#City & Town Planning
Target:
Gradski ured za prostorno uređenje itd., Gradsko poglavarstvo grada Zagreba
Region:
Croatia

U posljednjih nekoliko godina mi, stanari ulice Pantovčaka, višestruko smo se obraćali gradskoj vlasti sa zamolbom za poduzimanje učinkovitih mjera za smirenje prometa i rješavanje ozbiljnih problema i nedostataka same ulice Pantovčaka. Radi se o problemima i nedostacima koji svakodnevno ugrožavaju živote i zdravlje stanara Pantovčaka, ali i svih sudionika u prometu na ulici Pantovčaku. Upozoravali smo na brzinu i opasan način vožnje ulicom. Upozoravali smo da ne postoje mjesta za stajanje sa strane Predsjedničkih dvora, uzduž dijela ulice koja se proteže od kućnog broja 162 do Gornjeg Prekrižja.

Upozoravali smo, nadalje, da ne postoje pješački prijelazi do autobusnih stanica na istom dijelu ulice. Također, upozoravali smo na problem nepropisnog parkiranja. Danas smo još uvijek izloženi preopasnoj, prebrzoj, divljoj i nehumanoj vožnji vozača kojima nedostaje ne samo obzir prema vlastitim sugrađanima, već i temeljna kultura ponašanja u prometu. Staze za pješake zakrčne su parkiranim automobilima. Ti parkirani automobili onemogućuju pješacima korištenje pločnika, te prisiljavaju djecu, starce, trudnice, osobe koje guraju dječa kolica i invalide da se spuštaju na kolnik, ulazeći tako u gusti i opasan promet, te riskirajući život da bi mimoilazili te ‘prepreke’. Buka i udarni val jurećih automobila i motora, zvukovi trubljenja, kočenja i cviljenja autoguma, psovanje ljutih i nekulturnih vozača – sve to nas, stanare Pantovčaka, prati na svakom koraku, preko dana i duboko u noć i vikendima sve do ranog jutra. Sve to stvara za nas neprekidnu stresnu situaciju, koja štetno utječe na naše zdravlje. Sve gušći promet pred našim kućama i zgradama, bezobzirno i protupisno parkiranje, kršenje prometnih propisa i divlja vožnja nekulturnih vozača automobila, kamiona, motora i autobusa, sve to nas i našu djecu prisiljava da svakodnevno živimo skoro kao da smo u ratnom stanju. Jer, može li se ikako drugačije nazvati situacija u kojoj svaki roditelj, isprativši svoje dijete u školu, mora strepiti hoće li ono na povratku kući stradati pod kotačima nekog nesavjesnog vozača?
Način kako su nedavno postavljene ulične izbočine na ulici Pantovčaku posve je neprimjeren. Štoviše, ukazuje na nestručnost osoba iz Odjela za promet Gradskog ureda za prostorno uređenje u primjeni mjera za smirenje prometa. Naime, izbočine su previsoke. Postavljene su preblizu rubu kolnika. Ostavljen je na taj način ogroman razmak na sredini ceste, između svake dvije izbočine. Ne samo da to navodi vozače na vožnju sredinom ceste da bi mimoilazili izbočine, nego izbočine tako nemaju nikakvog učinka na vozače motora. Motoristi Pantovčakom i dalje voze znatno iznad ograničenja brzine, jer ih spomenute izbočine uopće ne tjeraju na usporavanje. Time pred našim kućama stvaraju uvjete opasne po život. Osim toga sada skoro svi automobili, zbog pokušaja zaobilaženja prepreka, voze "slalom" duž cijele dionice gdje su postavljene izbočine.


Tako te 'rupe' između izbočine hrabri vozače da svugdje i uvijek krše prometni zakon. Ako se i nađe savjesni vozač koji na propisan način usporava da bi prešao preko izbočina, umjesto da juri između njih, maltretiraju ga vozači koji za njim voze, jer ih on smeta pri izvođenje opisanog slaloma. Od postavljanja izbočina prosječna brzina vožnje automobila Pantovčakom nije se smanjila. Naprotiv, čak se povećala. Pred našim kućama, u međuvremenu, brzina vožnje je najčešće preko 70 km na sat, s 'najsporijom' vožnjom preko 60 km/h i najbržom od preko 100 km/h. To je protuzakonito i apsolutno neprihvatljivo za vožnju u naselju. Općenito su postavljenje izbočine, umjesto do poboljšanja, dovele do pogoršanja prometne situacije na Pantovčaku. To proturječi dužnosti Odjela za promet Ureda za prostorno uređenje grada Zagreba, kojem je u nadležnosti zalagati se za provedbu učinkovitih mjera za smirenje prometa i povećanje sigurnosti u prometu.

Neprihvatljivo je i suprotno dužnosti Odjela za promet Ureda za prostorno uređenje da još uvijek nije osigurano dostatno i sigurno mjesto za stajanje putnika na autobusnim stajalištima na strani ceste gdje su Predsjednički dvori, na dijelu ulice Pantovčaka od broja 162 do Gornjeg Prekrižja. Također, još uvijek na više mjesta nedostaju sigurni pješački prijelazi do tih stanica. Pješači i korisnici autobusa na tome dijelu Pantovčaka zato su izloženi velikoj opasnosti dok prelaze ulicu i čekaju autobus na strani Predsjedničkih dvora.

Da su primjedbe prema kojima zbog prometovanja autobusa i vozila hitne pomoći, te radi toga što je Pantovčak glavna prometnica nije moguće staviti izbočine preko cijele ceste nevažeće , pokazuje slučaj Kolodvorske ceste u Velikoj Gorici, gdje su izboćine tako postavljene. Kolodvorska cesta je još važnija prometnica nego Pantovčak. Tamo redovno prolaze automobili, autobusi i vozila hitne pomoći, kao i kamioni i motori. Svi moraju poštivati ograničenje brzine, a promet je zato puno mirniji i sigurniji nego na Pantovčaku. Nevažeća je također, primjedba da je potrebno razmak među izbočinama ostaviti radi prolaza službenih vozila iz Predsjedničkih Dvora. Putujući do Pantovčaka, automobili koji prevoze Predsjednika i druge dužnosnike moraju se ionako 'provući' kroz velik broj drugih užih i prometnijih ulica nego što je Pantovčak. Vjerujemo da će se Presjednik i drugi dužnosnici s nama također složiti da u demokratskoj i pravnoj državi zakon treba vrijediti za svakoga. U modernoj demokratskoj državi ni predsjednik niti bilo koja službena osoba nema pravo samo zbog svog prolaska nekom cestom, stvarati prometne uvjete koji ugrožavaju život građana te države.

No, u Hrvatskoj smo još uvijek daleko od pravne države, gdje bi zakoni vrijedili za sve. Još dalje smo od pravedne države, gdje će svi građani, zbog vlastitog razuma i kulture, dragovoljno poštivati zakone koji svima u državi osiguravaju ne samo individualne slobode, nego i miran, humani suživot. Za sada će stoga samo fizičke prepreke, tj. izbočine koje se protežu preko cijele ulice osigurati pridržavanje zakonske propisane brzine vožnje. Dozvoljena brzina vožnje, radi sigurnosti sudionika u prometu i zbog činjenice da se radi o jednom stambenom naselju, zbog prolaska ceste kroz školsku zonu i ispred dječjih vrtića, te radi stvaranja uistinu humanih uvjeta života, na cijelom Pantovčaku ne bi smjela prelaziti 40 km na sat.

Mi stanari Pantovčaka, građani i stanovnici grada Zagreba zbog navedenih razloga kao hitne mjere za smirenje prometa i poboljšanje prometne situacije na Pantovčaku tražimo slijedeće:

• Postavljanje primjerenih uličnih izbočina preko cijele širine ulice , odnosno zatvaranje "rupe" u sredini ceste između postavljenih izbočina.

• Hitni popravak i obnovu kolnika. (Naime kolnik je toliko oštećen da se prometne izbočine skoro ne može razlikovati od ostalih rupa i oštećenja.)

• Prilagođavanje izbočina konstantnoj vožnji brzinom od najviše 30-40 km na sat po cijeloj ulici Pantovčaku. To predstavlja jedinu humanu, kulturnu, civiliziranu i prihvatljivu brzinu vožnju u gradskom naselju. (U Njemačkoj vrijedi pravilo: svugdje u naselju "Tempo 30"!) Dakle, trebale bi izbočine prisiljavati vozače na konstantnu sporu vožnju, ali tako da se može preko njih prelaziti bez potrebe dodatnog kočenja i bez oštećenja automobila pod uvjetom da vozač vozi navedenom brzinom od najviše 40 km na sat (npr. kao što su postavljene izbočine u Varšavksoj ul. u Zagrebu)!

• Postavljenje takvih dodatnih izbočina pred vrtić časnih sestara franjevki Bezgrešnog Srca Marijinog, te nadalje između broja 192A i 194, kao i na dijelu Pantovčaka koji se proteže od ulaza u Predsjedničke dvore do križanja s Gornjim prekrižem, gdje automobili radi velike kosine ceste skoro bez iznimke postigne brzine znatno iznad dozvoljene.

• Zabranu preticanja na dijelu ulice između broja 162 i 196 (zbog toga što ovaj dio ulice radi svoje širine i ravnine navodi nesavjesne vozače da se ponašaju divljački).

• U svrhu usporavanja brzine vožnje te stvaranja novih parkirnih mjesta sa suprotne strane ulice, sužavanje kolnika na dijelu ulice Pantovčaka između broja 162 i 196.

• Stvaranje sigurnih i dostatno opremljenih mjesta za stajanje na autobusnim stanicama istog dijela Pantovčaka, te uz to stvaranje za svaku autobusnu stanicu jasno označenih pješačkih prijelaza.

• Po cijelom Pantovčaku, osobito na najvišim i najdonjim dijelima, gdje su radi velikog zavoja te velike kosine ceste najviše ugroženi pješaci i sudionici u prometu, dodatnim mjerama (npr. širenjem nogostupa ili barem označenjem dozvoljenog mjesta parkiranja žutom trakom) osiguranje širine prolaza pješacima od najmanje 80cm na nogostupu , (na zamolbi stanara dodano:2007-12-03)

• Sustavno i učinkovito rješenje problema parkiranja. U tu svrhu tražimo organiziranje niza javnih rasprava o tom problemu, tako da bi se mi, građani i stanari Pantovčaka, mogli s gradskim vlastima zajednički savjetovati o mogućim solucijama, uz ispitivanje mišljenja eksperata za urbanističko planiranje. Zahtijevamo da nam na taj način bude omogućeno suodlučivati o konačnom rješenju problema.

The Za humanizaciju prometa - Make Traffic Conditions Humane on Pantovčak, Zagreb petition to Gradski ured za prostorno uređenje itd., Gradsko poglavarstvo grada Zagreba was written by Marie-Elise Zovko and is in the category City & Town Planning at GoPetition.