#Consumer Affairs
Target:
Građani Srbije
Region:
Serbia

Pretplata za RTS ubuduće bi mogla da bude naplaćivana po sistemu koji je primenjen u Hrvatskoj, gde se praktično naplaćuje u obliku poreza. To je jedan od predloga koje razmatra Vlada Srbije.

Svi zaposleni građani, naime, imali bi svoj poreski broj, preko kojeg bi se kontrolisala primanja, a u slučaju da neko ne plati pretplatu, taj iznos bi mu automatski bio skidan s računa.

Zaustavimo ih!

Pozivamo građane Srbije da potpišu peticiju za ukidanje pretplate RTS-a, koja se do sada pokazala kao potpuno nefunkcionalni model. Radio televizija Srbije istovremeno naplaćuje pretplatu, ali ubira i prihode od reklama, ponašajući se kao komercijalna televizija. Zašto bismo mi, građani Srbije, sufinansirali jednu komercijalnu televiziju?

Ukoliko RTS želi da građani plaćaju pretplatu, onda mi, građani Srbije, zahtevamo značajno unapređenje programa na svim nivoima.

Ipak, svi znamo da televizija koja svoju programsku šemu bazira na repriznom programu nema ni želje, a izgleda ni potencijala da pravi program koji bi zaista u punoj meri predstavljao odraz svih građanskih različitosti i potreba.

Stoga želimo da pretplata bezuslovno bude ukinuta, da RTS bude restrukturiran kako ne bi predstavljao rupu bez dna i da onda nastavi da se finansira prihodima od reklama, kao što je i do sada bio slučaj, a da građanima Srbije ostavi na volju da li žele da gledaju neku od njihovih brojnih repriza ili ne.

GoPetition respects your privacy.

The Ukinimo RTS pretplatu petition to Građani Srbije was written by Nenad Milosavljevic and is in the category Consumer Affairs at GoPetition.

Petition Tags

RTS tv pretplata