#Local Government
Target:
Stad Kortrijk / City of Kortrijk
Region:
Belgium
Website:
www.vlasvegas.be

Vlasmarkt! onderneemt actie en wil garanties dat de unieke identiteit van het Kortrijkse plein Vlasmarkt behouden blijft.
Hieronder verstaan we dat het horeca-aspect kan blijven bestaan in zijn huidige vorm en op deze plaats.

Vlasmarkt! wil daarom overleg met het Stadsbestuur, de bouwpromotor en betrokken actoren over de toekomstplannen van het plein.
Vlasmarkt! wil ook inzage in de lopende en toekomstige bouwdossiers op en rond het plein.
Vlasmarkt! wil mensen mobiliseren, communiceren en informeren over de toekomstplannen van het plein.
Vlasmarkt! wil de krachten bundelen en een positieve, constructieve bijdrage leveren in de buurtontwikkeling op en rond het plein.
Vlasmarkt! wil toekomstige bewoners (en bij uitbreiding alle bewoners van Stad Kortrijk) welkom heten op het plein en
hen goed informeren over het karakter van het plein waar jongeren, jongvolwassenen en jongeren van geest elkaar treffen in een open en creatieve omgeving.

Bent u voor dit positieve project, draag dan uw steentje bij en teken deze steunlijst.

Als u een inwoner bent van Stad Kortrijk en ouder bent dan 16 jaar, teken dan de Vlasmarkt Petitie.
Op deze manier bekomt Vlasmarkt! spreekrecht in de gemeenteraad.

---------------------------------------

Vlasmarkt! organises this petition to keep the identity of the Vlasmarkt safe, meaning the bars and alternative shops.
Vlasmarkt! wants to be part of the future plans of this area. Which implies consultations with the City Counsel and construction promoter(s).
Vlasmarkt! wants to inform future occupants of the character of this square and its late night ambience.

If you want to support our cause, you can sign this online Support Petition.

If you are from Kortrijk and you are older than 16 years, you better sign our Vlasmarkt Petition.
By signing this petition, Vlasmarkt! can obtain a say in the City Council.

Wij, ondergetekenden, willen overleg met het Stadsbestuur, de bouwpromotor en betrokken actoren over de toekomstplannen van het plein.

Wij willen ook inzage in de lopende en toekomstige bouwdossiers op en rond het plein.

--------------------------------------------
We, the undersigned, want a consultation with the City Council, the construction promoter(s) and actors involved in the future plans of the Vlasmarkt.

We also want to be able to examine the current and future construction files, on and around the square.

GoPetition respects your privacy.

The Vlasmarkt Steunlijst / Vlasmarkt Support List petition to Stad Kortrijk / City of Kortrijk was written by Vlasmarkt! and is in the category Local Government at GoPetition.

Petition Tags

Vlasmarkt