#Civil Rights
Target:
Vryheidsfront Plus/Freedom Front +
Region:
South Africa

The inability of the DA to provide measures to protect the citizens of the Western Cape against marches, vandalism and threat to personal safety, now demands the implementation of a taskforce independent of political interference and lack of will. This implementation of this taskforce is supported by the FF+.

Die onvermoe van die DA om effektief op te tree tydens optogte en die inwoners van die WesKaap te beskerm teen vandalisme, saakbeskadiging en die bedreiging van persoonlike veiligheid, noodsaak die daarstelling van 'n onafhanklike taakmag. Hierdie taakmag sal optree buite die raamwerk van politieke onwilligheid en dit word ondersteun deur die VF+.

We, the undersigned, as business owners in the Western Cape, as well as supportive individuals, now calls on the Democratic Alliance and the City of Cape Town to sanction the formation of an independent Taskforce under the auspices of the Freedom Front Plus.

Ons, die ondertekenare, as besigheidseienaars in die WesKaap, sowel as ondersteunende individue, versoek hiermee dat die Demokratiese Alliansie en die Stad Kaapstad, toestemming verleen aan die samestelling van 'n onafhanklike Taakmag, onder toesig van die Vryheidsfront Plus.

GoPetition respects your privacy.

The Taakmag/Taskforce petition to Vryheidsfront Plus/Freedom Front + was written by WesKaap Aksie Groep and is in the category Civil Rights at GoPetition.