#City & Town Planning
Target:
De Nederlandse overheid
Region:
Netherlands
Website:
www.380nee.nl

Kijk ook op www.380nee.nl voor informatie!
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Onze wijk Floriande-West is eind december 2010 opgeschrikt door de plannen van de rijksoverheid. Het rijk wil pal langs onze wijk een 380 kilovolt hoogspanningskabel aanleggen; het zogeheten Randstad 380kv traject. In 2008 is er een studie gedaan om de hoogspanningskabel verbinding linksom (westtrace) of rechtsom (oosttrace) te laten lopen. Toen heeft het rijk een overeenkomst met de provincie en de gemeente getekend om deze kabel langs de oostkant van Hoofddorp te leggen, tussen Hoofddorp en Schiphol. In 2010 laat Schiphol plotseling een onderzoek naar de veiligheid uitvoeren, onder andere naar de invloed van hoogspanning op de apparatuur aan boord en aan de grond.

Daaruit blijkt waarschijnlijk dat de masten verstorend zouden kunnen werken. Niet veel later besluit de overheid dat het een goed idee is deze hoogspanningsverbinding dan maar langs een woonwijk met jonge mensen aan te leggen. Meer dan 60% van de mensen die hier wonen hebben kinderen onder de 10 jaar. Alleen een provinciale weg scheidt onze huizen van de 60 meter hoge masten.

Kinderleukemie en andere gezondheidsrisico’s
Het is wetenschappelijk onderzocht en bewezen dat de nabijheid van hoogspanningskabels onder andere de kans op kinderleukemie significant vergroot. Meer schrikbarende feiten over de gezondheidsrisico’s op: www.medischdossier.org/archief/jaargang_11/nummer_4/artikel_488/dossier_elektromagnetische_velden_ziekte_onder_hoogspanning.html.

In ons geval gaat de Nederlandse overheid uit van slechts 50 meter afstand! Dat er gezondheidsrisico's zijn sluit de rijksoverheid niet uit, maar zij redeneren dat een direct oorzakelijk verband nog niet bewezen zou zijn. Het verhoogde risico op kinderleukemie kan ook nog een andere oorzaak hebben, zo stelt de overheid opportunistisch. Een bezorgde Floriande bewoner heeft het rijk gevraagd schriftelijk te bevestigen dat onze gezondheid niet zal worden geschaad door de 380 kv. Die bevestiging is (uiteraard...) niet mogelijk.

Naast de gezondheidsrisicos’ maken wij ons ook ernstig zorgen over:

- Het feit dat het park van ons wordt afgenomen

- Onze huizen minder waard worden.

Geen communicatie
Naast het dreigende besluit voor het Westtrace, voelen wij ons ook genegeerd en geschoffeerd door een zeer slechte communicatie vanuit het project. Waarom de verbinding plotseling aan de andere kant van Hoofddorp moet worden aangelegd weten we niet. Schiphol of geld, wie zal het zeggen? Gecommuniceerd wordt er niet. De informatiebijeenkomst die het rijk in Hoofddorp op maandag 31 januari had gepland, werd drie dagen voor tijd plotseling afgelast. De laatste nieuwsbrief van december 2010 heeft niemand in de bus gekregen.

Conflict over onze rug
Zowel de gemeente als de provincie zijn faliekant tegen het westtrace. Zij hebben namelijk jarenlang gewerkt aan plannen om in het gebied van de westtrace circa 10.000 nieuwe huizen te bouwen, de zogenoemde ontwikkeling van de Westflank. Dit is van belang om de regio Schiphol aantrekkelijk te houden. Om diezelfde reden is toentertijd ook de wijk Floriande ontwikkeld. Maar nu dreigen de ministers Verhagen (EZ) en Schultz (Milieu) de hoogspanningskabel pal door deze wijken te trekken. Wij hebben aan de contacten met het ministerie gemerkt dat onze gezondheid geen enkele overweging is in dit conflict. Er is bestuurlijk overleg met de provincie en gemeente op vrijdag 11 maart. Wij als beraden ons momenteel op acties om aandacht te vragen voor onze problemen.

Wij zeggen NÉÉ tegen de 380KV door het Westtracé. Er zijn alternatieven voor het leggen van een hoogspanningverbinding langs Hoofddorp die veel minder schadelijk voor mens en millieu zijn.

GoPetition respects your privacy.

The Wij zeggen NÉÉ tegen de 380KV door het Westtracé! petition to De Nederlandse overheid was written by Bewoners Hoofddorp Floriande and is in the category City & Town Planning at GoPetition.