#Politics
Target:
Građanima Novog Sarajeva
Region:
Bosnia and Herzegovina

PROGRAM ZA SIGURNIJE ZAJEDNICE OPĆINE NOVO SARAJEVO

Program za sigurnije zajednice Općine Novo Sarajevo ima za cilj poboljšati efikasnost Općine i njenih mjesnih zajednica u suočavanju sa sigurnosnim izazovima kroz unapređenje saradnje između mjesnih zajednica, agencija za provođenje zakona i ključnih općinskih dužnosnika i službi. Kao aktivnost na jačanju lokalnih kapaciteta, program za sigurnije zajednice promovira provedbu koncepta i filozofije rada policije u zajednici (RPZ) i uspostavu foruma za sigurnost građana (FSG), kao dio svoje strategije za unapređenje javne sigurnosti za sve građane i građanke Općine Novo Sarajevo.

Općina Novo Sarajevo

• FSG će kreirati Operativno-sigurnosni plan (OSP) na temelju SARA metodologije koja definira sigurnosne prioritete lokalne zajednice na godišnjem nivou i pravilnik koji će poslužiti za usmjeravanje aktivnosti foruma za sigurnost građana (FSG) na nivou mjesne zajednice (MZ);

• Uspostava diskrecijskih (obnovljivih) budžeta koji će omogućiti FSG-u da koordinira i finansijski podrži aktivnosti MZ-a koje su u skladu s Operativno-sigurnosnim planom FSG-a.

Mjesne zajednice

• Svi savjeti mjesnih zajednica Općine Novo Sarajevo će formirati mjesne forume za sigurnost građana (MFSG);

• Kroz redovne i vanredne sastanke MFSG će obezbjeđivati informacije za kvalitetan rad i odlučivanje FSG Novo Sarajevo, kao i za redovno informisanje građana i građanki o sigurnosnoj situaciji na području mjesne zajednice;

• MFSG će biti zaduženi za sudjelovanje u provođenju svih aktivnosti i mjera Operativno-sigurnosnog plana za područje Općine Novo Sarajevo;
Program za sigurnije zajednice predstavlja rezultat rada Državnog tima za provedbu Strategije za rad policije u zajednici. Kao filozofija, rad policije u zajednici utemeljen je na razmjeni informacija između policije i građana. Uspostavom i koordinacijom Foruma za sigurnost zajednice u Novom Sarajevu, Program će dodatno unaprijediti ovaj proces razmjene informacija i partnerstvo kroz rad s ključnim akterima iz javnog sektora. Zahvaljujući podršci međunarodnih organizacija slični programi uspješno su pokrenuti u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Koncept partnerstva za sigurnije zajednice prepoznaje partnerstvo kao ključnu komponentu za efikasno upravljanje pitanjima sigurnosti na lokalnom nivou. Na primjer, u nedostatku redovitih ulaznih informacija od strane građana, policiji često nedostaju podaci potrebni za identificiranje i rješavanje temeljnih izvora kriminala i nereda unutar zajednice. Međutim, čak i sa ovim informacijama, policija kao pojedinačna institucija nema kapacitete za rješavanje različitih problema građana i građanki na učinkovit i djelotvoran način. Koordinacija s drugim lokalnim pružateljima usluga iz javnog (a sve više i privatnog) sektora je stoga ključna za realizaciju blagovremenih rješenja. Uspješno upravljanje pitanjima sigurnosti u zajednici osigurava SARA metodologija (eng. skr. za „skeniranje, analiza, reagovanje i procjena“) koja je preuzeta iz koncepta rada policije u zajednici.

Poštovani,

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, odnosno njena općinska organizacija u Novom Sarajevu i Klub vijećnika i vijećnica u Općinskom vijeću, ponovo pokreću inicijativu koja za cilj ima osnivanje foruma za sigurnost građana i građanki Općine Novo Sarajevo.

Inicijativu podnosimo isključivo u cilju otvaranja konstruktivnog dijaloga o unapređenju sigurnosne situacije u našoj zajednici, za koju smo uvjereni da se može postići isključivo u procesu zajedničkog dogovaranja i odlučivanja organa lokalne samouprave, političkih i građanskih aktera, te samih građana i građanki.

Također, tražimo da se ispita sigurnost dječijih i sportskih igrališta, što bi ubuduće bila nadležnost i pomenutog Foruma.

U nadi da ćete dati podršku ponuđenoj inicijativi molimo Vas da podržite prijedlog Kluba vijećnika i vijećnica SDP BiH i nacrt Odluke o osnivanju Foruma sigurnosti građana i građanki Općine Novo Sarajevu.

GoPetition respects your privacy.

The Za sigurna igrališta i osnivanje Foruma sigurnosti Opcine Novo Sarajevo petition to Građanima Novog Sarajeva was written by SDP BiH Novo Sarajevo and is in the category Politics at GoPetition.