Target:
Đồng bào Việt Nam trong nước và trên toàn thế giới
Region:
Vietnam
Website:
www.freewebs.com

Kính Gủi đồng bào,

Chúng tôi nhân danh người Việt Nam, nạn nhân của chế độ Cộng Sản Việt Nam, vì sự khát vọng Tự-Do trên nền tảng Dân-Chủ và Nhân-Quyền, nay long trọng công bố bản Tuyên-Ngôn Dân-Chủ và Nhân-Quyền đến quồc dân Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Xin quý đồng bàođọc bản Tuyên-Ngôn đính kèm.


Kính mời đồng bào trong và ngoài nước cho biết ý kiến về bản tuyên-ngôn nêu trên vào bản "petition" để bày tỏ lòng khát vọng tranh đấu giành Tự-Do, Dân-Chủ và Nhân-Quyền cho dận tộc Việt Nam. Chúng tôi rất quý mến ý kiến của quý vị, nhờ đó mà chúng tôi sẽ có những dử kiện để nghiên cứu về những sinh hoạt dân-chủ và nhân quyền của dân tộc Việt Nam một cách chu đáo hơn.

Kính mong các cộng đồng người Việt hải ngoại đồng ủng hộ tinh thần chúng tôi bằng cách tiếp tay phổ biến bản Tuyên Ngôn này khắp nơi trên thế giới; đồng thời kính nhờ quý vị phổ biến bản tuyên ngôn này trên báo chí, đài phát thanh và đài truyền hình trên thế giới.

Trân trọng

Sign this petition

[?]
Verify (check then click Sign) [?]

GoPetition respects your privacy.

Petition tags: