#Education
Target:
Faculty Board - Faculty of Arts
Region:
Netherlands
Website:
letterenvooruit.nl

Op dit moment is het bij de Faculteit Letteren niet mogelijk om voldoendes te herkansen. Slechte prestaties die het gevolg zijn van vervelende persoonlijke omstandigheden kunnen hierdoor niet worden verbeterd en kunnen het gemiddelde van een student erg naar beneden halen.
Om ervoor te zorgen dat studenten het uiterste uit hun studie kunnen halen en met een representatief gemiddelde verder kunnen naar hun masteropleiding of naar de arbeidsmarkt, pleit Letteren Vooruit voor het invoeren van een nieuwe herkansingsregeling, die het herkansen van voldoendes mogelijk maakt. Vind jij ook dat dit mogelijk zou moeten zijn? Steun dan nu dit voorstel van Letteren Vooruit en onderteken de petitie!
Voor de volledige tekst van dit voorstel, ga naar http://letterenvooruit.nl/voldoendes-herkansen/

At the moment, students at the Faculty of Arts do not have the opportunity to take a resit for a sufficient grade. Because of this, poor performances due to unpleasant personal circumstances cannot be improved, which could bring the student’s average grade down.
To make sure that students can get the best out of their studies and can continue their career with a representative final average grade when applying for a MA or a job, Letteren Vooruit pleads for the possibility to take a resit for a sufficient grade. Would you also like to have the opportunity to resit a sufficient grade? If so, support the motion of Letteren Vooruit and sign this petition!
For the full text of this proposal, go to http://letterenvooruit.nl/en/voldoendes-herkansen/

Wij, de ondergetekenden, verzoeken het Faculteitsbestuur Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen dat het mogelijk zal worden om voldoendes te herkansen, zodat het gemiddelde van de student representatief kan zijn van zijn of haar potentie.
We, the undersigned, call on the Faculty of Arts Board of the Rijksuniversiteit Groningen to include the possibility to resit a sufficient grade, so that the student's average grade can be representative of his or her full potential.

GoPetition respects your privacy.

The Voldoendes Herkansen - Resitting Sufficient Grades petition to Faculty Board - Faculty of Arts was written by Letteren Vooruit and is in the category Education at GoPetition.