N/G May 06, 2011
1843 N/G Czapár Éva Parasznya Hungary N/G May 06, 2011
1844 Ms Julia Kocsis Budapest Hungary N/G May 06, 2011
1845 N/G Emőke Csibrán Kecskemét Hungary N/G May 06, 2011
1846 Mr Anonymous Hosszúhetény Hungary N/G May 06, 2011
1847 N/G Judit Cseuz Hódmezővásárhely Hungary N/G May 06, 2011
1848 N/G Andrea Hlavathy Pomáz Hungary N/G May 06, 2011
1849 N/G Sándor Harangozó Szeged Hungary N/G May 06, 2011
1850 N/G Eva Turi Nagy Budapest Hungary N/G May 06, 2011
  • S/C/P - State, County or Province
  • Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
  • Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
  • A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view