#Human Rights
Target:
Förenande Liv
Region:
Sweden
Website:
www.facebook.se

Protest lista emot utvisningsbeslut mot Vecire Karaca och hennes två barn Berk och Alara!

Migrationverkets och domstolarnas bedömningar strider mot Fn:s barn konvention och beslutet har beslutat att skicka moder och hennes två barn tillbaka till en svår tillvaro med tanke på barnets sjukfall.

Vecire reste tillsammans med sina barn Berk och Alara in i Sverige den 10 september 2012 och ansökte asyl den 21 september 2012. Som skäl för deras ansökan anför familjen i huvudsak följande.

Vecire modern till barnen har under 11 års tid ,kontrollerats,hotats av sin make. Även Berk har ofta misshandlats och kränkts av sin far ,samt förnekats den sjukvård han har behov av. Alara har också blivit utsatt av misshandel samt fått bevittna misshandel av sin mor och bror. Vecire kan inte få skydd av myndigheterna ,huvudsakligen för att hennes make har ett stort nätverk nere i Turkiet. Genom inlagan har Vecire inte tillgång till myndighetsskydd pga rådande politiska ,sociala och kulturella strukturer som finns i Turkiet. En ny lag har införts i turkiet år 2012 8 mars som ska stärka kvinnas skydd i landet gentimot våld mot kvinnor. Vecira har påpekat och skickat in flera döds/vålds annonser som bevis att denna lag inte råder som den ska i landet för att stärka hennes berättelser om hur det igentligen ligger till. Gällande Berks tillstånd har en överläkare tydligt skrivit på ett underlag där det står:

"Sannolikt inom dom närmaste månaderna kommer Berk inte att kunna gå utan rollstol samt att barnet är i behov av daglig sjukgymnast och att lungfunktionen succesivt kommer att påverkas av muskelsvaghet och att han på sikt kommer ha behov av olika andnings hjälpmedel".

Samt en annan överläkare på Drottning Silvia barn- och ungdomssjukhus har skrivit följande angående Berks tillstånd:
"Berk behöver regelbunden sjukgymnastisk träning. Med anledning av pojkens allvarliga muskelsjukdom är det viktigt att få en stabilitet i sin träning och behandling och helst inte skickas och förflyttas till olika ställen."

Att utvisa familjen är orimligt och att frånta barnens trygghet är ett brott som strider mot männskliga rättigheter, barnens rättigheter och bland andra FN:s konventioner som Sverige har skrivit under.

Sverige har i upprepade fall brutit mot internationella konventioner för mänskliga rättigheter. Hela 20 gånger har Sverige fällts för att ha behandlat enskilda asylärenden i strid med FN:s konvention, fler gånger än något annat land.

Därmed kräver vi ändring och att Sverige som är det land som anmälts och dömts flest gånger av FN skärper sig och beviljar familjens trygghet som de förtjänar och ger uppehålls tillstånd.

GoPetition respects your privacy.

The Vecira Karaca med två barn riskerar utvisning trots barnets handikapp petition to Förenande Liv was written by Nanni Solis and is in the category Human Rights at GoPetition.