#National Affairs
Target:
Communist Government in Vietnam
Region:
GLOBAL
Website:
www.vktnvn.com

Boycotting the Vietnamese Communist Government’s Upcoming Celebration of “Thang Long – Hanoi 1000th Anniversary”:

JOINT DECLARATION OF VIETNAMESE ORGANIZATIONS INSIDE AND OUTSIDE VIETNAM

Whereas, the 1000th anniversary of the founding of Thang Long - Hanoi is an epoch-making date in Vietnamese history, marking the beginning of the glorious era of national independence of Vietnam from China;

Whereas, the overwhelming majority of 87 million Vietnamese inside Vietnam and the 3.5 million Vietnamese overseas are very proud of Ly Cong Uan’s choice of this magnificent site to build this capital named “Ascending Dragon” (Thang Long) in 1010;

Whereas, reliable historical record shows that the real official date of the foundation of Thang Long was in early autumn of the 7th month of the year of Canh Tuat in lunar calendar (1010), which this year begins on August 10, 2010;

Whereas, we are convinced of the need to mark that visionary choice of the traditional capital of Vietnam with proper, respectful, and meaningful celebrations throughout the country, most especially by reminding all Vietnamese of the immense sacrifices made by their ancestors to protect every inch of the fatherland and Vietnam’s territorial integrity;

Whereas, the Vietnamese Communist government in Hanoi, by its decision to choose the National Day of Communist China (October 1, 2010) as the date to inaugurate the 1000th anniversary of Thang Long, has dishonored the historic symbol of this capital of Vietnam as a staunch and valiant defender of the sovereignty and territorial integrity of Vietnam over the last thousand years;

We, the representatives of Vietnamese organizations both inside and outside Vietnam listed below hereby solemnly declare:

That, in solidarity with the vast majority of the population inside Vietnam, we condemn in no uncertain terms the holding of the 1000th anniversary of Thang Long - Hanoi (including its opening ceremony and nearly ten other major activities) on Communist China’s national day, October 1, which celebrates the victory of the Chinese Communists over the Guomindang and therefore is irrelevant to Vietnamese history;

That, the choice of such a date to begin the celebrations of Thang Long - Hanoi’s 1000th anniversary not only represents pervert insensitivity and bad taste, it is utterly insulting to the memory of millions of Vietnamese who throughout history have sacrificed their lives in the defense of Vietnamese independence and territorial integrity against China, most recently in the Chinese invasion of the Paracel Islands in January 1974, the border war of 1979 and many subsequent engagements, including the naval battle of March 1988 in the Spratly Islands;

That, we call on all self-respecting Vietnamese, both inside and outside of Vietnam, to raise their voices in strong protest against such a demeaning and unconscionable choice of the official beginning of the above celebrations made by the Vietnamese Communist authorities; and

That, finally, we call on all Vietnamese irrespective of their political affiliation to reject and boycott all activities deriving from such a shameful subservience to China on the part of the Vietnamese Communist authorities.

Made on the 1st of September, 2010

The Founding Organizations

1- Vietnamese Community Association in Australia (Mr. Phong Nguyen, Chairman)
2- Vietnamese Canadian Federation (Mr. Ut Ngo, General Secretary)
3- National Congress of Vietnamese Americans (Mr. Nguyen Ngoc Bich, President)
4- Nationalist Vietnamese Community of America (Mr. Tanh Nguyen, President)
5- Vietnamese Community of Freedom (Mr Tuong Phan, President)
6- Vietnamese Community of DC, Maryland and Virginia (Mr. Anh Do, President)
7- Dai Viet Party(Dr. Phan Van Song, Chairman)
8- People’s Democracy Party (Mr. Cong Do, Spokesman)
9- Populist Party (Mr. Bang Nguyen, Chairman)
10- Vietnam Reform Party (Mr. Diem Do, Chairman)
11- Vietnamese Buddhist Family , Quang Duc Division, Southwest U.S.A. (Mr. Tam Hoa Le Quang Dat, Leader)
12- Overseas Vietnamese Political and Religious Prisoners Friendship Association (Mr. Anh Pham, Chairman)
13- Vietnamese American Science and Technology Association (Dr. Truyet Mai, President)
14- International Association for the Study of the Southeast Asia Sea(Prof. Liem Nguyen, Chairman)
15- Bloc 8406 (Fr. Loi Van Phan, Fr. Ly Van Nguyen, Prof. Ket Chinh Nguyen, Hai Nam Do)
16- Vietnam Alliance for Democracy (Mr. Tri Nguyen, Vice President)
17- Pure Vietnam Alliance for Democracy (Mr. Tai Hien Ly, Chairman)
18- Vietnam Restoration Alliance (Mr. Ton Vo, Chairman)
19- Vietnam Human Rights Network (Dr. Tung Nguyen, President)
20- Overseas Laity Movement (Mr. Dien Do, Chairman)
21- Vietnam Restoration Party (Mr. Bao Tran, Chairman)
22- Archive of Vietnamese Boat People in America and in Australia (Mr. Dong Tran, President)
23- International Institute for Vietnam (Prof. Doan Viet Hoat, President)
24- VietAmerica Foundation (Mr. Thanh Pham, President)
25- Vietnam Nationalist Party (Mr. Thanh Tran, Overseas Central Coordinating Committee Chairman)
26- Goi Dan Pen Group (Southern California)
27- Laity Forum Monthly Magazine (Southern California)
28- SaiGon For SaiGon Movement (Fr. Nguyen Huu Le)The Founding Individuals

1- Dr. Le Duy Can (Canada)
2- Mr. Chu Chi Nam (France)
3- Mr. Chu Tất Tiến (Southern California, USA)
4- Mr. Chu Vũ Ánh (Germany)
5- Att. Đoàn Thanh Liêm (Southern California, USA)
6- Ms. Đỗ Thị Thuấn (Southern California, USA)
7- Dr. Lê Thị Lễ (USA)
8- Dr. Nguyễn Hy Vọng (Southern California, USA)
9- Prof. Nguyễn Thanh Trang (Southern California, USA)
10- Prof. Nguyễn Thị Hiền (Swiss)
11-Dr. Nguyễn Trọng Việt (Southern California, USA)
12-Mr. Nhữ Văn Úy (France)
13-Prof. Phan Thị Độ (Australia)
14-Mr. Trần Phong Vũ (Reporter, Writer, USA)
15-Prof. Trần Văn Cảo (Southern California, USA)
16-Mr. Trần Văn Nhã (Sherbrooke, Canada)

TẨY CHAY NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM
KỶ NIỆM “1000 NĂM THĂNG LONG”
VÀO ĐÚNG NGÀY QUỐC KHÁNH CỦA TRUNG CỘNG

TUYÊN CÁO CHUNG
CỦA CÁC TỔ CHỨC NGƯỜI VIỆT
TRONG VÀ NGOÀI NƯỚCXét vì kỷ niệm “1000 năm Thăng Long” phải là một dịp để đánh dấu mốc điểm khai nguyên thời kỳ vĩ đại trong lịch sử Việt Nam, mở ra giai đoạn tự chủ vinh quang của dân tộc thoát khỏi vòng Bắc thuộc;


Xét vì  hầu như toàn dân, 87 triệu đồng bào tại quốc nội cũng như 3 triệu rưởi đồng bào tại hải ngoại, đều rất tự hào là vua Lý Công Uẩn -- sáng lập nhà Lý -- đã nhìn xa để chọn đất vượng khí này nhằm xây dựng thủ đô Thăng Long của Việt Nam vào năm 1010;


Xét vì  chính sử Việt Nam cho biết là việc xây cất thành Thăng Long khởi sự vào tháng 7 (âm lịch) đầu thu năm Canh Tuất (1010), tương đương với tháng bắt đầu ngày 10-8-2010;

Xét vì  sự lựa chọn sáng suốt đó về địa điểm làm thủ đô cho nước Việt Nam truyền thống cần phải được đánh dấu bằng những lễ nghi ý nghĩa, thích hợp và tôn kính trên toàn quốc, đặc biệt nhắc nhở toàn dân về những hy sinh vô bờ bến của cha ông chúng ta nhằm bảo vệ mỗi tấc đất của Tổ quốc cũng như duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ tiên để lại;


Xét vì  nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, qua quyết định thiếu tôn kính khai mạc chương trình chào mừng 1000 năm Thăng Long vào ngày 1 tháng 10, 2010 cùng với ngày Quốc khánh của Trung Cộng, đã xâm phạm biểu tượng lịch sử thiêng liêng của Thăng Long trong vai trò bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của dân tộc Việt nam trong 1000 năm qua.

 


Chúng tôi, đại diện các đoàn thể người Việt trong và ngoài nước ký tên dưới đây,
long trọng tuyên bố:

 


Rằng, trong tình liên đới với đồng bào trong nước, chúng tôi cực lực lên án việc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tổ chức các sinh hoạt kỷ niệm “1000 năm Thăng Long” (từ lễ khai mạc cho đến gần 10 sinh hoạt lớn khác nữa) vào đúng ngày Quốc khánh của Trung Cộng, ngày 1 tháng 10, tức là ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh bại Quốc Dân Đảng Trung Hoa, một ngày hoàn toàn vô nghĩa đối với lịch sử Việt Nam.


Rằng, việc cố ý tổ chức các sinh hoạt đánh dấu “1000 năm Thăng Long” vào ngày đó là một hành động trơ trẽn và sống sượng, một sự sỉ nhục đối với anh linh của hàng triệu con dân Việt Nam đã hy sinh xương máu chống Trung Quốc trong suốt dòng lịch sử để bảo vệ nền độc lập nước nhà cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ tiên để lại, kể cả những cuộc đụng độ như trận hải chiến chống Trung Cộng xấm chiếm Hoàng Sa vào tháng 1/1974, cuộc chiến biên giới vào năm 1979 và những năm sau đó, và cuộc đụng độ vào tháng 3/1988 tại quần đảo Trường Sa.

Rằng, chúng tôi kêu gọi lòng tự trọng của mọi con dân Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, hãy lên tiếng phản đối mãnh liệt sự lựa chọn ươn hèn và vô ý thức của nhà cầm quyền khi chọn ngày 1 tháng 10 làm ngày chính thức khai mạc việc kỷ niệm “1000 năm Thăng Long.”


Và rằng, cuối cùng, chúng tôi kêu gọi tất cả các công dân Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, bất kể thuộc đảng phái nào, hãy tẩy chay tất cả những lễ lạt đánh dấu sự nô lệ nhục nhã đó của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vào ngay chính ngày Quốc khánh của một “nước lạ”, Trung Cộng.

 


Làm tại hải ngoại, ngày 1 tháng 9, 2010

 


Đồng ký tên:

Các tổ chức

1- Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu (Ô. Nguyễn Thế Phong, Chủ Tịch)
2-Liên Hội Người Việt Canada
(Ô. Ngô Văn Út, Chủ Tịch
3-Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ
(Ô. Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch BCH)
4-Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
(Ô. Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch)
5-Cộng Đồng Việt Nam vùng DC, Maryland và Virginia
(Ô. Đỗ Hồng Anh, Chủ Tịch)
6-Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do
, Pháp, (Ô. Phan Khắc Tường, Chủ Tịch)
7-Đại Việt Quốc Dân Đảng
(TS. Phan Văn Song, Chủ Tịch)
8-Đảng Dân Chủ Nhân Dân
(Ô. Đỗ Thành Công, Phát Ngôn Nhân)
9-Đảng Vì Dân
(Ô. Nguyễn Công Bằng, Chủ Tịch)
10-Đảng Việt Tân
(Ô. Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch)
11-Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức Tây Nam Hoa Kỳ
(Tâm Hoà Lê Quang Đạt, Trưởng Ban Hướng Dẫn)
12-Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo VN Hải Ngoại
(Ô. Phạm Trần Anh, CT)
13-Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam
(TS. Mai Thanh Truyết, Chủ Tịch)
14-Hội Quốc Tế Nghiên Cứu Biển Đông Nam Á
(GS. Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch)
15- Khối 8406 (L.M. Phan Văn Lợi, L.M. Nguyễn Văn Lý, Kỹ sư Đỗ Nam Hải, GS. Nguyễn Chính Kết)
16- Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (Ô. Nguyễn Tấn Trí, Phó Chủ Tịch BCH)
17- Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Thuần Túy (Ô. Lý Hiền Tài, Chủ Tịch)
18- Liên Minh Quang Phục Việt Nam (Ô. Võ Đại Tôn, Chủ Tịch)
19- Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (TS. Nguyễn Bá Tùng, Chủ Tịch)
20- Phong Trào Giáo Dân Hải Ngoại (Ô. Đỗ Như Điện, Chủ Tịch)
21- Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam (Ô. Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch)
22- Văn Khố Thuyền Nhân Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi (Ô. Trần Đông, Chủ Tịch)
23- Viện Quốc Tế vì Việt Nam (GS. Đoàn Viết Hoạt, Chủ Tịch)
24- VietAmerica Foundation (Ô. Phạm Văn Thanh, Chủ Tịch)
25- Việt Nam Quốc Dân Đảng (Trần Tử Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hợp TƯ/Cơ Sở/VNQDĐ tại Hải Ngoại)
26- Bút Nhóm Gọi Đàn (Nam Cali)
27- Nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân (Nam Cali)
28- Phong trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn (LM. Nguyễn Hữu Lễ)

29- Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam tại Pháp, Chủ Tịch GS.Võ Văn Ái.
30- Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Châu Âu, Chủ Tịch GS. Lại Thế Hùng.
31- Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên tại Pháp, Chủ Tịch Ông Nguyễn Gia Kiểng.
32- Cộng Đồng Người Việt Tự Do Bayen Muenchen-CHLB Đức, Chủ Tịch Ô.Lê Quang Thành

Cá Nhân

1- TS. LêDuy Cấn (Canada)
2- Ô. Chu Chi Nam (Pháp)
3- Ô. Chu Tất Tiến (Nam Cali, Hoa Kỳ)
4- Ô. Chu Vũ Ánh (Đức)
5- LS. Đoàn Thanh Liêm (Nam Cali, Hoa Kỳ)
6- Bà Đỗ Thị Thuấn (Nam Cali, Hoa Kỳ)
7- BS. Lê Thị Lễ (Hoa Kỳ)
8- BS. Nguyễn Hy Vọng (Nam Cali, Hoa Kỳ)
9- GS. Nguyễn Thanh Trang (Nam Cali, Hoa Kỳ)
10- GS. Nguyễn Thị Hiền (Thụy Sĩ)
11-BS. Nguyễn Trọng Việt (Nam Cali, Hoa Kỳ)
12-Ô. Nhữ Văn Úy (Pháp)
13-GS. Phan Thị Độ (Úc Châu)
14-Ô. Trần Phong Vũ (ký giả, nhà văn, Hoa Kỳ)
15-BS. Trần Văn Cảo (Nam Cali, Hoa Kỳ)
16-Ô. Trần Văn Nhã (Sherbrooke, Canada)

16-Ô. Văn Nguyễn, Việt Nam

GoPetition respects your privacy.

The Tuyên Cáo Chung: Tẩy chay Lễ 1000 năm Thăng Long vì thực chất là chào mừng ngày Quốc Khánh Trung Cộng petition to Communist Government in Vietnam was written by VCA-Australia and is in the category National Affairs at GoPetition.