#Law Reform
Target:
Scientists, Governments and Public
Region:
GLOBAL
Website:
www.noa.gr

Η Ελληνική Κυβέρνηση σχεδιάζει να μετατρέψει τον δημόσιο χαρακτήρα του ΕΑΑ σε ιδιωτικό σε αντίθεση με αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό τα οποία αποτελούν δημόσια ερευνητικά κέντρα. Σχεδιάζει επίσης να περικόψει επιπλέον τον ετήσιο προϋπολογισμό του Αστεροσκοπείου κατά 30%. Αν αυτό πραγματοποιηθεί, πολύ κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η προστασία και η παρακολούθηση της χώρας από φυσικές καταστροφές, η σεισμική και η μετεωρολογική παρακολούθηση σε 24ωρη βάση, οι διαστημικές παρατηρήσεις και οι μεγάλες αστρονομικές υποδομές θα καταρρεύσουν.

-----------------------------------------

The Greek Government plans to change the public character of NOA and convert it into a private institution, to the contrary of the status that other similar institutions have around the world. It also plans to suppress by next year the annual state funding of NOA by 30%.

If this happens, critical social services offered by NOA, such as the National Seismic Network and the meteorological monitoring with a wide 24 hours base coverage of Greece, the service to public protection against natural hazards, the space observations and the important astronomical infrastructures in the region will collapse.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) είναι το αρχαιότερο Ερευνητικό Κέντρο στα Βαλκάνια με συνεχόμενη παρουσία σε ερευνητικό και κοινωνικό επίπεδο τα τελευταία 170 χρόνια.

Το ΕΑΑ θεμελιώθηκε το 1842 και σήμερα αποτελείται από 5 Ινστιτούτα: (1) Αστρονομίας και Αστροφυσικής, (2) Γεωδυναμικό, (3) Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, (4) Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης και (5) Αστροσωματιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ».

Το ιστορικό κτήριο του Αστεροσκοπείου, το οποίο πρώτο φιλοξένησε τις υπηρεσίες του, χτίστηκε στο Λόφο των Νυμφών απέναντι από την Ακρόπολη και κατασκευάστηκε από τον διάσημο Δανό Αρχιτέκτονα Θεόφιλο Χάνσεν. Το ιστορικό κτήριο Σίνα του ΕΑΑ βραβεύτηκε το 2010 με το European Union prize/Europa Nostra Award ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Ελληνική Κυβέρνηση σχεδιάζει να μετατρέψει τον δημόσιο χαρακτήρα του ΕΑΑ σε ιδιωτικό σε αντίθεση με αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό τα οποία αποτελούν δημόσια ερευνητικά κέντρα. Σχεδιάζει επίσης να περικόψει επιπλέον τον ετήσιο προϋπολογισμό του Αστεροσκοπείου κατά 30%.

Αν αυτό πραγματοποιηθεί, πολύ κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η προστασία και η παρακολούθηση της χώρας από φυσικές καταστροφές, η σεισμική και η μετεωρολογική παρακολούθηση σε 24ωρη βάση, οι διαστημικές παρατηρήσεις και οι μεγάλες αστρονομικές υποδομές θα καταρρεύσουν.

Σήμερα, η Ελλάδα διαθέτει λιγότερο από 0,6% του ΑΕΠ για την έρευνα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης που κυμαίνεται στο 1,9%.

Η συνολική δαπάνη για τη μισθοδοσία του ΕΑΑ δεν υπερβαίνει τα 5 εκ. €, ενώ όλα τα λειτουργικά έξοδα του ΕΑΑ καλύπτονται από ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα είναι ελάχιστη ειδικά σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκύρια, η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης θα καταστρέψει τη διεπιστημονικότητα του ΕΑΑ, μειώνοντας την ικανότητα για έρευνα, εκπαίδευση και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

Εξειδικευμένοι επιστήμονες και τεχνικοί θα μείνουν άνεργοι καθώς τα τηλεσκόπια του ΕΑΑ, τα εργαστήρια και οι βασικές υποδομές για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών θα υποβαθμιστούν.

Εάν δεν δράσουμε τώρα, θα χρειαστούν δεκαετίες για να επαναφέρουμε το ΕΑΑ στη σημερινή του κατάσταση. Μη έχοντας άλλον τρόπο να αντιδράσουμε σε αυτές τις άδικες αποφάσεις, σας ζητάμε να υπογράψετε αυτή την αίτηση, υποστηρίζοντας τον δημόσιο χαρακτήρα του ΕΑΑ.

-----------------------------------------

The National Observatory of Athens (NOA) is the oldest Research Center in the Balkan area with a continuous contribution to research and social services in the last 170 years.

It was established in 1842 and it hosts 5 Institutes in a wide spectrum of thematic areas: (1) Astronomy and Astrophysics, (2) Geodynamics, (3) Environmental Research & Sustainable Development, (4) Space Applications & Remote Sensing, (5) Astroparticle Physics. The historical Observatory building, which first hosted the NOA headquarters, situated on the Hill of the Nymphs opposite the Acropolis and constructed by the famous Danish architect Theofil Hansen, was awarded the 2010 European Union prize/Europa Nostra Award.

The Greek Government, plans to change the public character of NOA and convert it into a private institution, to the contrary of the status that other similar institutions have around the world. It also plans to suppress by next year the annual state funding of NOA by 30%.

If this happens, critical social services offered by NOA, such as the National Seismic Network and the meteorological monitoring with a wide 24 hours base coverage of Greece, the service to public protection against natural hazards, the space observations and the important astronomical infrastructures in the region will collapse.

Today, Greece allocates less than 0.6% of its GDP for research, compared to the 1.85% EU average. The annual budget for salaries at NOA is less than 5 million Euros while all operational costs are funded through the overhead of competitive EU projects. Taking into consideration that private funding for basic research in Greece is extremely limited, especially during the current economic recession, the reduction of state funding will devastate the multidisciplinary NOA, thus constricting its capacity for research, education and critical social services. Experienced scientists and technicians will be driven to unemployment, while telescopes, laboratories and major infrastructure used for public protection against natural hazards will be degraded.

If we do not act now it will take several decades to recover and rebuild what we have achieved so far. Having no other ways to protest against this unprecedented decision, we ask you to sign this petition, supporting us to oppose the measures that are in the process of their final approval by the Greek State.

GoPetition respects your privacy.

The Support the historic National Observatory of Athens petition to Scientists, Governments and Public was written by NOA Petition Coordinator and is in the category Law Reform at GoPetition.